Szlachta okolic Częstochowy (uzupełnienie do XVIII w.)

Dane są wynikiem kwerend źródłowych w toku pracy nad opracowaniem "Więzi kulturowe [...] na przykładzie Kamienicy Polskiej".

Szlachta okolic Częstochowy ( uzupełnienie) - druga poł. XVIII w)
1758 Jan Karliński z Kamienicy [Polskiej] zmarł, pochowany w Koziegłowach
Helena Kotwiczowa żona Dobrogosta , pochowana w kaplicy św. Stanisława w Koziegłowach
1762 Antoni Michałowski podstoli krakowski, ślub z Anną Mossakowską w Poczesnej
(świadkowie: ks. Bonawentura Trąbski wicedziekan lelowski, Ignacy Kozierowski prezpozyt mstowski, Adam Małachowski krajczy królewski, Tomasz Sołtyk wojewoda łęczycki)

Kazimierz i Marianna Doruchowscy z Łyśca
Elżbieta Bzowska z Poczesnej
1763 Jan Żarski z parafii jędrzejowskiej żeni się (w Przybynowie) z Katarzyną Charską ( za dyspensą)
1764 Sebastian Żarski z Olsztyna żeni się (w Przybynowie) z Joanną Okrzesińską 
Helena Korczyńska z Kamienicy [Polskiej]
1765 Marianna Trepczyna z Huty [Starej]
1766 Stanisław Łabęcki i Tekla z Romerów Łabęcka (małżonkowie)
Michał Bontani i Zofia z Jasińskich (małżonkowie) z Jastrzębia [parafia Koziegłowy]
1767 Antonina Józefa Wędrychowska, córka Ignacego (chrzest w Siewierzu, chrzestni: Józef Juszyński i Antonina Dziembowska ) 
1768 Maciej Dębnicki, zarządca klucza poczeszyńskiego (zmarł)
1769 Marianna Żarska ze Skrajnicy wójtowa olsztyńska(zmarła w Złotym Potoku)
1770 Michał Mossakowski podczaszy bracławski (pochowany w św. Annie)
1771 Petronela Błeszyńska z Kamienicy [Polskiej]
1773 Feliks i Anna Rogulscy z Jastrzębia [parafia Koziegłowy]
Franciszek Maciński z dworu w Poczesnej
1774 Ignacy Wędrychowski [ekonom siewierski, właściciel Kamienicy]
Franciszek Skał vel Skalski „gubernator starostwa olsztyńskiego”, administrator Klepaczki
Katarzyna Bogusławska z Nowej Wsi
Józef Juszyński [z Gniazdowa? par.Koziegłowy] wicekomisarz biskupi
1776 Mikołaj Wojciechowski z Kamienicy [Polskiej?]
1777 Kazimierz Trepka z Huty [Starej]
1778 Teresa z Moczydłowskich Juszyńska (zmarła)
Anna Błeszyńska z Kamienicy [Polskiej]
1779 Anna Moczydłowska (zmarła)
1780 Franciszek Bogoria Zakrzewski z Rudnika Małego i Wielkiego [parafia Koziegłowy]
Franciszka Otfinowska z Nowej Wsi 
Józef Otfinowski z Nowej Wsi
1782 Józef Błeszyński i Teresa z Bontanich (ślub w Koziegłówkach)
Jakub Krzesiński vel Grzesiński właściciel Kuźnicy Marianowej (zmarł w Łyścu)
Wojciech Łabęcki z Mirowa
Józef Łodziński z Kuźniczki [!]Marianowej
1783 Antoni i Florian Sadowscy właściciele Siedlca
Piotr i Małgorzata Otfinowscy z Furmanowizny [folwark Huty Starej]
Tekla Trepczonka , panna z Huty [Starej]
Katarzyna Dębnicka z dworu w Poczesnej
Krzysztof i Marianna Kobylańscy [z Błeszna?]
Kajetan Żarski z wójtostwa olsztyńskiego
Wincenty Zakrzowski z Siedlca [Dużego k.Koziegłów]
1785 Zofia Doruchowska z Łyśca (zmarła)
1786 Ignacy Zakrzewski z Rudnika [Wielkiego i Małego
Agnieszka Szatkowska z dworu w Poczesnej
1787 Karolina Potocka z Sapiehów starościanka olsztyńska (zmarła w Poczesnej)
1787 Marianna Skalska z Klepaczki 
1788 Anna Łubieńska [?] z Klepaczki
1790 Tekla Faustyna Stojowska z Huty [Starej]
1791 Katarzyna Zaborska z folwarku Romanowizna [parafia Poczesna]
Franciszka Rudawska z „gubernatorstwa” Poczesna
1793 Stanisław Jeziorkowski dziedzic Błeszna, żona: Marianna z Chwalibogów
Felicjanna Otfinowska [z Nowej Wsi lub Furmanowizny]
Anna Łubionka [!] z Klepaczki
Antoni i Małgorzata Turscy z Poczesnej
1794 Agnieszka Zaborska z dworu w Poczesnej 
1795 Jędrzej Szczutowski dzierżawca Kamyka i Kocina – ślub z Franciszką z Dembińskich [Dembnickich vel Dębnickich] w Poczesnej, za zgoda bpa krakowskiego Feliksa Pawła Turskiego

Log in to comment