Szlachta okolic Częstochowy (XVI-XVIII w.)

Dane są wynikiem kwerend źródłowych w toku pracy nad opracowaniem "Więzi kulturowe [...] na przykładzie Kamienicy Polskiej".

cz. I (XVI-XVIII w).
1513 Jan Trepka (syn Żegoty) odstępuje dwór w Błesznie [parafia Częstochowa]
1538 Grzegorz Błeszyński vel Hybak z Osin [parafia Zrębice]
1548 Maciej i Feliks Błeszyńscy - właściciele Kuźnicy Osiny
1550 Piotr i Baltazar Trepkowie z Kamyka 
1555 Maciej Błeszyński wójt Krzepic
1561 Wojciech i Zygmunt Błeszyńscy z Błeszna
1570 Barbara z Rożniatowskich Trepkowa (zmarła)

1579 Jan Trepka (syn Barbary) ufundował epitafium w kościele kłobuckim 
1584 Piotr Nekanda Trepka dziedzic Kamyka (zmarł)
1593 Anna Błeszyńska (wdowa po Marcinie) z kuźnicy w Kamienicy [parafia Koziegłowy]
Stanisław Błeszyński (syn Marcina) z kuźnicy w Kamienicy
1596 Aleksander Denis właściciel wójtostwa w Koziegłowach 
1601 Wojciech Błeszyński właściciel domu k. wieży obronnej w Błesznie
1604 Zygmunt Trepka i Zuzanna Konopczanka z Dźbowa (ślub)
1605 Gabriel Bielecki z Kłobucka
1616 Barbara Chroniowska z Zagórzan; Jan , Zofia, Wojciech Rudniccy (tablica w kościele koziegłowskim)
1625 Feliks Nekanda Trepka i Anna Dudkówna z Kłobucka (ślub)
1629 Grzegorz Otfinowski właściciel Kuźnicy Dźbowskiej (dawniej: Konopki)
Jan Otfinowski właściciel Błeszna
Krzysztof Gosławski właściciel kuźnicy w Choroniu [parafia Przybynów]
1643 Piotr i Elżbieta Błeszyńscy z Kamienicy (chrzestnymi u Konopków w Starej Częstochowie)
1650 Kazimierz i Stanisław Otfinowscy z Błeszna (synowie Tomasza) przeciwko synom Krzysztofa Gosławskiego o zajęcie Choronia
1653 Stanisław Żaboklicki właściciel wójtostwa w Koziegłowach 
1657 Bernard Nekanda Trepka właściciel Hutek
1669 Wojciech,Stanisław i Piotr Błeszyńscy z kuźnicy w Kamienicy
1673 Stanisław z Kawieczyna Kawiecki starosta w Koziegłowach (zmarł) 
1679 Aleksander Otfinowski właściciel Kuźnicy Błeszyńskiej
Barbara z Przerębskich Kawieczyna (żona starosty koziegłowskiego) – zmarła
1680 Gosławscy właściciele części Choronia (6⅛ łana ziemi)
Otfinowscy właściciele Błeszna (16 ⅛ łana ziemi)
1682 Stanisław Błeszyński, Michał Błeszyński, Józef Błeszyński
1700 Jan Otwinowski i Marianna z Gawrońskich właściciele Choronia
1711 Wojciech i Teresa Karscy z Jastrzębia [parafia Koziegłowy]
1713 Wojciech Żarski wójt Olsztyna
1716 Michał i Katarzyna Gołuchowscy z Krasawy [parafia Zrębice]
1717 Maciej i Marianna z Wierzbiętów Doruchowscy z Osin
