Bogdan Jastrzębski; Opowieści rodzinne

Od kilku dni możecie Państwo przeczytać Książkę Pana Bogdana Jastrzębskiego „Opowieści Rodzinne”. Jest to bardzo piękna wędrówka poprzez dzieje jednej z najznakomitszych rodzin częstochowskich.
Bardzo dziękujemy Panu Bogdanowi, że zechciał podzielić się z nami swoją genealogią.
Książkę można pobrać tutaj.

Jacek Tomczyk

Log in to comment

Tajchmanowie i Schroerowie

Podczas lutowego spotkania pani Maria Michniewska opowiedziała historię rodu Tajchmanów. Ciekawa opowieść wiodła szlakiem rodziny młynarzy i cieśli, mieszkających m.in. w Wojciechowie k. Olesna, Ponoszowie, Dankowie, Sobuczynie, Kamieńsku, Krzemiennej i Częstochowie.
Pani Maria przedstawiła tajniki swojego warsztatu pracy oraz swoją teorię nt.wywodzenia się swoich przodków z kolonistów niemieckich. Ponadto opowieść dotyczyła również rodziny Schroer.

Kolejne jubileuszowe XX. spotkanie Towarzystwa odbędzie się w dniu 11 marca. Prelekcję na temat najstarszego osadnictwa rejonu Częstochowy wygłosi mediewista dr Jacek Laberschek, dokumentalista z Pracowni Słownika Historyczno-Geograficznego Małopolski w Średniowieczu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Log in to comment

SCHEMATISMUS Diecezji Włocławskiej i Kaliskiej 1896

Zgodnie z obietnicą wstawiliśmy dziś kolejną pozycję do naszej Biblioteki.
Jest nią SCHEMATISMUS Diecezji Włocławskiej i Kaliskiej z 1896 roku. Nieprzypadkowo wybraliśmy ten rocznik, powstało wtedy kilka nowych parafii i zmieniła się przynależność poszczególnych jednostek do konkretnych parafii. W Częstochowie powstała parafia św. Barbary, która objęła południową część miasta oraz część wiosek na południe od miasta. Wcześniej jednostki te należały do parafii św. Zygmunta.
Tereny opisanych parafii sięgają po samą siedzibę Diecezji we Włocławku, mogą więc być przydatne dla genealogów innych towarzystw.
Chcemy tą drogą serdecznie podziękować księdzu profesorowi Władysławowi Wlaźlakowi za udostępnienie tej pozycji.

Log in to comment

Przewodnik z 1912 r.

Kolejny plik do ściągnięcia z biblioteki: Przewodnik po Częstochowie i po Jasnej Górze z roku 1912. Oto wstęp:

Od Wydawnictwa
Częstochowa ze względu na Jasną Górę i Jej zabytki, będąc jednocześnie ogniskiem handlu i przemysłu fabrycznego, dotąd nie posiadała dobrego i taniego PRZEWODNIKA, który byłby ŁĄCZNIKIEM MIESZKAŃCÓW CHRZEŚCIJAN, a turystom i pielgrzymom dał możność dokładnego zwiedzenia Jasnej Góry, oraz zapoznania i się z historją miasta i z jego wytwórczością.

PRZEWODNIK TEN, PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DLA CHRZEŚCIJAN, będzie przedewszystkiem doskonałym INFORMATOREM DLA FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH, którym ze wszech stron zagraża żywioł wrogi i jednocześnie upomnieniem, iż TYLKO W JEDNOŚCI - SIŁA! Mając to na względzie WYDAWNICTWO "PZEWODNIKA PO CZĘSTOCHOWIE" podejmuje się wszelkiego pośredniczenia BEZPŁATNIE w sprawach. dotyczących przemysłu i handlu, załatwiania interesów handlowych, udzielania informacji w zakresie przemysłu i handlu itd.

Ufni w to, iż "PRZEWODNIK PO CZĘSTOCHOWIE" będzie życzliwie przyjętym, uprzejmie prosimy firmy chrześcijańskie o sprostowanie wszelkich niedokładności w tem wydawnictwie, pragniemy bowiem ich uniknąć w 2-iem wydaniu.

