Inwentarz ksiąg metrykalnych - ciąg dalszy

Inwentarz ksiąg metrykalnych
(jednostki archiwalne pozyskane w 2016)

 

1. Bęczkowice

 1. Liber Metricarum Ecclesiae Parochialis in Bęczkowice Matrimonium Contrahentium, Mortuorum [08 I 1794 – 17 V 1817]. Rękopis, 37 cm x 16 cm; Stron 164; Język łaciński, Sygn. KM 5459.
 2. Liber Baptisatorum Parochiae Bęczkovicensis [06 I 1806 – 29 X 1836]. Rękopis, 33 cm x 20 cm; Stron 278; Język łaciński, Sygn. KM 5460.
 3. Liber Natorum Parochiae Bęczkovicensis [08 I 1831 – 26 XII 1840]. Rękopis, 32 cm x 20,5 cm; Stron 409; Język łaciński, Sygn. KM 5461.
 4. Liber Metrices Baptisatorum Ecclesia Parochialis Bęczkovicensis [01 I 1841 – 20 XII 1846]. Rękopis, 31 cm x 21 cm; Stron 128; Język łaciński, Sygn. KM 5462.
 5. Liber Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Bęczkovicensis [01 I 1853 – 26 VI 1867]. Rękopis, 31 cm x 20 cm; Stron 172; Język łaciński, Sygn. KM 5463,
 6. Liber Metrices Copulatorum, Mortuorum Ecclesia Parochialis Bęczkovicensis [26 V 1817 – 31 XII 1842]. Rękopis, 37,5 cm x 22,5 cm; Stron 244; Język łaciński, Sygn. KM 5464.
 7. Liber Copulatorum Ecclesia Parocialis Bęczkovicensis [09 I 1853 – 21 XI 1892]. Rękopis, 31 cm x 20,5 cm; Stron 206; Język łaciński i polski, Sygn. KM 5465.
 8. Liber Mortuorum Ecclesia Parochialis Bęczkovicensis [04 I 1843 – 02 I 1847]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 30; Język łaciński, Sygn. KM 5466.
 9. Liber Mortuorum Ecclesia Parochialis Bęczkovicensis [03 I 1853 – 18 VI 1867]. Rękopis, 31 cm x 20,5 cm; Stron 156; Język łaciński, Sygn. KM 5467.
 10. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [04 V 1808 – 12 VII 1809]. Rękopis, 37 cm x 24,5 cm; Stron 140; Język polski, Sygn. KM 5468.
 11. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [06 V 1809 – 23 IV 1810]. Rękopis, 36 cm x 24 cm; Stron 92; Język polski, Sygn. KM 5469.
 12. Akta Stanu Cywilnego Gminy Bęczkowskiey Powiatu Piotrowskiego w Departamencie Kaliskim Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zejścia [06 V 1810 – 04 III 1811]. Rękopis, 39 cm x 23,5 cm; Stron 94; Język polski, Sygn. KM 5470.
 13. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [17 VI 1811 – 29 IV 1812]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 112; Język polski, Sygn. KM 5471.
 14. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [04 V 1812 – 29 IV 1813]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 108; Język polski, Sygn. KM 5472.
 15. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [16 V 1813 – 14 IV 1814]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 96; Język polski, Sygn. KM 5473.
 16. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [08 V 1814 – 15 IV 1815]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 88; Język polski, Sygn. KM 5474.
 17. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [09 V 1815 – 08 IV 1816]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 94; Język polski, Sygn. KM 5475.
 18. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [16 V 1816 – 23 IV 1817]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 124; Język polski, Sygn. KM 5476.
 19. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [07 V 1817 – 16 IV 1818]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 116; Język polski, Sygn. KM 5477.
 20. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [09 V 1818 – 17 IV 1819]. Rękopis, 33,5 cm x 20,5 cm; Stron 136; Język polski, Sygn. KM 5478.
 21. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [03 V 1819 – 13 III 1820]. Rękopis, 34 cm x 20,5 cm; Stron 188; Język polski, Sygn. KM 5479.
 22. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [02 V 1820 – 19 XII 1820]. Rękopis, 34 cm x 20,5 cm; Stron 144; Język polski, Sygn. KM 5480.
 23. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [01 I 1821 – 27 XII 1821]. Rękopis, 34 cm x 20 cm; Stron 132; Język polski, Sygn. KM 5481.
 24. Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zejść Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy i Parafii Bęczkowickiey Powiatu Piotrkowskiego w Województwie Kaliskim [17 I 1822 – 18 XII 1822]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 144; Język polski, Sygn. KM 5482.
 25. Akta Urodzeń, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego dla Parafii Bęczkowskiey w Powiecie Piotrowskim Departamencie Kaliskim [05 I 1823 – 24 XII 1823]. Rękopis, 32 cm x 20,5 cm; Stron 136; Język polski, Sygn. KM 5483.
 26. Akta Urodzeń, Zapowiedzi, Małżeństw, Zeyścia Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Bęczkowice [01 I 1824 – 12 XII 1824]. Rękopis, 36,5 cm x 22 cm; Stron 196; Język polski, Sygn. KM 5484.
 27. Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw i Zejścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Bęczkowickiey w Powiecie Piotrkowskim Województwie Kaliskim [01 I 1825 – 13 XI 1825]. Rękopis, 36 cm x 22 cm; Stron 92; Język polski, Sygn. KM 5485.
 28. Książka Aktów Urodzonych Parafii Bęczkowice [03 I 1826 – 26 XII 1834]. Rękopis, 39 cm x 26 cm; Stron 234; Język polski, Sygn. KM 5486.
 29. Księga Aktów Urodzeń, czyli Chrztów Parafii Bęczkowice [04 I 1835 – 26 XII 1845]. Rękopis, 40 cm x 25,5 cm; Stron 360; Język polski, sygn. KM 5487.
 30. Akta Urodzonych Parafii Bęczkowice [01 I 1846 – 29 XII 1862]. Rękopis, 41 cm x 26 cm; Stron 436; Język polski, Sygn. KM 5488.
 31. Unikat Aktów Urodzenia Parafii Bęczkowice [05 I 1863 – 09 IV 1868]. Rękopis, 41,5 cm x 27 cm; Stron 680; Język polski, Sygn. KM 5489.
 32. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [05 I 1868 – 31 XII 1871]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 284; Język rosyjski, Sygn. KM 5490.
 33. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [16 I 1872 – 12 I 1879]. Rękopis, 38,5 cm x 24 cm; Stron 368; Język rosyjski, Sygn. KM 5491.
 34. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [19 I 1879 – 31 XII 1890]. Rękopis, 39 cm x 23 cm; Kart 376; Język rosyjski, Sygn. KM 5492.
 35. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [06 I 1891 – 31 XII 1899]. Rękopis, 38 cm x 24 cm; Kart 332; Język rosyjski, Sygn. KM 5493.
 36. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [04 I 1900 – 31 XII 1905]. Rękopis, 34 cm x 23 cm; Kart 224; Język rosyjski, Sygn. KM 5494.
 37. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [02 I 1906 –28 XII 1913]. Rękopis, 39 cm x 24 cm; Kart 335; Język rosyjski, Sygn. KM 5495.
 38. Akta Urodzonych w Parafii Bęczkowice [04 I 1914 – 12 III 1922]. Rękopis, 41 cm x 25 cm; Kart 290; Język rosyjski i polski, Sygn. KM 5496.
 39. Księga Aktów Małżeństw w Parafii Bęczkowice [15 I 1826 – 22 XI 1840]. Rękopis, 39 cm x 25,5 cm; Stron 152; Język polski, Sygn. KM 5497.
 40. Księga Aktów Małżeństw w Parafii Bęczkowice [26 I 1841 – 18 XI 1866]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 366; Język polski, Sygn. KM 5498.
 41. Unikat Akt Małżeństw w Parafii Bęczkowice [13 I 1867 – 16 II 1868]. Rękopis, 33 cm x 20,5 cm; Stron 70; Język polski, Sygn. KM 5499.
 42. Księga Unikat Aktów Małżeństw w Parafii Bęczkowice [12 I 1868 – 24 XI 1879]. Rękopis, 33 cm x 21 cm; Stron 258; Język rosyjski, Sygn. KM 5500.
 43. Księga Aktów Małżeństw w Parafii Bęczkowice [19 I 1880 – 19 XI 1900]. Rękopis, 33 cm x 21 cm; Stron 580; Język rosyjski, Sygn. KM 5501.
 44. Akta Zaślubionych w Parafii Bęczkowice [27 I 1901 – 24 XI 1919]. Rękopis, 34,5 cm x 25,5 cm; Kart 282; Język rosyjski i polski, Sygn. KM 5502.
 45. Księga Aktów Zeyścia Parafii Kościoła Bęczkowickiego [02 I 1826 – 30 XII 1834]. Rękopis, 38 cm x 25 cm; Stron 172; Język polski, Sygn. KM 5503.
 46. Księga Aktów Zeyścia Parafii Kościoła Bęczkowickiego [19 I 1835 – 31 XII 1854]. Rękopis, 40 cm x 25,5 cm; Stron 360; Język polski, Sygn. KM 5504.
 47. Akta Zejścia Parafii Bęczkowice [01 I 1855 – 30 XII 1863]. Rękopis, 33 cm x 21 cm; Stron 280; Język polski, Sygn. KM 5505.
 48. Księga Unikat Aktów Zejścia z Parafii Bęczkowice [14 I 1864 – 12 IV 1868]. Rękopis, 41 cm x 27,5 cm; Stron 332; Język polski, Sygn. KM 5506.
 49. Unikat Aktów Zmarłych Parafii Bęczkowice [19 I 1868 – 10 I 1874]. Rękopis, 33 cm x 21 cm; Stron 232; Język rosyjski, Sygn. KM 5507.
 50. Unikat Aktów Zmarłych Parafii Bęczkowice [15 I 1874 – 15 XII 1890]. Rękopis, 38 cm x 23,5 cm; Stron 472; Język rosyjski, Sygn. KM 5508.
 51. Unikat Aktów Zmarłych Parafii Bęczkowice [04 I 1891 – 27 XII 1906]. Rękopis, 39 cm x 24,5 cm; Kart 283; Język rosyjski, Sygn. KM 5509.
 52. Unikat Aktów Zmarłych Parafii Bęczkowice [08 I 1907 – 31 XII 1919]. Rękopis, 39 cm x 25 cm; Kart 288; Język rosyjski i polski, Sygn. KM 5510.
 53. Raptularz Zmarłych Parafii Bęczkowice [06 I 1889 – 14 I 1893]. Rękopis, 33,5 cm x 20,5 cm; Stron 144; Język polski, Sygn. KM 5511.

