Spotkania

Zaczynamy nowy sezon

Naszym gościem we wrześniu była Pani dr Ewa Rejment autorka książki o Gidlach i jej mieszkańcach.

Jak autorka sama pisze we wstępie:

...„ Na przykładzie rodziny Balcerków pokazujemy, jacy byli, jak żyli mieszkańcy gminy. Jak się zmieniali. Wszystkie przedstawione fakty są potwierdzone odszukaną archiwalną dokumentacją i informacjami przechowywaną z wielką czcią pamiątek rodzinnych”...

Książka jest ilustrowana akwarelami współautorki pani Elżbiety Dudy.

Zdjęcia ze spotkania.

Log in to comment

O Hucie w Hucie, czyli refleksja po spotkaniu 27 lipca

Pomysł zorganizowania spotkania w Hucie Starej A i jego sukces (tak, z pełną świadomością mówię o sukcesie) to wypadkowa niezwykłej sprawności organizacyjnej i pomysłowości Tadeusza Sokali oraz dobrej woli naszych gospodarzy, huckich strażaków ochotników i poczeszeńskiego stowarzyszenia. Gdy nie tak dawno, może dwa miesiące temu, zostałem zapytany przez Tadka, czy nie warto zorganizować prelekcji w Hucie, bez wahania odpowiedziałem, że to znakomity pomysł. Tym bardziej, że trafiała się nie lada okazja, przyjazd do Polski Jiříego Ošanca, morawskiego genealoga z Ołomuńca. Huta Stara A to dla mnie miejscowość szczególna. Jak wspomniałem podczas prelekcji, sam jestem bowiem potomkiem kolonisty i problem osadnictwa jest mi szczególnie bliski.

Czytaj więcej: O Hucie w Hucie, czyli refleksja po spotkaniu 27 lipca
Log in to comment

Włodzimierz Stefani Avatar
Włodzimierz Stefani odpowiedział w temacie: #13269 7 lata 1 tydzień temu
"Artykuł dwunasty. Wielmożny Trepka obowiązuje się nabywcom połowę wsi nabytej Stara Huta w posesję, z wszelkimi polami zasiewami łąkami lasami budowlami włościanami w dniu pierwszym lipca roku bieżącego oddać, i dzierżawcę teraźniejszego Urodzonego Marcina Ziółkowskiego w pretensjach jakie by miał z czasu swojej posesji zaspokoić, tak dalece iż nabywcy w odebraniu tej wsi w swoją dziedziczną posesję żadnej przeszkody mieć nie powinni, wyjąwszy iż jakie nadsiewy tenże dzierżawca poczynił nabywcy którzy wcześniej już z nim ułożyli się, biorą na siebie obowiązek jego zaspokoić."

W związku z powyższym cytatem z aktu kupna-sprzedaży Huty Starej A, mam pytanie do znawców tematu Huty:
czy jest prawdopodobne, że w dokumentach archiwalnych Huty można będzie znaleźć informacje o w/w dzierżawcy Marcinie Ziółkowskim? Chciałbym potwierdzić, że to "mój" Ziółkowski, radomszczanin, którego losy śledzę

Prelekcja nt. historii Huty Starej A (27.07.2013)

W sobotę 27 lipca, o godzinie 18.00 w sali OSP Huta Stara A rozpocznie się - dedykowane mieszkańcom - spotkanie poświęcone historii tej miejscowości, które poprowadzą członkowie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej. Specjalnym gościem będzie morawski genealog Jiří Ošanec. Podczas spotkania zostaną m.in. przedstawione dzieje Huty Starej od roku 1819 i zaawansowanie prac nad Projektem Huta-Kamienica.

spotkanie ma charakter otwarty, serdecznie zapraszamy

Log in to comment

Jacek Tomczyk Avatar
Jacek Tomczyk odpowiedział w temacie: #10172 7 lata 7 miesiąc temu
Coś z datą nie tak ???

21 Lipca jest dziś, a następna sobota 27-mego.

Andrzeju czekamy na poprawkę, bi nie wiemy kiedy jechać.

pozdrawiam

Jacek Tomczyk

P.S. Do Huty Starej można dojechać autobusem MPK nr 53
Piotr Gerasch Avatar
Piotr Gerasch odpowiedział w temacie: #10173 7 lata 7 miesiąc temu
Gdy się człowiek spieszy... Dziękuję za uwagę, poprawiłem
PG
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #10263 7 lata 7 miesiąc temu
Piotr pojawil się w Muzeum regionalnym w Kamienicy Polskiej 30 lipca. Wziął udział w dyskusji po projekcji filmu o zbrodniach Wehmmachtu w 1939 r. i opowiedział o projekcie Huta Stara -Kamienica .