Z poważaniem
Wydawnictwo "Przewodnika po Częstochowie"
II Aleja No 40 m. 18

Log in to comment

Schematismus 1936

Powoli, ale systematycznie rozbudowujemy naszą bibliotekę elektroniczną. Dziś wstawiliśmy do niej SCHEMATISMUS Diecezji Częstochowskiej z 1936 roku. To bardzo cenna publikacja opisująca wszystkie parafie Diecezji wraz z przypisanymi do nich miejscowościami. Są tam też spisy księży z Diecezji.
W przyszłości chcemy zamieścić wcześniejsze wydania SCHEMATISMUSÓW z Diecezji Częstochowskiej, a także XIX wieczne wydania z Diecezji Włocławskiej, do której wcześniej należała Częstochowa. Mamy nadzieję, że dzięki tym publikacjom łatwiej będzie przypisać daną miejscowość do konkretnej parafii.
Zapraszamy do lektury.

Log in to comment

Zaczynamy spotkania w 2009 r.

14 stycznia 2009 r. rozpoczęliśmy nowy cykl spotkań zatytułowany "Migracja cudzoziemców w rejon Częstochowy w XIX wieku". Cykl rozpoczęła multimedialna prezentacja Tadeusza Sokali dotycząca dziejów rodu Sokala (Sokele), wywodzącego się z morawskiej miejscowości Studená Loučka (niem.: Kaltenlautsch) położonej niedaleko Morawskiej Trzebowy. Właśnie z tamtych okolic w końcu II dekady XIX wieku przybyła  grupa kolonistów-tkaczy, aby założyć podczęstochowską kolonię Hutę Starą A. Prezentacja Tadeusza Sokali w formacie pdf jest do ściągnięcia w dziale Biblioteka. Spotkanie stworzyło możliwość dyskusji na temat XIX wiecznej kolonizacji okolic Częstochowy. Mamy nadzieję, że kolejne spotkania przyczynią się do usystematyzowania wiedzy dotyczącej tego istotnego zagadnienia. Tym bardziej, że temat nie doczekał się jeszcze całościowego opracowania.

Czytaj więcej: Zaczynamy spotkania w 2009 r.
Log in to comment

Wystawa "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918"

Zapraszamy serdecznie na wystawę "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918", przygotowaną przez Ośrodek Dokumentacji Dziejów Częstochowy. Wielki wkład w zbieranie prezentowanych materiałów mieli członkowie naszego towarzystwa. Dziękujemy wszystkim.

Otwarcie wystawy nastąpi 19 grudnia (piątek) 2008 r. o godz. 17.00 w Muzeum Częstochowskim, budynek Ratusza.

Czytaj więcej: Wystawa "Częstochowianie - mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918"
Log in to comment

Grudzień z Waldemarem Fronczakiem

Ostatnie w tym roku, grudniowe spotkanie Towarzystwa odbyło się w świątecznej atmosferze i cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Przybyło blisko pięćdziesiąt osób, w tym m. in. goście z Towarzystwa Genealogicznego Centralnej Polski z Łodzi oraz... dwie telewizje - częstochowska TVK Orion oraz katowicka TVP. Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia przez Jana Lecha Skowerę, czasopisma heraldycznego "Herald" wydawanego przez Instytut Heraldyki i Genealogii.

Czytaj więcej: Grudzień z Waldemarem Fronczakiem
Log in to comment

Ireneusz Niemczyk Avatar
Ireneusz Niemczyk odpowiedział w temacie: #4522 10 lata 1 tydzień temu
Natomiast darmowy program Ahnblatt można pobrać z poniżego linka:
www.ahnenblatt.com/download.html
Program jest do obsługi w kilku językach, zatem jest po polsku i akceptuje polską pisownię. Osobiście wolę jednak takie programy, które mogę mieć na stałe na moim komputerze. Do takich należy wspomniany Ahneblatt.
Pozdrawiam i życzę sukcesów,
Ireneusz Niemczyk
Zgierz

Jeszcze o migracji

Cudzoziemskim tkaczom osiadłym w rejonie Częstochowy poświęcamy dużo uwagi podczas genealogicznych spotkań. Nieprzypadkowo. Założone przez nich kolonie stanowiły interesujące społeczności, tak ze względów ekonomicznych, jak i kulturowych. Koloniści przybywali w różnych okresach, z różnych rejonów Europy. Największe nasilenie migracji przypadło na lata 1809 - 1830. Zróżnicowane były formy tego osadnictwa; niektórzy tkacze szukali poprawy ekonomicznych warunków życia (to przyczyna każdej emigracji zarobkowej) na własna rękę, inni przybywali zorganizowanymi grupami i nabywali ziemię dzieląc ją na równe działy.

Czytaj więcej: Jeszcze o migracji
Log in to comment

Podkategorie