 

2. Dworszowice Kościelne

 1. Akta Urodzeń Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [16 VI 1808 – 29 IV 1809]. Rękopis; 34 cm x 21 cm; Stron 38; Język polski; Sygn. KM  5434.
 2. Akta Urodzeń Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [15 V 1809 – 02 IX 1810]. Rękopis; 32 cm x 20 cm; Stron 50; Język polski; Sygn. KM 5435.
 3. Akta Małżeństw Gminy Dworszowskiey Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [21 V 1809 – 14 XI 1810]. Rękopis; 32 cm x 20,5 cm; Stron 26; Język polski; Sygn. KM 5436.
 4. Akta Zejścia Gminy Dworszowskiey Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [07 V 1809 – 28 X 1810]. Rękopis; 32 cm x 20,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5437.
 5. Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Ślubów Małżeńskich, Zeyścia Gminy Dworszowskiey Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [03 V 1809 – 13 IV 1811]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 156; Język polski; Sygn. KM  5438.
 6. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim obejmująca w sobie Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zejścia [02 V 1811 – 28 IV 1812]. Rękopis; 34,5 cm x 21,5 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5439.
 7. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Ślubów Małżeńskich, Zeyścia [01 V 1812 – 27 IV 1813]. Rękopis; 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5440.
 8. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia [14 V 1813 – 17 IV 1814]. Rękopis; 39 cm x 24,5 cm; Stron 96; Język polski; Sygn. KM 5441.
 9. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia [11 V 1814 – 10 IV 1815]. Rękopis; 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 89; Język polski; Sygn. KM 5442.
 10. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia [03 V 1815 – 24 IV 1816]. Rękopis; 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5443.
 11. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia [17 VIII 1816 – 20 IV 1817]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 88; Język polski; Sygn. KM 5444.
 12. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Departamencie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Śluby Małżeńskie, Zeyścia [11 V 1817 – 27 XII 1818]. Rękopis; 36 cm x 21 cm; Stron 188; Język polski; Sygn. KM 5445.
 13. Księga Aktów Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, w Woiewodztwie Kaliskim obejmująca Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia [12 I 1819 – 28 XII 1819]. Rękopis; 36,5 cm x 22 cm; Stron 58; Język polski; Sygn. KM 5446.
 14. Akta Urodzeń, Małżeństw i Regestr Aktów Zejść Gminy Dworszowskiey Powiatu Radomskiego w Woiewodztwie Kaliskim [30 I 1820 – 26 XI 1820]. Rękopis; 36,5 cm x 23 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5447.
 15. Akta Urodzeń, Zapowiedzi i Małżeństw, Zeyścia Gminy Dworszowskiey Powiatu Radomskiego w Woiewodztwie Kaliskim [07 I 1821 – 21 XII 1821]. Rękopis; 36 cm x 22,5 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5448.
 16. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zeyścia Gminy Dworszowskiey Powiatu Radomskiego w Woiewodztwie Kaliskim [24 III 1822 – 20 XII 1822]. Rękopis; 36,5 cm x 22,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5449.
 17. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zeyścia Gminy Dworszowskiey Powiatu Radomskiego w Woiewodztwie Kaliskim [09 I 1823 – 31 XII 1823]. Rękopis; 37 cm x 22 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5450.
 18. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zeyścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey Powiatu Radomskiego w Woiewodztwie Kaliskim [02 I 1824 – 28 XII 1824]. Rękopis; 36 cm x 22,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5451.
 19. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zeyścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Dworszowskiey w Powiecie Radomskim, Wojewoctwie Kaliskiem [08 I 1825 – 21 XI 1825]. Rękopis; 36 cm x 21,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5452.
 20. Liber Baptisatorum in Parochia Dworszoviensis [06 VIII 1820 – 14 VIII 1854]. Rękopis; 34,5 cm x 21 cm; Stron 158; Język łaciński; Sygn. KM 5453.
 21. Akta Zaślubionych w Parafii Dworszowice [25 I 1852 – 14 VII 1867]. Rękopis; 32,5 cm x 20,5 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5454.
 22. Akta Zaślubionych w Parafii Dworszowice [22 I 1868 – 19 XI 1881]. Rękopis; 34 cm x 21 cm; Stron 94; Język rosyjski; Sygn. KM 5455.
 23. Akta Zeyścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Dworszowice w Powiecie Radomskim w Woiewodztwie Kaliskim [01 I 1836 – 31 XII 1847]. Rękopis; 35,5 cm x 20 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5456.
 24. Akta Zeyścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Dworszowice w Powiecie Radomskim w Woiewodztwie Kaliskim [04 I 1848 – 26 XII 1857]. Rękopis; 36 cm x 21 cm; Stron 88; Język polski; Sygn. KM 5457.
 25. Akta Zmarłych Osób Parafii Dworszowic Kościelnych [11 I 1858 – 28 XII 1873]. Rękopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Stron 140; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5458.

 

