Topic-icon medale

3 lata 7 miesiąc temu #30343 przez Maria Głębocka
medale was created by Maria Głębocka
Poszukuję eksperta od spraw wojskowych z czasów carskich.Mam kilka medali z okresu 1908 -1912 i nie mogę zidentyfikować formacji wojskowych.Proszę o kontakt prywatny. Maria Głębocka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 7 miesiąc temu #30345 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Na pewno nie jestem ekspertem, tym bardziej od spraw wojskowych.
I nie rozumiem, jak po medalach można określić formacje wojskowe.
Ale choćby dlatego chętnie spojrzałbym na te medale.

W spisie istnieją DWIE Marie Głębockie, więc nie wiedziałem, Której odpisać.
Proszę mi podać swój mail, albo numer telefonu (w wiadomości prywatnej), skontaktuję się z Panią.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 7 miesiąc temu #30349 przez J K R
Replied by J K R on topic medale
Pani Mario rozsądniej pewno będzie zrobienie zdjęć i załączenie ich na forum a wtedy jest większe prawdopobieństwo prawidłowej identyfikacji tych medali.

Pozdrawiam JKR.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30520 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Udostępniam kopie meda li/ odznaczeń. Proszę o pomoc w ich identyfikacji. Maria Głębocka
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30521 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Dwa pierwsze widzę, dwa ostatnie za nic sie nie pojawiają.
U mnie tylko?

P.S. Te, które oglądnąłem (dwa pierwsze), medalami nie są na pewno, jak sądzę,
Przypuszczam, że są to znaki związane z profilem (i ewentualnie) stopniem wykształcenia, posiadanymi (według programu nauczania) umiejętnościami zawodowymi.

Sam jestem ciekaw, spróbuje cos wyjaśnić.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30522 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Pierwszy załączony obraz jest prawdopodobnie, jak coraz bardziej utwierdzam się w swych domysłach, znakiem (metalowym, do noszenia na piersi przymocowanym do ubrania --> нагрудный знак) wydawanym absolwentom jednej ze szkół, podlegającej Urzędowi [resortu] Cesarzowej Marii (Ведомство Императрицы Марии). Nie należał ten "medal", będący w Pani posiadaniu, przypadkiem do kobiety?

Polecam zajrzeć pod ten link:
forum.castlecoins.ru/index.php?topic=6486.0

Jest w języku rosyjskim, ale nie szkodzi, bo chodzi o obrazki tu załączone - fotografie takich właśnie znaków absolwentów różnych szkół z czasów dorewolucyjnych [w krajach byłego Związku Radzieckiego tradycja ta pozostała żywą do dzisiaj - dla uczelni wyższych oraz wy.ższych akademii wojskowych znaki dzisiaj są romboidalne, takiego kaszałtu, jak Pani pierwszy "medal"; średne szkoły zawodowe mają inny kształt itd. itp.].

Prosze zwrócić uwagę na fotografię piatą od dołu (pod korona cesarską wystylizowana litera M). Ta fotografia zatytułowana jest tak: "Znak-kod dla nagradzania wychowanek Instytutu Imperatorowej Marii". Otóż tę fotografię proponuję teraz porównać z Pani pierwszym "medalem".

Odnośnie "medal" drugiego trudniej mi przychodzi z domysłami. W którejś chwili pomyślałem, że może ma coś wspólnego z Czerwonym Krzyżem. Potem zwróciłem uwage na to, że krzyż ma inną formę jednak. Po czym pojawiło się pytanie: i co z tego? Początki organizacji Czerwonego Krzyża sięgają 1863 roku. Kto wtedy w Rosji przydawał znaczenie ochronie znaku towarowego (dwa lata wcześniej dopiero zniesiona została pańszczyzna w Cesarstawie Rosyjskim). Więc jesli przyjąć, że krzyż na medalu został wystylizowany, mogł to być jakiś znak , raczej nawet nie abslowenta, a wychowanka, lub słżb zawodowych jednej (lub ich grupy) z instytucji urzędu-resortu Imperatorowej Marii (tutaj i Smolny- Instytu dla szlachcekich panien, jak i inne "Jej" instytuty, szkoły srednie, zawodowe, ochronki-domy sierot szpitale, domy starości itp. itd., jednym słowem wychowanie, opieka i filantropia).
Ale chyba niekonieczni należy ten krzyż wiązać tylko i wyłacznie z Cesarzową Marią, nawet jeśli związany był z Czerwonym Krzyżem i raczej symbolicznie. Jeśli były gdzieś (a były!) organizowane kursy pielęgniarskie, połoznicze, felczerskie przez, ogólnie, przedsiębiorców, tp przecież taki "Czerwony Krzyż", powiążany symblicznie z działalnością przyszłych ich absolwentów, był w symbolice tych instytucji lub ich służb jak najbardziej na miejscu.