Spotkanie w Złotym Potoku (12.06)

W środę, 12 czerwca, na zaproszenie dyrektora p. Andrzeja Kuźmy, gościliśmy w dworku Krasińskich w Złotym Potoku. Podczas spotkania, prelekcję zatytułowaną "Dokumenty cechowe jako źródło do badań genealogicznych na podstawie akt cechowych miasta Szczekociny" wygłosił dr Lech Frączek z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W bibliotece znajduje się prelekcja do pobrania w formacie doc.

Wręczyliśmy też (po raz czwarty) Naszą Plakietę. Otrzymał ją Przemysław Majchrzak za trud włożony w indeksowanie zapisów metrykalnych.

http://www.genealodzy.czestochowa.pl/pl/tgzc/aktualnosci/437-honorowa-plakietka-towarzystwa-genealogicznego-ziemi-czstochowskiej

Więcej zdjęć w galerii.

Log in to comment

Kornelia Major w Częstochowie

W środę 8 maja gościliśmy Kornelię Major - prezesa Świętokrzyskiego Towarzystwa Genealogicznego "Świętogen", Genealoga Roku 2011 (GenPol).

Kornelia kieruje również zespołem, który digitalizuje zasoby kieleckich archiwów. Temat wykładu: "Wędrówka młynarskim szlakiem od Pytlewa do Radomska, czyli o rodach młynarskich na tym terenie".

http://www.pytlewski.pl/

Więcej zdjęć ze spotkania.

Log in to comment

Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #5929 8 lata 9 miesiąc temu
Córka Wincentego Machta i Wiktorii z Sosińskich - Michalina , ur. 26 IX 1888 wyszła za mieszkańca Ostatniego Grosza Franciszka Kostę (ur. 1860).
[To efekt kwerendy księgi meldunkowej Ostatniego Grosza].
Tomasz Kukuła Avatar
Tomasz Kukuła odpowiedział w temacie: #5956 8 lata 9 miesiąc temu
Czy dobrze rozumiem, są to dane z księgi meldunkowej która była prowadzona osobno dla każdej miejscowości, księgi na ogól drukowane, w "dużym formacie"?
Czy orientuje się Pan czy we wcześniejszym okresie prowadzono podobne rejestry?
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #5959 8 lata 9 miesiąc temu
To duże (i ciężkie, oj, ciężkie zaprowadzone przez rosyjską administrację, obejmują okres od końca lat. 80. XIX w. do końca lat 20. XX w. ; nowe polskie księgi pojawiły się w 1932.
Księgi wchodzą w zasób akt miasta Częstochowy (sygn, AMCZ, wiele tomów) .
O wcześniejszym okresie nie mogę się wypowiadać.
Jacek Tomczyk Avatar
Jacek Tomczyk odpowiedział w temacie: #5960 8 lata 9 miesiąc temu
Od dawna funkcjonuje dobra wyszukiwarka różnego rodzaju spisów ludności przechowywanych w Archiwach Państwowych.
Wystarczy wpisać odpowiednia gminę.

baza.archiwa.gov.pl/sezam/ela.php

pozdrawiam

J.T.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #5968 8 lata 9 miesiąc temu
W czerwcu opublikuję wyciąg z kwerendy akt Nowej Częstochowy z 1841.

Pracuję jedynie na konkretnym materiale archiwalnym, wszelkie bazy są zbyt abstrakcyjne. Dziwi mnie, że np. Przystajń nie ma tak naprawdę żadnych starych akt gminnych a moja osada wypracowała tyle tomów akt (od 1820 roku) , że nie jestem w stanie ich od 20 lat przejrzeć.
Anna Fukushima Avatar
Anna Fukushima odpowiedział w temacie: #6051 8 lata 9 miesiąc temu
Ponizej ogloszenie dot. XIX w.Lisinca, ktore znalazlam w "Tygodniu" z 23 Kwietnia (5 Maja) 1889 r. - N° 18 str. 6