1772 Michał Rylski i Magdalena z Otfinowskich z Choronia (biorą ślub)
1724 Anna Rylska z Choronia
1725 Piotr Błeszyński z Potoka
1727 Maciej i Zofia Gosławscy z Kamienicy [Polskiej]
1728 Paweł Otfinowski z Sobuczyny
Stefan Trepka dziedzic Białej (zmarł)
1730 Michał Mossakowski dzierżawca starostwa olsztyńskiego
1731 Tomasz Karliński z Jastrzębia
Tomasz i Barbara Otfinowscy z Brzezin
1737 Zofia Kunicka z Choronia
Anna Gołuchowska z Bukowna [k.Olsztyna]
Antoni Guzowski z Klepaczki [k.Osin]
Sebastian Lenartowicz z Janowa
1738 Kazimierz Guzowski administrator poczeszyński
1741 Grzegorz Otfinowski z Klepaczki
Barbara Guzowska z Pustkowia Klepaczka
Franciszek i Marianna Gorzkowscy z Biskupic
Józef Frąciszowski z dworu w Choroniu
1742 Aleksander Otfinowski z Huty [Starej]
1743 Anna Gołuchowska z Bukowna
1744 Michał i Helena Błeszyńscy z Kamienicy [Polskiej]
Katarzyna Doruchowska z Osin (ślub z Józefem Garlikowskim, chorążym)
Józef Doruchowski z Osin
Antoni Czarniecki ze Zrębic
1745 Katarzyna Gruszecka z Łyśca
Felicjan Bogusławski, Andrzej Bogusławski 
[Anna?] Domaniewska z Błeszyńskich właścicielka części Kamienicy [Polskiej]
Kazimierz i Antoni Guzowscy, bracia [z Klepaczki i Kamienicy Polskiej]
Katarzyna i Kazimierz Guzowscy z Klepaczki
1747 Dominik Jan Myszkowski z Żurawia
1750 Wojciech Małuski z Małus
1751 Stanisław Kobyłecki i Katarzyna Skowrońska z Przybynowa (ślub)
1760 Tekla, Faustyna, Tomasz i Barbara Otfinowscy z Brzezin
Maciej i Marianna Dębniccy z Poczesnej
Ewa Kamocka z Wrzosowy
1761 Agnieszka Guzowska z dworu w Poczesnej
Agnieszka Mossakowska z dworu w Poczesnej
1762 Aleksander i Magdalena Otfinowscy z Huty Starej
1763 Marianna Chruścińska z Wrzosowy 
1764 Aniela Mossakowska z dworu w Poczesnej
1765 Marianna Trepczyna
1766 Antoni Myczkowski, Katarzyna Myczkowska z dworu w Poczesnej
Jan Maszkiewicz z Jastrzębia, jego żona Barbara z Małachowskich 
1769 Józef i Anna Tarasiewicz z dworu w Poczesnej
1771 Marianna Rudawska z dworu w Poczesnej 
1773 Jan Maciński i Marianna Macińska z dworu w Poczesnej
Eleonora Borzęcka z Łyśca
Kunegunda Otfinowska z Nowej Wsi
1774 Katarzyna Rzewuska z dworu w Poczesnej
Piotr i Jadwiga Braniccy z dworu w Poczesnej
Marianna Dębnicka z Osin
Krystyna Wojucka z Koziegłów
1775 Barbara Otfinowska z Kuźnicy Marianowej
1776 Barbara Czosnowska z Osin
1778 Tomasz Maciński z dworu w Poczesnej
1780 Bonawentura Twardzicki
Katarzyna Garlikowska z Osin
Katarzyna Stanisławska z dworu w Poczesnej