3. Koziegłówki

 1. Metrica Copulatorum [parochialis in Koziegłówki] [16 VII 1684 – 2 X 1774]. Rękopis, 32 cm x 10 cm; Kart 111; Język łaciński, Sygn. KM 5338.
 2. Cathalogus Mortuorum [parochialis in Koziegłówki] [9 I 1794 – 26 II 1810]. Rękopis, 35 cm x 11 cm; Kart 112; Język łaciński, Sygn. KM 5339.
 3. Liber Baptisatorum et Copulatorum [parochialis in Koziegłówki] [2 I 1788 – 21 XI 1808]. Rękopis, 44 cm x 18 cm; Kart 169; Język łaciński, Sygn. KM 5340.
 4. Liber Baptisatorum [parochialis in Koziegłówki] [4 I 1685 – 25 VIII 1735]. Rękopis, 31 cm x 20 cm; Kart 184; Język łaciński, Sygn. KM 5341.
 5. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [4 V 1808 – 23 XII 1808]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Stron 115; Język polski, Sygn. KM 5342.
 6. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [4 V 1809 – 30 IV 1810]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Stron 115; Język polski, Sygn. KM 5343.
 7. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [3 V 1810 – 8 XII 1810]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 114; Język polski, Sygn. KM 5344.
 8. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1811 – 31 XII 1811]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 115; Język polski, Sygn. KM 5345.
 9. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1812 – 31 XII 1812]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 124; Język polski, Sygn. KM 5346.
 10. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1813 – 30 XII 1813]. Rękopis, 35,5 cm x 23 cm; Stron 84; Język polski, Sygn. KM 5347.
 11. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1815 – 30 XII 1815]. Rękopis, 36 cm x 24 cm; Stron 88; Język polski, Sygn. KM 5348.
 12. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1816 – 29 XII 1816]. Rękopis, 36 cm x 24,5 cm; Stron 104; Język polski, Sygn. KM 5349.
 13. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1817 – 31 XII 1817]. Rękopis, 35 cm x 22 cm; Stron 100; Język polski, Sygn. KM 5350.
 14. Cywilne Akta Urodzeń [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1818 – 31 XII 1818]. Rękopis, 36 cm x 23 cm; Stron 108; Język polski, Sygn. KM 5351.
 15. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [19 I 1819 – 30 XII 1819]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 112; Język polski, Sygn. KM 5352.
 16. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1820 – 31 XII 1820]. Rękopis, 36,5 cm x 22,5 cm; Stron 100; Język polski, Sygn. KM 5353.
 17. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1821 – 31 XII 1821]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 100; Język polski, Sygn. KM 5354.
 18. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 II 1814 – 28 XII 1815]. Rękopis, 38 cm x 24 cm; Stron 90; Język polski, Sygn. KM 5355.
 19. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1822 – 29 XII 1822]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 100; Język polski, Sygn. KM 5356.
 20. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1823 – 30 XII 1823]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 112; Język polski, Sygn. KM 5357.
 21. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1824 – 31 XII 1824]. Rękopis, 35 cm x 21 cm; Stron 130; Język polski, Sygn. KM 5358.
 22. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1825 – 31 XII 1825]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 134; Język polski, Sygn. KM 5359.
 23. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [8 I 1826 – 31 XII 1839]. Rękopis, 40 cm x 24,5 cm; Stron 852; Język polski, Sygn. KM 5360.
 24. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1836 – 31 XII 1845]. Rękopis, 40 cm x 24 cm; Stron 862; Język polski, Sygn. KM 5361.
 25. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1848 – 30 XII 1860]. Rękopis, 42 cm x 25 cm; Stron 986; Język polski, Sygn. KM 5362.
 26. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1861 – 31 XII 1871]. Rękopis, 41 cm x 25,5 cm; Stron 1100; Język polski, język rosyjski, sygn. KM 5363.
 27. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1872 – 31 XII 1885]. Rękopis, 39,5 cm x 23 cm; Stron 1250; Język rosyjski, Sygn. KM 5364.
 28. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1886 – 31 XII 1893]. Rękopis, 45 cm x 29 cm; Stron 608; Język rosyjski, Sygn. KM 5365.
 29. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1894 – 30 XII 1900]. Rękopis, 43,5 cm x 27,5 cm; Stron 766; Język rosyjski, sygn. KM 5366.
 30. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1901 – 21 VII 1907]. Rękopis, 42 cm x 26 cm; Kart 292; Język rosyjski, Sygn. KM 5367.
 31. Księga Urodzonych [parafii w Koziegłówkach] [1 VIII 1907 – 19 XII 1914]. Rękopis, 37 cm x 22,5 cm; Kart 475; Język rosyjski, Sygn. KM 5368.
 32. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [3 V 1808 – 24 IV 1809]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 80; Język polski, Sygn. KM 5369.
 33. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [3 V 1809 – 30 IV 1810]. Rękopis, 37,5 cm x 24 cm; Stron 72; Język polski, Sygn. KM 5370.
 34. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [1 V 1810 – 31 XII 1810]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 76; Język polski, Sygn. KM 5371.
 35. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1811 – 5 XII 1811]. Rękopis, 35,5 cm x 24 cm; Stron 96; Język polski, Sygn. KM 5372.
 36. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [5 I 1812 – 31 XII 1812]. Rękopis, 35 cm x 23,5 cm; Stron 84; Język polski, Sygn. KM 5373.
 37. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1813 – 31 XII 1813]. Rękopis, 35,5 cm x 23 cm; Stron 84; Język polski, Sygn. KM 5374.
 38. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1814 – 30 XII 1814]. Rękopis, 37,5 cm x 24 cm; Stron 64; Język polski, Sygn. KM 5375.
 39. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [9 I 1815 – 26 XI 1815]. Rękopis, 36 cm x 24 cm; Stron 60; Język polski, Sygn. KM 5376.
 40. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1816 – 31 XII 1816]. Rękopis, 35,5 cm x 24 cm; Stron 76; Język polski, Sygn. KM 5377.
 41. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1817 – 31 XII 1817]. Rękopis, 35,5 cm x 22,5 cm; Stron 70; Język polski, Sygn. KM 5378.
 42. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [15 I 1818 – 27 XII 1818]. Rękopis, 36,5 cm x 23,5 cm; Stron 76; Język polski, Sygn. KM 5379.
 43. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [7 I 1819 – 20 XII 1819]. Rękopis, 37,5 cm x 24,5 cm; Stron 68; Język polski, Sygn. KM 5380.
 44. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1820 – 16 XII 1820]. Rękopis, 37 cm x 23 cm; Stron 72; Język polski, Sygn. KM 5381.
 45. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [7 I 1821 – 31 XII 1821]. Rękopis, 37 cm x 22 cm; Stron 68; Język polski, Sygn. KM 5382.
 46. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1822 – 31 XII 1822]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 68; Język polski, Sygn. KM 5383.
 47. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1823 – 31 XII 1823]. Rękopis, 38 cm x 25 cm; Stron 66; Język polski, Sygn. KM 5384.
 48. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [2 I 1824 – 22 XII 1824]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 72; Język polski, Sygn. KM 5385.
 49. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [8 I 1825 – 25 XII 1825]. Rękopis, 33,5 cm x 22,5 cm; Stron 56; Język polski, Sygn. KM 5386.
 50. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [9 I 1826 – 26 XII 1837]. Rękopis, 40 cm x 24 cm; Stron 572; Język polski, Sygn. KM 5387.
 51. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1838 – 28 XII 1853]. Rękopis, 38,5 cm x 25,5 cm; Stron 650; Język polski, Sygn. KM 5388.
 52. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1854 – 14 XI 1874]. Rękopis, 41 cm x 26 cm; Stron 956; Język polski, język rosyjski, Sygn. KM 5389.
 53. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [4 I 1875 – 31 XII 1894]. Rękopis, 39 cm x 23,5 cm; Stron 952; Język rosyjski, Sygn. KM 5390.
 54. Księga Aktów Zmarłych [parafii w Koziegłówkach] [1 I 1895 – 31 XII 1912]. Rękopis, 43 cm x 27 cm; Stron 768; Język rosyjski, Sygn. KM 5391.
 55. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [18 IX 1808 – 12 II 1809]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 56; Język polski, Sygn. KM 5392.
 56. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [7 V 1809 – 9 II 1810]. Rękopis, 37,5 cm x 24 cm; Stron 66; Język polski, Sygn. KM 5393.
 57. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [9 VI 1810 – 18 XI 1810]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 50; Język polski, Sygn. KM 5394.
 58. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [22 I 1811 – 20 XI 1811]. Rękopis, 36 cm x 23,5 cm; Stron 52; Język polski, Sygn. KM 5395.
 59. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [29 I 1812 – 26 XI 1812]. Rękopis, 35 cm x 24 cm; Stron 44; Język polski, Sygn. KM 5396.
 60. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [27 I 1813 – 23 XI 1813]. Rękopis, 34,5 cm x 23 cm; Stron 48; Język polski, Sygn. KM 5397.
 61. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [17 I 1815 – 20 XI 1815]. Rękopis, 36 cm x 24 cm; Stron 52; Język polski, Sygn. KM 5398.
 62. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [21 I 1816 – 10 XI 1816]. Rękopis, 36 cm x 24 cm; Stron 84; Język polski, Sygn. KM 5399.
 63. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [5 I 1817 – 9 XI 1817]. Rękopis, 35,5 cm x 22 cm; Stron 80; Język polski, Sygn. KM 5400.
 64. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [14 I 1818 – 2 XII 1818]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 64; Język polski, Sygn. KM 5401.
 65. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [3 I 1819 – 17 XI 1819]. Rękopis, 37,5 cm x 24 cm; Stron 84; Język polski, Sygn. KM 5402.
 66. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [25 I 1820 – 21 XI 1820]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 56; Język polski, Sygn. KM 5403.
 67. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [11 I 1821 – 26 XI 1821]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 44; Język polski, Sygn. KM 5404.
 68. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [15 I 1822 – 26 XI 1822]. Rękopis, 37 cm x 23 cm; Stron 42; Język polski, Sygn. KM 5405.
 69. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [20 I 1823 – 18 XI 1823]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 44; Język polski, sygn. KM 5406.
 70. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [8 I 1824 – 22 XI 1824]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Stron 48; Język polski, Sygn. KM 5407.
 71. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [11 I 1825 – 29 XI 1825]. Rękopis, 36 cm x 22 cm; Stron 56; Język polski, Sygn. KM 5408.
 72. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [16 I 1826 – 21 XI 1843]. Rękopis, 40 cm x 24,5 cm; Stron 480; Język polski, Sygn. KM 5409.
 73. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [23 I 1844 – 24 XI 1862]. Rękopis, 43,5 cm x 25 cm; Stron 470; Język polski, Sygn. KM 5410.
 74. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [12 I 1863 – 20 XI 1900]. Rękopis, 39 cm x 24 cm; Stron 1134; Język polski, język rosyjski, Sygn. KM 5411.
 75. Księga Aktów Ślubów [parafii w Koziegłówkach] [21 I 1901 – 25 XI 1920]. Rękopis, 41 cm x 26 cm; Kart 288; Język polski, język rosyjski, Sygn. KM 5412.

 