DONACYJNY FOLWARK

"Lisiniec wlok 20, polozonych wiorste od Czestochowy, z inwentarzem zywym i martwym do wydzierzawienia na dlugoletnia poreczajaca administracyje. Blizsza wiadomosc u Pulkownika Simonsa pod adresem: Ladzice stacyja Noworadomsk".
___________
A.F.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #6053 8 lata 9 miesiąc temu
Historia Lisinća wsi i Lisińca folwarku toczyła się w XIX w. dwutorowo, były to inne jednostki administracyjne. Folwark był własnością zakonu paulinów - odebrany im przez Prusaków1796 , po 1864 był folwarkiem donacyjnym. Przynosił profity rosyjskim wojskowym.s
Tereny podjasnogórskie , w tym Lisiniec, grabione były przez wszystkie wojska: pruskie, austriackie i rosyjskie. W 1813 r. wojsko rosyjskie księcia Żuwkowa spustoszyły m.in. Gnaszyn, Kawodrzę i Lisiniec " zasiewy zupełnie zajeżdżone, wytratowane, ziemniaki wszystkie wytargane, ptactwo wybite, łąki wypasione, mieszkańcy pobici i rozpędzeni". To cytat ze skargi włościan, któa przedrukował ks. Mizera w swoim studium przemianach gospodarczych Częstochowy w latach 1815 -1865.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #6054 8 lata 9 miesiąc temu
Pani Aniu , bardzo cenna wiadomość. Udało nam się odnaleźć owego pułkownika w "Gazecie Warszawskiej" z 1866.
ebuw.uw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=82608

Zasada "ziarnko do ziarnka" w naszych poszukiwaniach się sprawdza.
Krzysztof Łągiewka Avatar
Krzysztof Łągiewka odpowiedział w temacie: #6082 8 lata 9 miesiąc temu
Fligeladiutant Pułkownik Paweł Liprandi ukazem z 9/21 grudnia 1835 r. otrzymał donacyjne dobra Wiewiórów i Radziechowice w powiecie Radomszczańskim. Generał Rafał Liprandi syn Pawła 12 października 1867 r. otrzymał donację folwarku Lisieniec w powiecie częstochowskim. W roku 1909 donację folwarków posiadał Rafał Liprandi syn Pawła.
Paweł Liprandi (1796 - 1864), generał piechoty. Uczestnik wojen z Francją (1812 - 1814), Turcją (1828 - 1829), Polską 1831), Węgrami (1849), wojny krymskiej (1853 - 1856). Podczas wojny polsko rosyjskiej 1831 r. był pułkownikiem i dowódcą strzeleckiego pułku piechoty. Wyróżnił się podczas szturmu Warszawy. W 1839 r. awansował na generała majora z powierzeniem dowództwa pułku grenadierskiego króla Fryderyka Wilhelma II. W 1842 r. dowodził siemionowskim pułkiem lejbgwardii. W 1848 r. otrzymał awans na generała lejtnanta i funkcję naczelnika sztabu grenadierskiego korpusu. W latach 1849 - 1855 dowodził 12 dywizją piechoty. W latach 1855 - 1856 mianowany dowódcą 6 korpusu piechoty, w 1859 - 1860 objął dowództwo nad 2 korpusem piechoty. Od 1863 r. wchodził w skład Rady Wojennej. W 1862 r. został inspektorem wojsk rosyjskich w Królestwie Polskim.
Kim był natomiast Robert Simons nie wiem. Był on co prawda właścicielem dóbr Ładzice, ale nie otrzymał ich na mocy donacji, ponieważ nie ma go w spisie donatorów. Czyli musiał wejść w ich posiadanie drogą kupna. R. Simons być może tylko zarządzał dobrami należącymi do Rafała Liprandi. Ładzice i Radziechowice leżą obok siebie.
Tea Åkerlund Avatar
Tea Åkerlund odpowiedział w temacie: #6139 8 lata 8 miesiąc temu
Witam Pana
Ciekawa jestem czy ma Pan spis adresow i nazwiska osob z Liszki Gornej z lat 1860-1960.
Gdyz tam mieskali moji dziadkowie Kiepura Jani jego zona Marianna Graczyk.Bardzo bym byla wdzienczna za odpowiedz.
ja bardzo zadko jestem w Polsce.
PS.pozdrawiam Tea Åkerlund z domu Kiepura.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #6140 8 lata 8 miesiąc temu
Witam!
Ksiąg Grabówki jeszcze nie przeglądałem, sądzę ,że Liszka właśnie tam była "podczepiona".
Gdy skończę kwerendę Ostatniego Grosza zabiorę się do Gnaszyna, Wielkiego Boru i Grabówki. (Wersji elektronicznej ksiąg nie ma i jak znam życie długo nie będzie)
Wydaje mi się , że przy okazji szukania przodków Kiepury ( w tym także wschodzącej gwiazdki piosenki Andżeliki Kiepury) koś taką kwerendę robił.
Czy takie pytanie padło w wątku "szukam" na forum? Może wówczas nadejdzie odpowiedź?.
Andrzej Kuśnierczyk Avatar
Andrzej Kuśnierczyk odpowiedział w temacie: #6141 8 lata 8 miesiąc temu
Panie Krzysztofie!
Cenne informacje.Dziękuje.
Widzę pewną analogię z Mirowem. Być może to też odbyło w 1867 r.?
Ciekawe, czy jenerał - porucznik Staden to potomek Heinricha , oprycznika z czasów Iwana Groźnego.
maja wojdalski Avatar
maja wojdalski odpowiedział w temacie: #6214 8 lata 8 miesiąc temu
Panie Andrzeju,
17. Szczepan Pasieka 1842 Podłęże zm.1914 to moj pradziad w linii prostej po mieczu. Czy moge prosic o pomoc w rozszyfrowniu wpisu. Co laczy Szczepana z pozostalymi dwoma osobami pod nr 17? Czy uzyskam wiecej informacji zamawiajac kopie dokumentu z archiwum?
Serdecznie dziekuje!
Maja Wojdalski (z domu Pasieka)
Anna Fukushima Avatar
Anna Fukushima odpowiedział w temacie: #11229 7 lata 4 miesiąc temu
Wracajac do w/w pulkownika R.Simonsa: dane z tablicy nagrobnej - stary cmentarz w Radomsku:

