Regulaminy

Przetwarzanie danych osobowych

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia kontaktu oraz wymiany informacji między nimi.

Dane które zbieramy i przetwarzamy to

 • dane obowiązkowe (podawane podczas procesu rejestracji konta w naszym serwisie):
  • unikalna nazwa użytkownika
  • imię i nazwisko (nie ma obowiązku podawania danych prawdziwych, można wprowadzić dowolne dane celem anonimizacji)
  • adres e-mail (podanie prawidłowego adresu jest konieczne w celu weryfikacji i dokończenia procesu rejestracji)
  • adres IP (rejestrowany automatycznie w systemie)
 • oraz dane opcjonalne:
  • poszukiwane nazwiska
  • poszukiwane miejscowości
  • adres strony www

Administratorem Danych Osobowych jest Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.

Przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda użytkownika serwisu.

Zgodnie z przepisami nie będziemy przetrzymywać danych osobowych bez zgody użytkownika albo po jej ustaniu. W celu usunięcia swojego konta a tym samym zapomnienia danych należy po zalogowaniu użyć przycisku "Usuń konto nieodwracalnie".

W każdej chwili można wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Każdy użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych, poprawiania ich, jak również usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin TGZC

REGULAMIN
stowarzyszenia zwykłego pod nazwą
TOWARZYSTWO GENEALOGICZNE ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ


§ 1.

Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zwykłym, nie posiada osobowości prawnej i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego regulaminu.

§ 2.

Towarzystwo działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Częstochowa.

§ 3.

Przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz jest Jacek Tomczyk.

§ 4.

Celami Towarzystwa są:

 1. upowszechnianie genealogii jako nauki pomocniczej historii,
 2. zrzeszanie osób zajmujących się badaniami genealogicznymi i integracja środowiska genealogów,
 3. inicjowanie badań genealogicznych,
 4. współpraca w zakresie genealogii z instytucjami nauki i kultury oraz archiwami kościelnymi i państwowymi,
 5. współpraca w zakresie genealogii z kościołami i związkami wyznaniowymi,
 6. współpraca z polskimi i zagranicznymi stowarzyszeniami genealogów,
 7. rozwijanie działalności kulturalno-oświatowej wśród członków.

§ 5.

Dążąc do realizacji celów Towarzystwo m.in.:

 1. doskonali i pogłębia wśród swoich członków znajomość genealogii i warsztatu badawczego,
 2. służy radą i pomocą początkującym badaczom, zwłaszcza młodzieży,
 3. organizuje spotkania i prelekcje poświęcone tematyce genealogicznej,
 4. wydaje i propaguje wśród swoich członków biuletyny i publikacje poświęcone genealogii,
 5. bierze udział w przedsięwzięciach mających na celu ułatwienie poszukiwań i badań genealogicznych,
 6. wspomaga pracą społeczną swoich członków instytucje zajmujące się archiwaliami oraz instytucje oświatowe.

§ 6.

Towarzystwo zrzesza osoby fizyczne, a jego działalność opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 7.

Członkiem Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia za zgodą przedstawicieli ustawowych.

§ 8.

Towarzystwo utrzymuje się z wpisowego oraz składek członkowskich i nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 9.

Stowarzyszenie zwykłe o nazwie Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej działa do chwili powołania i zarejestrowania w sądzie stowarzyszenia o tej samej nazwie, posiadającego osobowość prawną. W momencie zarejestrowania powyższego, Towarzystwo ulega rozwiązaniu.

§ 10.

Regulamin wchodzi w życie w dniu podpisania go przez członków założycieli.

 

CZŁONKOWIE ZAŁOŻYCIELE:
(-) Jacek Tomczyk
(-) Juliusz Sętowski
(-) Andrzej Kuśnierczyk
(-) Piotr Gerasch
(-) Szymon Gruca

 

Częstochowa, 28 marca 2007 r.