4. Kromołów

 1. Liber Baptisatorum Ecclesia Parochialis in Kromołów [03 I 1849 – 29 XII 1867]. Rękopis, 35 cm x 22,5 cm; Stron 184; Język łaciński; Sygn. KM 5512.
 2. Liber Matrimonium Ecclesia Parochialis in Kromołów [24 I 1848 – 28 IX 1875]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Kart 75, Język łaciński; Sygn. KM 5513.
 3. Liber Mortuorum Ecclesia Parochialis in Kromołów [11 I 1849 – 25 IX 1875]. Rękopis, 35 cm x 22 cm; Stron 66; Język łaciński; Sygn. KM 5514.
 4. Wykaz Ksiąg Metrycznych Urodzonych, Zaślubionych, Zmarłych Parafii Kromołów [1770 – 1808]. Rękopis, 34 cm x 21,5 cm; Kart 57; Język polski; Sygn. KM 5515.
 5. Akta Stanu Cywilnego Urodzenia z Miasta Kromołowa [06 V 1808 – 28 IV 1809]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5516.
 6. Akta Stanu Cywilnego Urodzin z Miasta Kromołowa [04 V 1809 – 10 IV 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 25 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5517.
 7. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [12 V 1810 – 19 XII 1810]. Rękopis, 39 cm x 24,5 cm; Stron 21; Język polski; Sygn. KM 5518.
 8. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [15 I 1811 – 22 XII 1811]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5519.
 9. Księga Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych z Miasta Kromołowa [08 I 1812 – 01 XII 1812]. Rękopis, 39 cm x 24 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5520.
 10. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [01 I 1813 – 27 XII 1813]. Rękopis, 39 cm x 24,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5521.
 11. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [16 III 1814 – 29 XI 1814]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5522.
 12. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [10 II 1815 – 27 XII 1815]. Rękopis, 36 cm x 23,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5523.
 13. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [03 I 1816 – 31 XII 1816]. Rękopis, 37 cm x 24 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5524.
 14. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [30 I 1817 – 25 XII 1817]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5525.
 15. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [17 I 1818 – 24 XII 1818]. Rękopis, 37,5 cm x 22 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5526.
 16. Akta Cywilne Urodzonych z Miasta Kromołowa [06 I 1819 – 24 XII 1819]. Rękopis, 38 cm x 24,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5527.
 17. Księga Aktów Stanu Cywilnego Narodzonych Miasta Kromołowa [01 I 1820 – 30 XII 1820]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5528.
 18. Akta Cywilne Narodzonych z Miasta Kromołowa [04 I 1821 – 31 XII 1821]. Rękopis, 36,5 cm x 23,5 cm; Stron 39; Język polski; Sygn. KM 5529.
 19. Akta Cywilne Narodzonych z Miasta Kromołowa [09 I 1822 – 26 XII 1822]. Rękopis, 36,5 cm x 22,5 cm; Stron 30; Język polski; Sygn. KM 5530.
 20. Akta Cywilne Narodzonych z Miasta Kromołowa [07 I 1823 – 24 XII 1823]. Rękopis, 34,5 cm x 21 cm; Stron 40; Język polski, Sygn. KM 5531.
 21. Akta Cywilne Narodzonych Gminy i Miasta Kromołowa [01 I 1824 – 24 XII 1824]. Rękopis, 35,5 cm x 21,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5532.
 22. Akta Cywilne Narodzonych z Gminy i Miasta Kromołowa [09 I 1825 – 28 XII 1825]. Rękopis, 35,5 cm x 23 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5533.
 23. Akta Cywilne Urodzenia Parafii Kromołów [03 V 1808 – 31 XII 1825]. Rękopis, 39 cm x 25,5 cm; Stron 758; Język polski; Sygn. KM 5534.
 24. Księga Aktów Stanu Cywilnego Parafii Kromołów [01 I 1826 – 06 XII 1837]. Rękopis, 40 cm x 24,5 cm; Stron 568; Język polski; Sygn. KM 5535.
 25. Księga Aktów Religijno-Cywilnych Urodzonych Parafii Kromołowskiej [07 XII 1837 – 30 XII 1850]. Rękopis, 41 cm x 26 cm; Stron 468; Język polski;Sygn. KM 5536.
 26. Księga Urodzonych Parafii Kromołów [09 I 1851 – 31 XII 1860]. Rękopis, 42,5 cm x 26 cm; Stron 468; Język polski; Sygn. KM 5537.
 27. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [06 I 1861 – 31 IX 1873]. Rękopis, 44 cm x 27,5 cm; Stron 840; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5538.
 28. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [05 X 1873 – 20 VIII 1882]. Rękopis, 44,5 cm x 29,5 cm; Kart 290; Język rosyjski; Sygn. KM 5539.
 29. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [20 VIII 1882 – 20 VI 1887]. Rękopis, 42,5 cm x 27 cm; Kart 280; Język rosyjski; Sygn. KM 5540.
 30. Akta Urodzenia Parafii Kromołów [26 VI 1887 – 22 II 1893]. Rękopis, 43 cm x 29 cm; Kart 464; Język rosyjski; Sygn. KM 5541.
 31. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [23 II 1893 – 08 III 1896]. Rękopis, 43,5 cm x 29,5 cm; Kart 406; Język rosyjski; Sygn. KM 5542.
 32. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [08 III 1896 – 19 XI 1899]. Rękopis, 44,5 cm x 29,5 cm; Kart 479; Język rosyjski; Sygn. KM 5543.
 33. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [19 XI 1899 – 26 XII 1902]. Rękopis, 44,5 cm x 31 cm; Kart 504; Język rosyjski; Sygn. KM 5544.
 34. Księga Aktów Urodzenia Parafii Kromołów [28 XII 1902 – 29 VI 1912]. Rękopis, 44 cm x 28,5 cm; Kart 498; Język rosyjski; Sygn. KM 5545.
 35. Akta Stanu Cywilnego Zaślubionych w Mieście Kromołowie [22 V 1808 – 07 II 1809]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 10; Język polski; Sygn. KM 5546.
 36. Akta Cywilne Ślubów Miasta Kromołowa [14 V 1809 – 28 II 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 12; Język polski; Sygn. KM 5547.
 37. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [20 V 1810 – 05 VIII 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 8; Język polski; Sygn. KM 5548.
 38. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [20 I 1811 – 26 IX 1811]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 12; Język polski; Sygn. KM 5549.
 39. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [12 I 1812 – 20 II 1812]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 12; Język polski; Sygn. KM 5550.
 40. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [04 VII 1813 – 15 XI 1813]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5551.
 41. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [02 I 1814 – 06 XI 1814]. Rękopis, 35 cm x 22,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5552.
 42. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [08 I 1815 – 01 X 1815]. Rękopis, 36 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5553.
 43. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [21 I 1816 – 29 XII 1816]. Rękopis, 38,5 cm x 24 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5554.
 44. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [05 I 1817 – 12 XI 1817]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5555.
 45. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [04 I 1818 – 04 XI 1818]. Rękopis, 38 cm x 22,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5556.
 46. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [12 I 1819 – 26 X 1819]. Rękopis, 38 cm x 24 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5557.
 47. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołowa [20 I 1820 – 08 XI 1820]. Rękopis, 36 cm x 23 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5558.
 48. Akta Cywilne Zaślubionych Miasta Kromołów [17 I 1821 – 22 XI 1821]. Rękopis, 36,5 cm x 22,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5559.
 49. Akta Cywilne Zaślubionych Gminy, Miasta Kromołowa [05 II 1822 – 24 XI 1822]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5560.
 50. Akta Cywilne Zaślubionych Małżeństw z Gminy Miasta Kromołowa [15 I 1823 – 19 XI 1823]. Rękopis, 35 cm x 21 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5561.
 51. Akta Cywilne Małżeństw z Gminy Miasta Kromołowa [14 I 1824 – 07 XII 1824]. Rękopis, 35 cm x 21 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5562.
 52. Akta Stanu Cywilnego Małżeństw z Gminy Miasta Kromołowa [24 I 1825 – 12 XII 1825]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5563.
 53. Akta Zaślubionych Parafii Kromołowskiej [01 V 1808 – 24 XI 1825]. Rękopis, 39 cm x 25,5 cm; Stron 614; Język polski; Sygn. KM 5564.
 54. Akta Stanu Cywilnego Małżeństw Parafii Kromołów [24 I 1826 – 19 IX 1853]. Rękopis, 40 cm x 24,5 cm; Stron 472; Język polski; Sygn. KM 5565.
 55. Akta Małżeństw Parafii Kromołów [12 X 1853 – 24 XI 1875]. Rękopis, 42,5 cm x 26 cm; Stron 476; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5566.
 56. Akta Małżeństw Parafii Kromołów [24 I 1876 – 19 VIII 1890]. Rękopis, 44,5 cm x 30 cm; Kart 283; Język rosyjski; Sygn. KM 5567.
 57. Akta Małżeństw Parafii Kromołów [19 VIII 1890 – 21 VI 1897]. Rękopis, 45 cm x 30,5 cm; Kart 283; Język rosyjski; Sygn. KM 5568.
 58. Akta Małżeństw Parafii Kromołów [27 VI 1897 – 04 II 1902]. Rękopis, 45 cm x 29,5 cm; Kart 299; Język rosyjski; Sygn. KM 5569.
 59. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [20 VI 1808 – 25 IV 1809]. Rękopis, 37,5 cm x 24 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5570.
 60. Akta Zejścia Umarłych w Wsiach do Parafii Kromołowskiey należących [05 V 1808 – 27 XII 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 24 cm; Stron 64; Język polski; Sygn. KM 5571.
 61. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa Powiatu Pileckiego w Departamencie Kaliskim [08 V 1809 – 03 III 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 16; Język polski; Sygn. KM 5572.
 62. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [07 V 1810 – 09 IX 1810]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5573.
 63. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [18 I 1811 – 22 XII 1811]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5574.
 64. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [04 I 1811 – 30 XII 1811]. Rękopis, 37,5 cm x 22,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5575.
 65. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [06 I 1812 – 13 XII 1812]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5576.
 66. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [03 I 1812 – 31 XII 1812]. Rękopis, 37,5 cm x 23 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5577.
 67. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [07 I 1813 – 09 XII 1813]. Rękopis, 39 cm x 24,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5578.
 68. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [05 I 1813 – 28 XII 1813]. Rękopis, 37,5 cm x 22,5 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5579.
 69. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [10 IV 1814 – 22 VIII 1814]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5580.
 70. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [02 I 1814 – 30 XI 1814]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5581.
 71. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [03 I 1815 – 15 XII 1815]. Rękopis, 36 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5582.
 72. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [08 I 1815 – 31 XII 1815]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5583.
 73. Akta Cywilne Umarłych Miasta Kromołowa [13 I 1816 – 28 XI 1816]. Rękopis, 37,5 cm x 24,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5584.
 74. Akta Stanu Cywilnego Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [10 I 1816 – 27 XII 1816]. Rękopis, 38,5 cm x 23,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5585.
 75. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [07 I 1817 – 29 XII 1817]. Rękopis, 36 cm x 23 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5586.
 76. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [02 I 1817 – 10 XII 1817]. Rękopis, 39 cm x 25 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5587.
 77. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [21 I 1818 – 28 XI 1818]. Rękopis, 34 cm x 21,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5588.
 78. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [02 I 1818 – 04 XII 1818]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5589.
 79. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [01 I 1819 – 20 XII 1819]. Rękopis, 38,5 cm x 24,5 cm; Stron 46; Język polski; Sygn. KM 5590.
 80. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [02 I 1819 – 29 XII 1819]. Rękopis, 37,5 cm x 23 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5591.
 81. Akta Stanu Cywilnego Zmarłych Gminy Miasta Kromołowa [03 I 1820 – 18 XI 1820]. Rękopis, 33,5 cm x 21,5 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5592.
 82. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [04 I 1820 – 28 XII 1820]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5593.
 83. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [12 I 1821 – 16 IX 1821]. Rękopis, 36,5 cm x 22 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5594.
 84. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [10 I 1821 – 30 XII 1821]. Rękopis, 37,5 cm x 23 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5595.
 85. Akta Cywilne Zmarłych Gminy Miasta Kromołowa [10 I 1822 – 07 XII 1822]. Rękopis, 37 cm x 23 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5596.
 86. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [04 I 1822 – 27 XII 1822]. Rękopis, 35,5 cm x 22,5 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5597.
 87. Akta Cywilne Zmarłych Miasta Kromołowa [03 I 1823 – 25 XI 1823]. Rękopis, 34,5 cm x 21 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5598.
 88. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [03 I 1823 – 19 XII 1823]. Rękopis, 38 cm x 24 cm; Stron 34; Język polski; Sygn. KM 5599.
 89. Akta Stanu Cywilnego Zmarłych Gminy Miasta Kromołowa [29 I 1824 – 30 XII 1824]. Rękopis, 35 cm x 22 cm; Stron 32; Język polski, Sygn. KM 5600.
 90. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [04 I 1824 – 31 XII 1824]. Rękopis, 38 cm x 23 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5601.
 91. Akta Stanu Cywilnego Zmarłych Gminy Miasta Kromołowa [15 I 1825 – 29 XII 1825]. Rękopis, 35,5 cm x 23 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5602.
 92. Akta Zeyścia Umarłych w Wsiach Gminy i Parafii Kromołowskiey [02 I 1825 – 29 XII 1825]. Rękopis, 34,5 cm x 20,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5603.
 93. Księga Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Parafii Kromołów [03 I 1826 – 28 XII 1841]. Rękopis, 40 cm x 24 cm; Stron 472; Język polski; Sygn. KM 5604.
 94. Księga Aktów Stanu Cywilnego Zejścia Parafii Kromołów [04 I 1842 – 08 V 1857]. Rękopis, 41,5 cm x 26 cm; Stron 464; Język polski; Sygn. KM 5605.
 95. Księga Aktów Zejścia Parafii Kromołów [11 V 1857 – 09 V 1870]. Rękopis, 43 cm x 25,5 cm; Stron 534; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5606.
 96. Akta Zmarłych Parafii Kromołów [10 V 1870 – 04 V 1880]. Rękopis, 40,5 cm x 26 cm; Stron 468; Język rosyjski; Sygn. KM 5607.
 97. Akta Zmarłych Parafii Kromołów [05 V 1880 – 31 XII 1895]. Rękopis, 47,5 cm x 29 cm; Stron 944; Język rosyjski; Sygn. KM 5608.
 98. Akta Zmarłych Parafii Kromołów [02 I 1896 – 21 V 1905]. Rękopis, 44,5 cm x 30 cm; Kart 472; Język rosyjski; Sygn. KM 5609.
 99. Akta Zmarłych Parafii Kromołów [28 V 1905 – 15 VII 1928]. Rękopis, 43,5 cm x 30 cm; Kart 360; Język rosyjski i polski; Sygn. KM 5610.
 100. Raptularz Urodzonych Parafii Kromołów [01 I 1887 – 20 XII 1889]. Rękopis, 32,5 cm x 20,5 cm; Stron 116; Język polski; Sygn. KM 5611.
 101. Raptularz Urodzonych Parafii Kromołów [01 I 1889 – 21 II 1893]. Rękopis, 34 cm x 21,5 cm; Stron 336; Język polski; Sygn. KM 5612.
 102. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [11 I 1875 – 25 XI 1888]. Rękopis, 31,5 cm x 20 cm; Kart 150, Język polski; Sygn. KM 5613.
 103. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [14 I 1889 – 26 VI 1894]. Rękopis, 32,5 cm x 21 cm; Kart 133, Język polski; Sygn. KM 5614.
 104. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [03 VII 1894 – 19 IX 1897]. Rękopis, 35,5 cm x 22 cm; Kart 96, Język polski; Sygn. KM 5615.
 105. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [19 IX 1897 – 08 VIII 1901]. Rękopis, 37,5 cm x 22,5 cm; Kart 137, Język polski; Sygn. KM 5616.
 106. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [08 VII 1901 – 25 V 1910]. Rękopis, 38 cm x 21 cm; Kart 130, Język polski; Sygn. KM 5617.
 107. Raptularz Zaślubionych Parafii Kromołów [10 XII 1913 – 17 XI 1927]. Rękopis, 41 cm x 26 cm; Kart 110, Język Polski; Sygn. KM 5618.
 108. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [04 I 1859 – 28 XII 1862]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 94; Język polski; Sygn. KM 5619.
 109. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [22 I 1863 – 31 XII 1869]. Rękopis, 32,5 cm x 21 cm; Stron 60; Język polski; Sygn. KM 5620.
 110. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [07 I 1874 – 24 II 1890]. Rękopis, 35,5 cm x 21 cm; Kart 237; Język polski; Sygn. KM 5621.
 111. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [01 I 1890 – 31 VIII 1897]. Rękopis, 37 cm x 29 cm; Kart 204; Język polski; Sygn. KM 5622.
 112. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [08 IX 1897 – 15 VII 1901]. Rękopis, 37,5 cm x 22,5 cm; Kart 134; Język polski; Sygn. KM 5623.
 113. Raptularz Zmarłych Parafii Kromołów [05 I 1908 – 30 XII 1908]. Rękopis, 38,5 cm x 21 cm; Kart 45; Język polski; Sygn. KM 5624.