Pulkownik Jan (Robert) Jakowlewicz Simons
ur. 26 wrzesnia 1818 r.
zm. 5 listopada 1891 r.
_________
AF
Krzysztof Łągiewka Avatar
Krzysztof Łągiewka odpowiedział w temacie: #11260 7 lata 4 miesiąc temu
Goniec Częstochowski, Nr. 66 z 7 marca 1909, s.2 :

Sprzedaż majątku. Donacyjny majątek Lisiniec, położony u podnóża Jasnej Góry zabrany za Księstwa Warszawskiego klasztorowi przez prusaków, niedawno przyznany na własność donatariuszowi, został sprzedany przez T-wo Kredyt. Ziemskie, za rb 92.000. Nabywcą jest Zandberg z Radomska, który przystępuje do parcelacji. Do tej pory dzierżawcą był znakomity rolnik p. Olszyński, uczestnik wojny francusko - niemieckiej.
Krzysztof Łągiewka Avatar
Krzysztof Łągiewka odpowiedział w temacie: #11297 7 lata 4 miesiąc temu
Goniec Częstochowski, Nr. 119 z 24 maja 1925, s.4 :

Ogłoszenie
"Własny dach nad głową - jest szczęścia połową"
A osiągniesz go, kupując parcelę pod budowę domu
z ogrodem na Lisińcu za Jasną Górą
Sprzedaż parcel Serii II od dn. 25-go maja r. b.
Zamówienia przyjmuje się codziennie na miejscu
od godz. 8 - 10 rano i od 2 pp. do 7 wiecz.
Parcele od 250 złotych dla życzących
na rozpłaty po 50 zł miesięcznie
Budowa domów na najdogodniejszych warunkach
2 pokoje, kuchnia itd. od 3800 zł, przy wpłacie 1000 zł gotówką, a pozostała suma w ratach miesięcznych 100 - 200 zł
3 pokoje, kuchnia itd. od 5000 zł, 1-sza wpłata 1500 zł, pozostałe w ratach miesięcznych 100 - 300 zł
4 pokoje, kuchnia itd. od 6500 zł - zaliczka 2500 zł, następne raty miesięczne 200 - 300 zł
Komitet Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej czyni starania
o kredyt długoterminowy.
Każdy z nowonabywców może być współwłaścicielem samochodu - omnibusu, kursującego stale od miesiąca lipca r.b. pomiędzy Lisińcem a fabryką "Częstochowianka".
Korzystajcie z okazji !
Pozostała już niewielka ilość wolnych parcel
Waldemar Chamala Avatar
Waldemar Chamala odpowiedział w temacie: #40576 6 miesiąc 1 tydzień temu
W "Katalogu zabytków sztuki. Miasto Częstochowa", pod red. Zofii Rozanow i Ewy Smulikowskiej, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1995, na s. 128 podano, że dawny folwark pauliński w Lisińcu został w 1864 skonfiskowany i przekazany rosyjskiemu generałowi, lecz nie Rafałowi, ale... Iwanowi Liprandiemu.