Log in to comment

tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5413 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice - zgon Anna z Psarskich Bykowska
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5414 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon Agnieszka z Kobyłeckich Jankowska
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5421 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon szlachetny pan Michał Kamocki
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5422 7 lata 3 miesiąc temu
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5423 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Krzepice zgon, dziecko Jozefa Kalasantego Madalinskiego i Anny
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5424 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=1867931&wc=14185749

Barbara corka Michala i Marianny Rudlickich
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5425 7 lata 3 miesiąc temu
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=1867931&wc=14185749

Magdalena corka Jana i Marianny Zalewskich ?
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5426 7 lata 3 miesiąc temu
"Antoni Aleksy Ostoja na Kiedrzynie Kiedrzyński - właściciel części Kamyka (s.249)"

pozniej jego potomek jest zarzadca w jednej z wsi parafii starokrzepickiej. Luboinski jest ok 1820 ekonomem we wsi Kukowie lub Dankowicach.
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #5432 7 lata 3 miesiąc temu
w Starokrzepicach i Krzepicach natrafiłem na dwa rody Sawickich.
Z jednym jest podobnie, jak w Liber Chamorum tzn rodzina nazywa się Kłopocik/Kłopot, następnie Sowicki, by ostatecznie przyjąć nazwisko Sawicki. W obu miastach pojawiają się też Sawiccy zapisani jako "generosus". Trudno powiedzieć czy to ta sama rodzina czy zbieżność miejsca i nazwiska.
Pojawia się też "generosa Pilśniak" ( w kilku metrykach )
admin (Szymon Gruca) Avatar
admin (Szymon Gruca) odpowiedział w temacie: #5496 7 lata 3 miesiąc temu
Ja często w Przystajni napotykam wspomniane w artykule nazwiska. Przykładowo w 1792 ślub Wincentego Miklaszewskiego z Marianną Paciorkowską, świadkami byli Amon Karoński i Wawrzyniec Brodzki.
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) Avatar
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) odpowiedział w temacie: #8435 6 lata 2 miesiąc temu
Zapewne Karoński z Osieka (k. Mysłowa) i Miklaszewski z Mysłowa k. Koziegłów.
Do Paciorkowskich:
Barbara z Męcińskich, żona Ksawerego Paciorkowskiego, wyszła powtórnie za mąż za barona Seweryna de Waldgona , sędziego pokoju pow. wieluńskiego.
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) Avatar
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) odpowiedział w temacie: #8436 6 lata 2 miesiąc temu
1825 Filip Jakub Trepka kapitan wojsk pruskich zamieszkały w Dobrodzieniu, brat rodzony Bonawentury Trepki
Tekla z Wąsowiczow Sadowska żona Walentego mieszkanka Nowej Częstochowy
Antoni Kiedrzynski dziedzic Kamyka i Kiedrzyna
jan Brzozowski sędzia pokoju pow. częstochowskiego dziedzic Walenczowa
Jakub Madaliński zastawny posesor Kościelca
Ksawery Świerczynski komornik pow. wieluńskiego
Jan Gorecki dziedzic Małus
Szymon Sadowski dziedzic Postaszowic i Gorzkowa (pow.lelowski) , żona- Marianna z Gasiorowskich
Ludwik Skrzetuski dziedzic części Kuźnicy Starej
Jan Królikiewicz dziedziczny posesor dóbr rządowych Panki
Franciszka z Karońskich Truszkowska wdowa po Antonim właścicielka połowy Lubojenki
Jan Skupiński posesor wsi Wyczerpy Szlacheckie
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) Avatar
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) odpowiedział w temacie: #8437 6 lata 2 miesiąc temu
W 1846 dziedzicem Kamyka i Kiedrzyna jest Aleksander Kołaczkowski (zawarł kontrakt z kolonistami z Kuźnicy Kiedrzyńskiej na 205 hub miary nowopolskiej)
1846 Benedykt Lemański dziedzic m. Kłobucka i Zagórza, dzierżawił Błeszno od Kazimierza Skorupki
1846 August Norbert Sykstus Zakrzewski z Siedlca i Konstancja Trepka - intercyza ślubna
1846 Józef Sawicki dziedzic dóbr Kuźnica Marianowa , żona - Emilia z Karsnickich
1846 Otto Kunert dziedzic dóbr Łojki
1846 Leopold Rudzki dziedzic dóbr Stany
1846 Brutus Ostrowski dziedzic Dąbrowy w obwodzie wieluńskim
1846 Pelagia z Węgierskich Madalińska , żona Ludwika
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10291 5 lata 10 miesiąc temu
slub J. A. Billewicz i Boguslawska 1893 Starokrzepice
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1-12886...M979-7SJ:n1006759731
terluk (Teresa Łukasik) Avatar
terluk (Teresa Łukasik) odpowiedział w temacie: #10333 5 lata 10 miesiąc temu
Witam! Przeglądając metryki okolicznych miejscowości Częstochowy napotkałam takie rody szlacheckie :
Michniowski - Karlin par.Kromołów
Sadowski - Karlin
Gnoiński - Karlin
Pozowski - Karlin
Błeszyński - Malinowice par.Wojkowice Kościelne
Błeszyński - okolice Olsztyna k. Częstochowy

Pozdrawiam Teresa Łukasik
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10839 5 lata 8 miesiąc temu
Krzywanscy z Borowna (bez podania przynaleznosci stanowej)

familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=M979-SJW:n709831952
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) Avatar
andrzej (Andrzej Kuśnierczyk) odpowiedział w temacie: #10843 5 lata 8 miesiąc temu
Dzięki tym wpisom zyskujemy znakomite materiały do czegoś w rodzaju "Księgi ziemiaństwa okolic Częstochowy" . Liczę , ze jej autorem będzie p. Krzysztof Łągiewka, mający doskonałe materiały hipoteczne. Sądzę, że możemy juz dziś zwracać się do niego o weryfikacje wielu faktów.
Liczymy na jego współpracę z TGZC.
Myslę , ze Jacek Tomczyk (sobie tylko znanymi sposobami) doprowadziłby do wydanie takiej publikacji - wraz z promocją... na zamku w Bobolicach.
Trzeba mięć marzenia. To mobilizuje do pracy.
jurek46 (Jerzy Bartnicki) Avatar
jurek46 (Jerzy Bartnicki) odpowiedział w temacie: #10853 5 lata 8 miesiąc temu
Jak podano wcześniej zgon Michaliny Rudlickiej z 1801r. jest ona córką Pawła Bartnickiego i Petroneli Praska urodzona w Krzepicach dn.2.10.1763r. Poslubiła Jana Rudlickiego w 18.04.1780r. w Krzepicach.
Mieszkali w Dankowicach. Rodzina szlachecka.
Posiadam wszystkie dane na ten temat.
J. Bartnicki
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10854 5 lata 8 miesiąc temu
Rudliccy na poczatku XIX wieku zapisani sa juz jako rolnicy
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10855 5 lata 8 miesiąc temu
w okolicach Krzepic wystepuje tez rodzina szlachecka Kurzejamskich.
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10856 5 lata 8 miesiąc temu
1415 sprawa miedzy Marciszem z Krzywanic a Spytkiem z Wiewca.
Godzimir (Krzysztof Łągiewka) Avatar
Godzimir (Krzysztof Łągiewka) odpowiedział w temacie: #10866 5 lata 8 miesiąc temu

Andrzej Kuśnierczyk napisał: Dzięki tym wpisom zyskujemy znakomite materiały do czegoś w rodzaju "Księgi ziemiaństwa okolic Częstochowy" . Liczę , ze jej autorem będzie p. Krzysztof Łągiewka, mający doskonałe materiały hipoteczne. Sądzę, że możemy juz dziś zwracać się do niego o weryfikacje wielu faktów.
Liczymy na jego współpracę z TGZC.
Myslę , ze Jacek Tomczyk (sobie tylko znanymi sposobami) doprowadziłby do wydanie takiej publikacji - wraz z promocją... na zamku w Bobolicach.
Trzeba mięć marzenia. To mobilizuje do pracy.


P. Andrzeju, moim zamiarem byłaby monografia ziemiaństwa powiatu częstochowskiego 1793 - 1945. Mam na myśli powiat w jego granicach z lat 1867 - 1939. Dlaczego akurat te lata? W 1793 r. okolice Częstochowy stały się częścią Prus. Nastąpiły zmiany własnościowe, następnie mamy Księstwo Warszawskie i zabór rosyjski. Następują zmiany w składzie ziemiaństwa, jako że szlachta przestaje mieć monopol na posiadanie ziemi. Coraz częściej spotyka się kupców, przemysłowców, Żydów, Niemców, a w końcu wzbogaconych chłopów. Wreszcie mamy rok 1945 i koniec wielkiej własności ziemskiej. Materiał na tę pracę mam już dość obszerny, dokonana kwerenda w archiwach w Częstochowie, Kielcach, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Warszawie i Katowicach. Dodatkowo dochodzi prasa XIX i XX wieczna oraz książki. Zajmuję się też ziemiaństwem południowej części dawnego powiatu radomszczańskiego i obecnego powiatu myszkowskiego. Ale to znalazłoby się w osobnych publikacjach. Dobrze by było, aby ktoś zrobił podobną monografię ziemiaństwa częstochowskiego do roku 1793. Niestety ze względu na obszerność swojego tematu nie jestem w stanie tego zrobić. Myślałem też o tym aby z ksiąg parafii częstochowskich z lat 1793 - 1945 wynotować wszystkich ziemian i opublikować to w aneksie monografii.
Wkrótce założę nowy temat "Ziemiaństwo okolic Częstochowy 1793 - 1945" tam można będzie wpisywać znalezione przez wszystkich informacje, a także ja w miarę swojej wiedzy będę odpowiadał na pytania. Ten wątek o szlachcie z okolic Częstochowy może mieć granicę na przełomie XVIII i XIX w. ponieważ ziemiaństwo XIX i XX wieczne nie zawsze miało szlacheckie korzenie.
Co do wydania książki to na razie nie mam nic sprecyzowanego, ale o tym można będzie podjąć dyskusję w momencie gdy moja praca zacznie się zbliżać ku końcowi.
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) Avatar
tomkrzywanski (Tomasz Krzywanski) odpowiedział w temacie: #10869 5 lata 8 miesiąc temu
1731 Walenty Rudlicki prepozyt klasztoru w Krzepicach.
1723-33 Ks.Szczepan RUDLICKI , krzepiczanin