 

5. Kruszyna

 1. Liber Metrices Baptisatorum in Ecclesia Parochiali Crusinensi [02 I 1716 – 31 III 1751]. Rękopis, 19,5 cm x 15,5 cm; Kart 205; Język łaciński; Sygn. KM 5625.
 2. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum in Ecclesia Parochiali Crusinensis [02 XI 1802 – 27 XII 1819]. Rękopis, 36,5 cm x 25 cm; Kart 282; Język łaciński; Sygn. KM 5626.
 3. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum in Ecclesia Parochiali Crusinensis [03 I 1820 – 02 VIII 1848]. Rękopis, 37 cm x 23 cm; Kart 379; Język łaciński; Sygn. KM 5627.
 4. Akta Urodzenia i Małżeństw Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [08 V 1808 – 30 IV 1809]. Rękopis, 35 cm x 22,5 cm; Stron 82; Język polski; Sygn. KM 5628.
 5. Akta Urodzenia i Małżeństw Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [01 V 1809 – 05 III 1810]. Rękopis, 35 cm x 22,5 cm; Stron 85; Język polski; Sygn. KM 5629.
 6. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [08 V 1810 – 27 IX 1811]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 68; Język polski; Sygn. KM 5630.
 7. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [05 V 1811 – 21 XII 1811]. Rękopis, 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 22; Język polski; Sygn. KM 5631.
 8. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [02 I 1812 – 25 XII 1812]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 68; Język polski; Sygn. KM 5632.
 9. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [06 I 1813 – 29 XII 1813]. Rękopis, 34,5 cm x 21,5 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5633.
 10. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [12 I 1814 – 31 XII 1814]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 52; Język polski; Sygn. KM 5634.
 11. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [01 I 1815 – 27 XII 1815]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5635.
 12. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [05 I 1816 – 28 XII 1816]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5636.
 13. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [05 I 1817 – 20 XII 1817]. Rękopis, 33,5 cm x 23 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5637.
 14. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [05 I 1818 – 31 XII 1818]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5638.
 15. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [03 I 1819 – 27 XII 1819]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5639.
 16. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [03 I 1820 – 29 XII 1820]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 64; Język polski; Sygn. KM 5640.
 17. Akta Urodzenia Gminy Kruszyńskiej [01 I 1821 – 28 XII 1821]. Rękopis, 32 cm x 20 cm; Stron 72; Język polski; Sygn. KM 5641.
 18. Akta Urodzenia i Małżeństw Gminy Kruszyńskiej [01 I 1822 – 29 XII 1822]. Rękopis, 38 cm x 23,5 cm; Stron 136; Język polski; Sygn. KM 5642.
 19. Akta Urodzenia, Zeyścia, Małżeństw i Zapowiedzi Gminy i Parafii Kruszyńskiej [03 I 1823 – 25 XII 1823]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 136; Język polski; Sygn. KM 5643.
 20. Akta Urodzenia, Zeyścia i Małżeństw Gminy i Parafii Kruszyńskiej [05 I 1824 – 31 XII 1824]. Rękopis, 33,5 cm x 21,5 cm; Stron 216; Język polski; Sygn. KM 5644.
 21. Akta Urodzenia, Zeyścia, Zapowiedzi, Małżeństw Gminy i Parafii Kruszyńskiej [05 I 1825 – 30 XII 1825]. Rękopis, 36,5 cm x 22,5 cm; Stron 220; Język polski; Sygn. KM 5645.
 22. Akta Zapowiedzi Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [06 V 1810 – 03 II 1811]. Rękopis, 36 cm x 23,5 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5646.
 23. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [20 V 1810 – 17 II 1811]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5647.
 24. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej Powiatu Wieluńskiego [19 V 1811 – 25 XI 1811]. Rękopis, 32,5 cm x 19,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5648.
 25. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [01 I 1812 – 22 XI 1812]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 64; Język polski; Sygn. KM 5649.
 26. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [12 I 1813 – 21 XII 1813]. Rękopis, 34,5 cm x 20,5 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5650.
 27. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [23 I 1814 – 13 XI 1814]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5651.
 28. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [23 I 1815 – 19 XI 1815]. Rękopis, 35 cm x 22 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5652.
 29. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [21 I 1816 – 28 XII 1816]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5653.
 30. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [19 I 1817 – 06 VII 1817]. Rękopis, 35 cm x 23 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5654.
 31. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [18 I 1818 – 08 XII 1818]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5655.
 32. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [17 I 1819 – 21 XI 1819]. Rękopis, 37 cm x 23,5 cm; Stron 33; Język polski; Sygn. KM 5656.
 33. Akta Małżeństwa Gminy Kruszyńskiej [30 I 1820 – 10 XII 1820]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5657.
 34. Akta Małżeństw i Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [05 I 1821 – 31 XII 1821]. Rękopis, 32 cm x 20 cm; Stron 76; Język polski; Sygn. KM 5658.
 35. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [08 V 1808 – 29 IV 1809]. Rękopis, 35 cm x 22,5 cm; Stron 54; Język polski; Sygn. KM 5659.
 36. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej Powiatu Wieluńskiego [05 V 1809 – 23 IV 1810]. Rękopis, 35,5 cm x 22,5 cm; Stron 52; Język polski; Sygn. KM 5660.
 37. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [02 V 1810 – 30 IV 1811]. Rękopis, 35,5 cm x 23,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5661.
 38. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [02 V 1811 – 30 XII 1811]. Rękopis, 32,5 cm x 19,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5662.
 39. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej w Powiecie Wieluńskim [02 I 1812 – 28 XII 1812]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 68; Język polski; Sygn. KM 5663.
 40. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [12 I 1813 – 29 XII 1813]. Rękopis, 34,5 cm x 21,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5664.
 41. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [02 I 1814 – 29 XII 1814]. Rękopis, 34 cm x 22 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5665.
 42. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [02 I 1815 – 16 XII 1815]. Rękopis, 33,5 cm x 21 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5666.
 43. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [01 I 1816 – 23 XII 1816]. Rękopis, 36 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5667.
 44. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [03 I 1817 – 31 XII 1817]. Rękopis, 34,5 cm x 23 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5668.
 45. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [? I 1818 – 24 XII 1818]. Rękopis, 36,5 cm x 23 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5669.
 46. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [02 I 1819 – 26 XII 1819]. Rękopis, 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5670.
 47. Akta Zeyścia Gminy Kruszyńskiej [02 I 1820 – 24 XII 1820]. Rękopis, 34 cm x 21 cm; Stron 44; Język polski; Sygn. KM 5671.
 48. Raptularz Urodzin Parafii Kruszyna [01 VI 1915 – 31 XII 1916]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Kart 149; Język polski; Sygn. KM 5672.
 49. Raptularz Małżeństw Parafii Kruszyna [07 VI 1915 – 27 XI 1916]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Kart 49; Język polski; Sygn. KM 5673.
 50. Raptularz Zmarłych Parafii Kruszyna [05 VI 1915 – 30 XII 1916]. Rękopis, 34,5 cm x 22 cm; Kart 99; Język polski; Sygn. KM 5674.
 51. Liber Baptisatorum Parochiae Kruszyna [03 I 1904 – 22 X 1935]. Rękopis, 43 cm x 28 cm; Kart 74; Język łaciński; Sygn. KM 5675.
 52. Liber Mortuorum, Copulatorum Parochiae Kruszyna [04 VI 1904 – 27 XII 1937]. Rękopis, 43 cm x 28 cm; Kart 79; Język łaciński; Sygn. KM 5676.

