Powszechne spisy ludności w Polsce

POWSZECHNE SPISY LUDNOŚCI W POLSCE

  • 1765 - Spis ludności wyznania mojżeszowego
  • 1789 - Przeprowadzono, zarządzony przez Sejm, pierwszy ogólnokrajowy spis ludności i dymów (domów)
  • 1808-1810 - W Księstwie Warszawskim pierwsze powszechne (pełne) spisy ludności
  • 1810 - Do obliczenia wyników spisu ludności w Księstwie Warszawskim powołano pierwsze na ziemiach polskie Biuro Statystyczne
Czytaj więcej: Powszechne spisy ludności w Polsce
Log in to comment

Częstochowianki zamordowane w Ravensbrück 13.04.1942 r.

13-go kwietnia 2007 roku, w 65-tą rocznicę rozstrzelania w Ravensbrück grupy 13 Częstochowianek, odbyła się na Jasnej Górze msza święta w intencji zamordowanych. 

 

Czytaj więcej: Częstochowianki zamordowane w Ravensbrück 13.04.1942 r.
Log in to comment

Izabela Przestrzelska (Migoń) Avatar
Izabela Przestrzelska (Migoń) odpowiedział w temacie: #36539 2 lata 5 miesiąc temu
Fryben Wiktoria Izabela ur. 21.12.1912 r. na Zawodziu - akt 2692, wszędzie podają rok urodzenia 1913.

Tropiciele losów rodzin w internecie

Ledwie przed miesiącem odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej, a już genealodzy wpisani są do rejestru stowarzyszeń i nawet dorobili się własnej strony internetowej.

Bieżące informacje o działalności badaczy rodzinnych korzeni znaleźć można pod adresem www.genealodzy. czestochowa.pl. Wśród aktualności będą tam m.in. zaproszenia na spotkanie towarzystwa. Na ostatnim np. historyk Juliusz Sętowski opowiadał o ewangelickich rodach Częstochowy. Temat nie był przypadkowy, bo w czerwcu ukaże się "Monografia Cmentarza Ewangelickiego w Częstochowie" tego autora.
Czytaj więcej: Tropiciele losów rodzin w internecie
Log in to comment

Tropiciele losów rodzin

Spędzają godziny, wertując stare dokumenty i parafialne księgi, są w stanie przejechać dziesiątki, setki kilometrów, by trafić na ślad swych przodków i krewnych. W naszym regionie często robili to na własną rękę. W końcu marca - postanowili założyć Towarzystwo.

Bywa, że rodziny do ich zainteresowań podchodzą nieufnie: a nuż będą się domagać jakiegoś spadku, czy co... Dla nich liczy się jednak całkiem co innego: zaspokojenie pragnienia, by wiedzieć.

Czytaj więcej: Tropiciele losów rodzin
Log in to comment

Podkategorie