Identyczną informację, wskazującą na gen. Iwana Liprandiego, podał na s. 58 w "Małej encyklopedii Częstochowy" (2002) Bogdan Snoch.

Czy możliwe jest, że w krótkim okresie pomiędzy 1864 a 1867 folwark Lisiniec był w posiadaniu,   nawet bardziej sławnego - gen. Iwana Pietrowicza Liprandiego?
Krzysztof Łągiewka Avatar
Krzysztof Łągiewka odpowiedział w temacie: #40796 5 miesiąc 1 tydzień temu
Paweł Liprandi syn Piotra był pułkownikiem wojsk rosyjskich i flügel adiutantem jego cesarsko - królewskiej mości, dowódcą Jeleckiego pułku piechoty. Otrzymał dobra Radziechowice postanowieniem cara Mikołaja I wydanym w Petersburgu 9/21.12.1835 r. i opublikowanym w Dzienniku Praw Tom XVII, str. 420. Dobra Radziechowice składały się z wsi i folwarku Radziechowice, z wsi i folwarku Dąbrówka, z nomenklaturami Cyrkowizna i Brodowe i Młyn Klekot. Wysokość rocznego dochodu z tych dóbr wynosiła do 5000 zł. Łączna powierzchnia tych dóbr według pomiarów z roku 1821, a potwierdzonych w roku 1837 wyniosła 5008 mórg i 35 prętów.
Paweł Liprandi posiadał jedynego syna Rafała urodzonego 14(26).12.1837 r. z jego żony Marii Fiodorowny. W chwili urodzenia syna Paweł Liprandi był już generałem majorem. Paweł Liprandi syn Piotra zmarł na serce w Petersburgu 27.08/7.09.1864 r. w wieku 69 lat. Był generałem piechoty, członkiem Rady Wojennej i inspektorem wojsk. Pochowany na cmentarzu Mitrofanowskim w Petersburgu.
Majorat Radziechowice odziedziczył jego jedyny syn sztabs kapitan dragonów wojsk rosyjskich Rafał Liprandi.
Ukazem z 12.10.1867 r. Rafał Liprandi otrzymał folwark Lisiniec o powierzchni 562 mórg i 73 prętów oraz Kolonię Wola Jedlińska Nr 1 o powierzchni 30 mórg, co opublikowano w Dzienniku Praw Tom LXVIII, str. 126. Całość włączono do majoratu Radziechowice. W 1905 r. Rafał Liprandi występuje jako generał major w stanie spoczynku. 
Chemia Zandberg syn Chaskiela nabył folwark Lisiniec na licytacji publicznej na żądanie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego 14/27.02.1909 r. za 92.400 rubli.
Chemia Zandberg wydzielił z folwarku Lisiniec 100 mórg czyli 51 dziesięcin i 592 sążnie pod nazwą Osada Lisiniec Nr 42.
Władysław Skibiński syn Michała nabył tę osadę od Chemii Zandberga 15/28.10.1913 r. za 42.500 rubli.
Józef i Stanisława z Nowosielskich małżeństwo Barylscy nabyli tę osadę od Władysława Skibińskiego 14.06.1923 r. za 300.000.000 marek. W tej osadzie znajdowały się zabudowania folwarczne Lisińca wraz z dworem, który istnieje do dziś. Adres to Częstochowa, ulica Lubuska 1/9.
Nie ma dowodu, aby jakikolwiek Iwan Liprandi posiadał folwark Lisiniec w larach 1864 - 1867. Poza tym po powstaniu styczniowym majoraty zaczęto nadawać dopiero po 1866 r.