 

6. Maluszyn

 1. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum, Mortuorum [parochialis malusinensis] [05 I 1805 – 31 XII 1823]. Rękopis, 32 cm x 10 cm; Kart 173; Język łaciński; Sygn. KM 5327.
 2. Liber Mortuorum [parochialis malusinensis] [08 I 1824 – 29 XII 1847]. Rękopis, 36,5 cm x 22,5 cm; Kart 87; Język łaciński; Sygn. KM 5328.
 3. Liber Baptisatorum Ecclesiae Malusinensis ab Anno 1857 [01 I 1857 – 28 XII 1884]. Rękopis, 33 cm x 22,5 cm; Kart 166; Język łaciński; Sygn. KM 5329.

 

7. Olsztyn

 1. Liber Metrices Mortuorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [1 I 1758 – 23 I 1799]. Rękopis; 31 cm x 7 cm; Kart 136; Język łaciński; Sygn. KM 5237.
 2. Liber Metrices Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [3 V 1758 – 17 XII 1778]. Rękopis; 31 cm x 7 cm; Kart 113; Język łaciński; Sygn. KM 5238.
 3. Liber Metrices Copulatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [10 I 1758 – 10 II 1799].Rękopis; 31 cm x 7 cm; Kart 89; Język łaciński; Język polski; Sygn. KM 5239.
 4. Liber Metrices Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [2 I 1779 – 2 I 1798]. Rękopis; 31 cm x 7 cm; Kart 1163; Język łaciński; Sygn. KM 5240.
 5. Liber Metrices Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [6 I 1799 – 1 VIII 1810]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Kart 45; Język łaciński; Język polski; Sygn. KM 5241.
 6. Liber Metrices Copulatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [2 I 1800 – 4 II 1808].Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 18; Język łaciński; Język polski; Sygn. KM 5242.
 7. Akta Urodzonych [Gminy Olsztyn] Rok 1808, 1809 i 1810  [4 V 1808 – 23 III 1810]. Rękopis; 31,5 cm x 20 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5243.
 8. Akta Urodzenia [Gminy Olsztyn] 1811 [14 I 1811 – 26 XII 1811]. Rękopis; 35,5 cm x 23 cm; Kart 27; Język polski; Sygn. KM 5244.
 9. Akta Urodzonych [Gminy Olsztyn] 1811 [14 I 1811 – 26 XII 1811]. Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 24; Język polski; Sygn. KM 5245.
 10. Akta Urodzenia [Gminy Olsztyn] 1812 [12 I 1812 – 30 XII 1812]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 36; Język polski; Sygn. KM 5246.
 11. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego [Gminy Olsztyn] 1813 [14 I 1813 – 26 XII 1813]. Rękopis; 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5247.
 12. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1814 [6 I 1814 – 28 XII 1814]. Rękopis; 31 cm x 19,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. KM 5248.
 13. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1815 [5 I 1815 – 20 XII 1815]. Rękopis; 31 cm x 19,5 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5249.
 14. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1816 [11 I 1816 – 24 XII 1816]. Rękopis; 31 cm x 19,5 cm; Stron 22; Język polski; Sygn. KM 5250.
 15. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1817 [11 I 1817 – 21 XII 1817]. Rękopis; 37 cm x 23 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5251.
 16. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1818 [1 I 1818 – 28 XII 1818]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5252.
 17. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1819 [10 I 1819 – 24 XII 1819]. Rękopis; 35,5 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5253.
 18. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1821 [2 I 1821 – 29 XII 1821]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5254.
 19. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego [Gminy Olsztyn] 1822 [1 I 1822 – 31 XII 1822]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5255.
 20. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego [Gminy Olsztyn] 1823 [23 I 1823 – 30 XII 1823]. Rękopis; 35 cm x 23,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5256.
 21. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego [Gminy Olsztyn] 1824 [9 I 1824 – 30 XII 1824]. Rękopis; 35 cm x 22 cm; Stron 30; Język polski; Sygn. KM 5257.
 22. Akta Urodzenia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn 1825 [1 I 1825 – 31 XII 1825]. Rękopis; 39 cm x 24,5 cm; Stron 30; Język polski; Sygn. KM 5258.
 23. Księga Aktów Urodzonych [Gminy Olsztyn] [5 I 1826 – 14 VI 1836]. Rękopis; 36,5 cm x 23 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. KM 5259.
 24. Księga Aktów Religijno-Cywilnych Urodzenia [Gminy Olsztyn] [25 I 1836 – 16 VI 1845]. Rękopis; 48 cm x 23,5 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. KM 5260.
 25. Księga Aktów Urodzonych [Gminy Olsztyn] [8 VII 1845 – 29 VI 1853]. Rękopis; 34 cm x 23 cm; Kart 182; Język polski; Sygn. KM 5261.
 26. Księga Aktów Urodzenia [Gminy Olsztyn] [3 VII 1853 – 12 II 1861]. Rękopis; 32 cm x 21 cm; Kart 200; Język polski; Sygn. KM 5262.
 27. Księga Aktów Urodzonych [Gminy Olsztyn] [14 II 1861 – 1/13 VII 1873]. Rękopis; 37 cm x 24 cm; Kart 324; Język polski; Język rosyjski; Sygn. KM 5263.
 28. Księga Aktów Urodzonych [Gminy Olsztyn] [2 I 1874 –8 VI 1882]. Rękopis; 38,5 cm x 26 cm; Kart 166; Język rosyjski; Sygn. KM 5264.
 29. Akta Urodzenia [Gminy Olsztyn] [27 V/8 VI 1882 – 4/16 VIII 1891]. Rękopis; 39 cm x 24 cm; Kart 276; Język rosyjski; Sygn. KM 5265.
 30. Akta Urodzenia [Gminy Olsztyn] [23 VIII 1891 – 8 XII 1898]. Rękopis; 33,5 cm x 24 cm; Kart 191;; Język rosyjski; Sygn. KM 5266.
 31. Księga Aktów Urodzenia [Gminy Olsztyn] [8 XII 1898 – 3 VI 1906]. Rękopis; 35 cm x 22 cm; Kart 235; Język rosyjski; Sygn. KM 5267.
 32. Księga Aktów Urodzenia [Gminy Olsztyn] [22 VIII 1906 – 21 III 1910]. Rękopis; 35 cm x 22 cm; Kart 173; Język rosyjski; Sygn. KM 5268.
 33. Księga Aktów Urodzenia [Gminy Olsztyn] [26 III 1910 – 17 II 1914]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Kart 252; Język rosyjski; Sygn. KM 5269.
 34. Unikat Aktów Urodzonych [Gminy Olsztyn] [2 III 1914 – 10 XII 1917]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Kart 199; Język rosyjski; Język polski; Sygn. KM 5270.
 35. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [2 XI 1808 – 11 II 1810]. Rękopis; 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 48; Język polski; Sygn. KM 5271.
 36. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [06 I 1811 – 17 XI 1811]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5272.
 37. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [10 I 1813 – 1813]. Rękopis; 29 cm x 19,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5273.
 38. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [23 I 1814 – 16 XI 1814]. Rękopis; 31 cm x 19,5 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. KM 5274.
 39. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [15 I 1815 – 25 XI 1815]. Rękopis; 31 cm x 19,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5275.
 40. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [20 I 1817 – 16 XI 1817]. Rękopis; 35 cm x 23 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5276.
 41. Akta Małżeńskie [Gminy Olsztyn] [19 I 1818 – 1 XI 1818]. Rękopis; 35 cm x 23 cm; Stron 22; Język polski; Sygn. KM 5277.
 42. Akta Małżeństwa [Gminy Olsztyn] [17 I 1819 – 25 IX 1819]. Rękopis; 35 cm x 23 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5278.
 43. Akta Małżeństwa [Gminy Olsztyn] [17 I 1820 – 20 XI 1820]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5279.
 44. Akta Małżeństwa [Gminy Olsztyn] [7 I 1821 – 26 XI 1821]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5280.
 45. Księga Cywilnych Aktów Małżeństw [Gminy Olsztyn] [6 I 1822 – 20 VIII 1822]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Stron 10; Język polski; Sygn. KM 5281.
 46. Akta Zapowiedzi i Małżeństwa [Gminy Olsztyn] [27 I 1823 – 26 II 1823]. Rękopis; 37 cm x 22,53 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5282.
 47. Akta zaślubienia [Gminy Olsztyn] [19 I 1824 – 24 XI 1824]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. KM 5283.
 48. Akta zaślubienia [Gminy Olsztyn] [01 I 1825 – 12 XI 1825]. Rękopis; 40 cm x 25 cm; Stron 28; Język polski; Sygn. KM 5284.
 49. Akta Małżeństw [Gminy Olsztyn] [19 I 1826 – 30 I 1854]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. KM 5285.
 50. Księga Aktów Zaślubionych [Gminy Olsztyn] [06 II 1854 – 29 V / 10 VI 1872]. Rękopis; 33 cm x 20 cm; Kart 195; Język polski, język rosyjski; Sygn. KM 5286.
 51. Akta Małżeństw [Gminy Olsztyn] [26 VI 1872 – 30 VII 1896]. Rękopis; 39 cm x 24 cm; Kart 188; Język rosyjski; Sygn. KM 5287.
 52. Akta Małżeństw [Gminy Olsztyn] [13 VII 1896 – 06 VI 1907]. Rękopis; 39 cm x 24 cm; Kart 188; Język rosyjski; Sygn. KM 5288.
 53. Akta aktów zaślubionych [Gminy Olsztyn] [25 VI 1907 – 13 II 1915]. Rękopis; 35 cm x 22,5 cm; Kart 176; Język rosyjski, język polski; Sygn. KM 5289.
 54. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [01 V 1808 – 24 04 1809 i rejestr1809-1810]. Rękopis; 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 54; Język polski; Sygn. 5290.
 55. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [03 V 1810 – 31 12 1810]. Rękopis; 36.5 cm x 23 cm; Stron 16; Język polski; Sygn. 5291.
 56. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [04 I 1811 – 21 09 1811]. Rękopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Stron 18; Język polski; Sygn. 5292.
 57. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [07 I 1812 – 30 12 1812]. Rękopis; 36,5 cm x 24 cm; Stron 32; Język polski; Sygn. 5293.
 58. Akta Zejścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [28 I 1813 – 28 12 1813]. Rękopis; 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 40; Język polski; Sygn. 5294.
 59. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [01 II 1814 – 11 10 1814]. Rękopis; 31,5 cm x 19,5 cm; Stron 18; Język polski; Sygn. 5295.
 60. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego [16 I 1815 – 16 11 1815]. Rękopis; 19,5 cm x 31,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. 5296.
 61. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [174 I 1816 – 21 12 1816]. Rękopis; 19,5 cm x 31,5 c; Stron 12; Język polski; Sygn. 5297.
 62. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [17 I 1817 – 24 12 1817]. Rękopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. 5298.
 63. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [20 I 1818 – 31 12 1818]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. 5299.
 64. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [02 I 1819 – 30 12 1819]. Rękopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. 5300.
 65. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [10 I 1820 – 150 12 1820]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 16; Język polski; Sygn. 5301.
 66. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [02 I 1821 – 30 12 1821]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. 5302.
 67. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [12 I 1822 – 13 12 1822]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. 5303.
 68. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [05 I 1823 – 26 12 1823]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. 5304.
 69. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [04 II 1824 – 15 12 1824]. Rękopis; 37 cm x 22,5 cm; Stron 20; Język polski; Sygn. 5305.
 70. Akta Zeyścia Stanu Cywilnego Gminy Olsztyn [02 I 1825 – 31 12 1825]. Rękopis; 38 cm x 22,5 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. 5306.
 71. Księga Aktów Zeyścia parafii Olsztyn [11 I 1826 – 01 IV 1840]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Kart 146; Język polski; Sygn. 5307.
 72. Księga Aktów Zeyścia parafii Olsztyn [06 IV 1840 – 04 VIII 1853]. Rękopis; 39 cm x 23 cm; Kart 175; Język polski; Sygn. 5308.
 73. Księga Aktów Zeyścia parafii Olsztyn [09 VIII 1853 – 12 II 1867]. Rękopis; 36 cm x 23 cm; Kart 200; Język polski; Sygn. 5309.
 74. Księga Aktów Zmarłych parafii Olsztyn [13 II 1867 – 17 IX 1887]. Rękopis; 33,5 cm x 21 cm; Kart 285; Język polski i rosyjski; Sygn. 5310.
 75. Księga Aktów Zmarłych parafii Olsztyn [20 IX 1887 – 24 XII 1902]. Rękopis; 33,5 cm x 21 cm; Stron 430; Język rosyjski; Sygn.5311.
 76. Księga Aktów Zmarłych parafii Olsztyn [03 I 1903 – 31 XII 1910]. Rękopis; 34,5 cm x 22 cm; Kart 187; Język rosyjski; Sygn. 5312.
 77. Księga Metrykalna Zmarłych parafii Olsztyn [09 V 1915 – 31 XII 1915]. Rękopis; 35 cm x 21 cm; Kart 71; Język polski; Sygn. 5313.
 78. Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Olsztynensis [05 V 1809 – 01 I 1825]. Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 56; Język łaciński; Sygn. 5314.
 79. Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Olsztynensis [04 I 1826 – 23 XII 1849]. Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 126; Język łaciński; Sygn. 5315.
 80. Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Olsztynensis [05 I 1850 – 26 XII 1873]. Rękopis; 34 cm x 21cm; Kart 135; Język łaciński; Sygn. 5316.
 81. Liber Metrices Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Olsztynensis [02 I 1874 – 30 XII 1878]. Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 56; Język łaciński; Sygn. 5317.
 82. Raptularz Urodzonych [parafii olsztyńskiej] [04 I 1891 – 11 II 1896]. Rękopis; 35,5 cm x 14cm; Kart 125; Język łaciński; Sygn. 5318.
 83. Raptularz Kościelny Zaślubionych parafii Olsztyn [04 X 1810 – 19 I 1824]; Rękopis; 36 cm x 23,5; Kart 22; Język łaciński; Sygn. KM 5319.
 84. Raptularz Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych parafii Olsztyn [17 IV 1896 – 16 II 1916]. Rękopis; 33,5 cm x 21,5 cm; Stron 508; Język rosyjski, Język polski; Sygn. 5677.
 85. Księga Aktów Zapowiedzi Stanu Cywilnego gminy Olsztyn [26 XII 1824 – 30 X 1815]. Rękopis: 39 cm x 25 cm; Stron 24; Język polski; Sygn. KM 5320.
 86. Księga Aktów Zapowiedzi parafii Olsztyn [01 I 1826 – 28 IV 1839]. Rękopis: 37,5 cm x 23,5 cm; Stron 73. Język polski; Sygn. KM 5321.
 87. Liber Metrices Copulatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [16 I 1826 – 26 II 1848]. Rękopis; 37 cm x 24,5 cm; Kart 32; Język łaciński; Sygn. KM 5322.
 88. Liber Metrices Copulatorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [13 I 1850 – 09 XI 1874]. Rękopis; 34 cm x 21 cm; Kart 100; Język łaciński; Sygn. KM 5323.
 89. Raptularz Kościelny Zmarłych parafii Olsztyn [06 IV 1810 – 03 II 1824]. Rękopis; 35,5 cm x 23,5 cm; Kart 26. Język łaciński; Sygn. KM 5324.
 90. Księga Aktów Zmarłych parafii Olsztyn [10 I 1826 – 29 XII 1849]. Rękopis; 36 cm x 23,5 cm; Kart 75; Język łaciński; Sygn. KM 5325.
 91. Liber Metrices Mortutorum Parochialis Ecclesiae Olsztynensis [30 I 1849 – 14 XI 1884]. Rękopis; 33,5 cm x 21 cm; Kart 145; Język łaciński; Sygn. KM 5326.

 

8. Radomsko

 1. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [1 IX 1860 – 30 IV 1866]. Rękopis; 43 cm x 28 cm; Stron 540; Język polski; Sygn. 5413.
 2. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [4 V 1866 – 31 III 1872]. Rękopis; 43 cm x 29 cm; Stron 554; Język polski; Sygn. 5414.
 3. Akta Urodzeń Parafii św. Lamberta w Radomsku [1 VI 1872 – 31 XII 1873]. Rękopis; 33 cm x 28 cm; Stron 281; Język polski; Sygn. 5415.
 4. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [1 I 1868 – 31 XII 1873]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Stron 556; Język rosyjski; Sygn. 5416.
 5. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [2 I 1874 – 30 XII 1880]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 330; Język rosyjski; Sygn. 5417.
 6. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [1 I 1881 – 28 XII 1886]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 321; Język rosyjski; Sygn. 5418.
 7. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [20 XII 1886/1 I 1887 – 17/29 XII 1890]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 334; Język rosyjski; Sygn. 5419.
 8. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [20 XII 1890/2 I 1891 – 19/31 XII 1894]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 368; Język rosyjski; Sygn. 5420.
 9. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [21 XII 1894/2 I 1895 – 19/31 XII 1897]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 334; Język rosyjski; Sygn. 5421.
 10. Akta Chrztu Parafii św. Lamberta w Radomsku [20 XII 1897/1 I 1898 – 30 IV/13 V 1900]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 401; Język rosyjski; Sygn. 5422.
 11. Akta Małżeństw Parafii św. Lamberta w Radomsku [13 I 1861 – 27 XI 1873]. Rękopis; 42 cm x 27 cm; Stron 590; Język polski; Sygn. 5423.
 12. Akta Małżeństw Parafii św. Lamberta w Radomsku [13 I 1868 – 26 XI 1882]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Stron 556; Język rosyjski; Sygn. 5424.
 13. Akta Małżeństw Parafii św. Lamberta w Radomsku [14 I 1883 – 13/25 XI 1891]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 276; Język rosyjski; Sygn. 5425.
 14. Akta Małżeństw Parafii św. Lamberta w Radomsku [6/18 I 1892 – 19/24 XI 1897]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 287; Język rosyjski; Sygn. 5426.
 15. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [2 I 1861 – 30 XII 1861]. Rękopis; 42 cm x 27 cm; Stron 568; Język polski; Sygn. 5427.
 16. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [4 I 1870 – 31 XII 1893]. Rękopis; 38,5 cm x 23,5 cm; Stron 550; Język polski; Sygn. 5428.
 17. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [2 I 1868 – 31 XII 1876]. Rękopis; 39 cm x 23,5 cm; Stron 536; Język rosyjski; Sygn. 5429.
 18. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [2 I 1877 – 31 XII 1885]. Rękopis; 38,5 cm x 23 cm; Stron 287; Język rosyjski; Sygn. 5430.
 19. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [2 I 1885 – 19/31 XII 1890]. Rękopis; 38,5 cm x 23 cm; Kart 276; Język rosyjski; Sygn. 5431.
 20. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [21 XII 1890/2 I 1891 – 19/31 XII 1895]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Kart 308; Język rosyjski; Sygn. 5432.
 21. Akta Zmarłych Parafii św. Lamberta w Radomsku [22 XII 1895/3 I 1896 – 19/31 XII 1898]. Rękopis; 39,5 cm x 25,5 cm; Stron 282; Język rosyjski; Sygn. 5433.

 

9. Ruda

 1. Księga Ochrzczonych [1 I 1900 – 2 XI 1902]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5330.
 2. Księga Ochrzczonych [9 XI 1902 – 8 VII 1905]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5331.
 3. Księga Ochrzczonych [12 VII 1905 – 28 VI 1908]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5332.
 4. Księga Ochrzczonych [5 VII 1908 – 19 XI 1911]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5333.
 5. Księga Ochrzczonych [19 XI 1911 – 27 XII 1914]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5334.
 6. Księga Ochrzczonych [4 I 1915 – 5 X 1919]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5335.
 7. Księga Zaślubionych [21 I 1900 – 19 VII 1914]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5336.
 8. Księga Zaślubionych [13 VI 1915 – 3 VII 1929]. Rękopis, 30 cm x 22 cm; Kart 100; Język polski; Sygn. KM 5337.

 

10. Żytno

 1. Liber Metrices Baptisatorum Rectoratum Per Illustris Adum Reverendi Domini Feliciani Kącki Canonici Cure Loviensis Curati Zitnensis Comparatus 1807 Anno [15 VIII 1807 – 24 XII 1819]. Rękopis; 11 cm x 33 cm; Stron 186; Język łaciński; Sygn. KM 5194.
 2. Księga Urodzenia Gminy Żytno Powiatu Radomskiego w Departamencie Kaliskim [19 V 1808 – 25 IV 1809]. Rękopis; 36,5 cm x 23,5 cm; Stron 64; Język polski; Sygn. KM 5195.
 3. Akta Zejścia Gminy Żytno Powiatu Radomskiego w Departamencie Kaliskim położonej [4 VI 1808 – 25 IV 1809]. Rękopis 36,5 cm x 23,5; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5196.
 4. Akta Zapowiedzi i Małżeństw Gminy Żytno Powiecie Radomskim w Departamencie Kaliskim [6 XI 1808 – 5 II 1809]. Rękopis; 36,5 cm x 24 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5197.
 5. Akta Stanu Cywilnego Gminy Żytno, Powiatu Radomskiego w Departamencie Kaliskim. Urodzenia, Małżeństwa i Zejścia [3 V 1809 – 25 IV 1810]. Rękopis; 32 cm x 20 cm; Stron 164; Język polski; Sygn. KM 5198.
 6. Akta Cywilne Urodzenia, Zapowiedzi, Małżeństwa i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim i Departamencie Kaliskim [3 V 1810 – 28 V 1811]. Rękopis; 31 cm x 20,5 cm; Stron 142; Język polski; Sygn. KM 5199.
 7. Akta Cywilne: Urodzenia, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [28 IV 1811 – 30 IV 1812]. Rękopis; 31,5 cm x 20 cm; Stron 140; Język polski; Sygn. KM 5200.
 8. Gmina Żytno Akta Cywilne, Urodzenia, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [4 IV 1812 – 25 V 1813]. Rękopis; 37 cm x 23 cm; Stron 131; Język polski; Sygn. KM 5201.
 9. Akta Urodzeń, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [25 IV 1813 – 30 IV 1814]. Rękopis; 32,5 cm x 19,5 cm; Stron 185; Język polski; Sygn. KM 5202.
 10. Akta Urodzeń, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [17 IV 1814 – 24 IV 1815]. Rękopis; 35,5 cm x 22,5 cm; Stron 138; Język polski; Sygn. KM 5203.
 11. Akta Urodzeń, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [2 V 1815 – 28 IV 1816]. Rękopis; 33 cm x 20 cm; Stron 130; Język polski; Sygn. KM 5204.
 12. Akta Urodzeń, Zapowiedzi Małżeństw i Zejścia Gminy Żytno w Powiecie Radomskim Departamencie Kaliskim [21 IV 1816 – 27 IV 1817]. Rękopis; 35,5 cm x 21 cm; Stron 136; Język polski; Sygn. KM  5205.
 13. Akta Cywilne Gminy Żytno [spisane] przez urzędnika Gminy Żytno [3 V 1817 – 1 V 1818]. Rękopis; 33,5 cm x 21 cm; Stron 136; Język polski; Sygn. KM 5206.
 14. Książka Akt Cywilnych Gminy Żytno [5 V 1818 – 29 XII 1818]. Rękopis; 35 cm x 20 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5207.
 15. Akta Cywilne Gminy Żytno, Urodzonych, Zmarłych i Zaślubionych [6 I 1819 – 29 XII 1819]. Rękopis; 38 cm x 22,5 cm; Stron 140; Język polski; Sygn. KM 5208.
 16. Akta Cywilne Gminy Żytno, Narodzonych, Zmarłych i Zaślubionych [1 I 1820 – 31 XII 1820]. Rękopis; 33,5 cm x 20,5 cm; Stron 92; Język polski; Sygn. KM 5209.
 17. Akta Cywilne Gminy Żytno, Narodzonych, Zmarłych i Zaślubionych [1 I 1821 – 26 XII 1821]. Rękopis; 33,5 cm x 20,5 cm; Stron 164; Język polski; Sygn. KM 5210.
 18. Akta Cywilne Gminy Żytno, Narodzonych, Zmarłych i Zaślubionych [1 I 1822 – 29 XII 1822]. Rękopis; 32 cm x 20 cm; Stron 188; Język polski; Sygn. KM 5211.
 19. Akta Urodzin, Małżeństw, Zejścia Urzędu Stanu Cywilnego Powiatu Radomskiego i Województwie Kaliskim [1 I 1823 – 30 XII 1823]. Rękopis; 36,5 cm x 21,5 cm; Stron 84; Język polski; Sygn. KM 5212.
 20. Akta Urodzeń, Małżeństw i Zejścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żytno [1 I 1824 – 31 XII 1824]. Rękopis; 35,5 cm x 22 cm; Stron 80; Język polski; Sygn. KM 5213.
 21. Akta. Urodzin, Małżeństw, Zejścia Urzędu Stanu Cywilnego Gminy Żytno w Powiecie Radomskim, Województwie Kaliskim [1 I 1825 – 31 XII 1825]. Rękopis; 37 cm x 22 cm; Stron 84; Język polski; Sygn. KM 5214.
 22. Akta Zmarłych Parafii Żytnińskiej [7 I 1826 – 12 VIII 1839]. Rękopis; 37 cm x 21 cm; Stron 264; Język polski; Sygn. KM 5215.
 23. Akta Zaślubionych w Parafii Żytnińskiej [8 I 1826 – 7 VI 1841]. Rękopis; 36 cm x 20 cm; Stron 182; Język polski; Sygn. KM 5216.
 24. Akta Narodzonych, Ochrzczonych w Parafii Żytno [2 I 1826 – 28 XII 1836]. Rękopis; 36 cm x 20 cm; Stron 366; Język polski; Sygn. KM 5217.
 25. Akta Urodzeń Parafii Żytno. [1 I 1837 – 27 XII 1842]. Rękopis; 36 cm x 20 cm; Stron 365; Język polski; Sygn. KM 5218.
 26. Akta Zmarłych w Parafii Żytno [3 IX/21 VII 1839 – 1 I 1848]. Rękopis; 38 cm x 24,5 cm; Stron 184; Język polski; Sygn. KM 5219.
 27. Akta Zaślubionych Gminy Żytno [7 VI 1841 – 22 V 1859]. Rękopis; 39,5 cm x 24,5 cm; Stron 268; Język polski; Sygn. KM 5220.
 28. Księga Unikat Urodzonych w Parafii Żytno. [3 I 1839 – 12 IX 1851]. Rękopis; 39,5 x 25,5 cm; Stron 274; Język polski; Sygn. KM 5221.
 29. Księga Unikat Aktów Zmarłych w Parafii Żytno [3 I 1848 – 23 IV 1862]. Rękopis; 35,5 x 25,5 cm; Stron 268; Język polski; Sygn. KM 5222.
 30. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum Mortuorumque Anno 1820 Inceptus. [1 I 1820 – 30 XII 1848]. Rękopis; 34 cm x 20 cm; Stron 588; Język łaciński; Sygn. KM 5223.
 31. Księga Unikat Urodzonych w Parafii Żytno. [9 I 1851 – 4 II 1866]. Rękopis; 39,5 x 25,5 cm; Stron 274; Język polski; Sygn. KM 5224.
 32. Akta Osób Zaślubionych w Parafii Żytno [24 VII 1859 – 4 III/ 20 II 1892]. Rękopis; 39 cm x 25 cm; Stron 480; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5225.
 33. Unikat Osób Zmarłych w Parafii Żytno [24 IV 1862 – 13 I 1885/ 31 XII 1884]. Rękopis; 42 cm x 27 cm; Stron 378; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5226.
 34. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum [parochialis zitnensis] [10 I 1846 – 17 XII 1870]. Rękopis; 37,5 cm x 26,5 cm; Stron 240; Język łaciński; Sygn. KM 5227.
 35. Księga Unikat Aktów Osób Urodzonych w Parafii Żytno. [1 III 1866 – 29 IV 1872]. Rękopis; 41,5 x 27 cm; Stron 278; Język polski, język rosyjski; Sygn. KM 5228.
 36. Liber Metrices Baptisatorum, Copulatorum et Mortuorum [parochialis zitnensis]  [1 I 1867 – 16 II 1891]. Rękopis; 42 cm x 26 cm; Stron 234; Język łaciński; Sygn. KM 5229.
 37. Księga Urodzonych [Gminy Żytno] 1872 – 1882 [1 V 1872 – 22 XI 1882]. Rękopis; 42,5 x 26,5 cm; Stron 184; Język rosyjski; Sygn. KM 5230.
 38. Księga Urodzonych [Gminy Żytno] 1882 – 1893 [6 XI 1882 – 28 VI 1895]. Rękopis; 40 cm x 23,5 cm; Stron 288; Język rosyjski; Sygn. KM 5231.
 39. Akta Zmarłych Gminy Żytno [19/6 I 1885 – 14/1 VIII 1905]. Rękopis; 39,5 cm x 24,5 cm; Stron 582; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5232.
 40. .Akta Małżeństw w Gminie Żytno [ 12 IX/31 VIII 1892 – 16/3 II 1914]. Rękopis; 39 cm x 24 cm; Stron 470; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5233.
 41. Księga Urodzonych w Parafii Żytno od 1895 [28 VII 1895 – 29 VII 1904]. Rękopis; 38 cm x 23,5 cm; Stron 286; Język rosyjski; Sygn. KM 5234.
 42. Księga Aktów Zejść [Gminy Żytno] [15/2 VIII 1905 – 31 XII 1923]. Rękopis; 40,5 cm x 26 cm;     Stron 574; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5235.
 43. Księga Aktów Urodzenia [Gminy Żytno] [27/14 VII 1906 – 31 XII 1920]. Rękopis; 41,5 cm x 25 cm; Stron 725; Język polski i rosyjski; Sygn. KM 5236.

Źródło: http://www.aacz.czestochowa.pl/art.php?id=1477330253,1477330290&langu=pl