A może się mylę. Nie byłby to pierwszy i ostatni taki przypadek w moim życiu.
Nie błądzi, kto nie szuka.
Ten znak ("drugi "medal") jest za skromny na co s indywidualnego, bardziej

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30523 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Link do podobnej strony (a takich jest bez liku):

smolbattle.ru/threads/%D0%97%D0%BD%D0%B0...1%D0%B8%D0%B8.35320/

takich stron jest wiele, proponuje wejść na rosyjska wyszukiwarkę, na przykład "www.mail.ru" albo "www.yandex.ru" i w okienku wpisać:
нагрудные знаки выпускников и воспитанников (дореволюционных) институтов и училищ

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30529 przez Wiesław Macoch
Replied by Wiesław Macoch on topic medale
Jeden z medali to Medal Honorowy Orderu Św. Anny.
Wiesław
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30535 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
No i wiadomo dokładnie, jak nazwa się drugi medal.
A idąc wskazanym śladem (ukłony dla W. Macocha!):

"Istnieją także odmiany orderu św.Anny (jak i innych orderów carskich mających formę krzyża z czerwoną emalią) wyłożonych (wbrew statutom) czarną emalią. Była to moda panująca w końcu XIX i na początku XX wieku, czarne ordery były lepiej widoczne na niektórych uniformach.
Istniał także "Medal Honorowy św. Anny" (Знaкъ oтличия cв. Aнны), mały medal z koroną lub bez, z krzyżem orderu na awersie i numerem nadania na rewersie, nadawany podoficerom za 20 lat służby i uprawniający do wyższej emerytury. Nazywany był czasem V klasą."

żródło: pl.wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Awi%C4%99tej_Anny

Ale i taki wniosek się nasuwa:
Jeśli pierwszy "medal" - znak napierśny [jeśli dosłownie tłumaczyć "нагрудный знак"] - i drugi z przytocznych przez p. Głębocką "medali": Medal Honorowy św. Anny, jak wynika z zacytowanego wyżej tekstu nadawany wojskowym, należały do jedenj i tej samej osoby, a tego akurat nie wiemy, to w takim razie "medal" pierwszy nie byłby chyba związny z resortem/Urzędem Imperatorowej Marii?

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30538 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Wielkie dzięki. Ta wersja medalu św. Anny była pewnie noszona na co dzień. Ma bowiem wkręt.
Czekam na dalsze odkrycia.
Dziękuję. MGłębocka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30555 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
1_2

Po zapoznaniu się z materiałami, do których linki podaję, pozwalam sobie przytoczyć je tutaj, w moim wyborze i przekładzie [wiele innych szczegółów opuściłem]:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4...90%D0%BD%D0%BD%D1%8B

medalirus.ru/rus-ordena/orden-svyatoy-anny.php
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Carski order Świętej Anny — order, ustanowiony został w 1735 roku jako nagroda dynastyczna, a w roku 1797 został wprowadzony przez Cara Pawła I do systemu orderów Imperium Rosyjskiego jako wyróżnienie dla szerokiego kręgu urzędników państwowych i wojskowych. Przy tym order ten, chociaż i zaliczony do rosyjskiego systemu odznaczeń państwowych, nigdy nie przestał posiadać specjalnego statutu dynastycznego orderu domu Romanowych.

W dzień koronacji Pawła I - 05 kwietnia 1797 roku - Order Świętej Anny wprowadzono do systemu państwowych orderów imperium Rosyjskiego i podzielono go na trzy klasy.
Order klasy 3 noszono noszony był na zewnętrznej stronie głowni przypiętej do munduru białej broni […] i przeznaczony był dla nagradzania wyłącznie młodszych oficerów [od podporucznika do kapitana] za zasługi bojowe.

28 grudnia 1815 roku Order św. Anny został podzielony na 4 klasy.
Order Św. Anny 4. klasy noszony był [rozumiem, że TAKŻE - patrz inne przypadki niżej] na białej broni.
Ponieważ order klasy 4 był małych rozmiarów i koloru czerwonego, nieoficjalnie nazywano go „Żurawiną” [„Клюква”].

W 1829 roku ustanowiono Statut Orderu św. Anny, który zatwierdził wszystkie poprzednio dokonane zmiany. Kawalerom 4 klasy zezwolono na dodanie napisu „Za odwagę” na rękojeści białej broni. Order św. Anny klasy 4 nosił oficjalną nazwę: „Order św. Anny 4 klasy „Za odwagę”.

Początkowo, osoby odznaczone Orderem św. Anny dowolnej klasy automatycznie stawały się szlachtą rodową, jednak od roku 1845 ten przepis Statutu zmieniono. Postanowiono, że tylko kawalerowie 1 klasy Orderu św. Anny zyskują szlachectwo rodowe, natomiast kawalerowie klas pozostałych otrzymują szlachectwo osobiste [dożywotnie]. Wyjątek stanowili przedstawiciele stanu kupieckiego oraz cudzoziemscy muzułmanie, którzy przy odznaczeniu dowolną klasą Orderu, prócz pierwszej, nie otrzymywali szlachectwa [osobistego], natomiast otrzymywali status „honorowych obywateli”.


I klasa - Krzyż na wstędze o szerokości 2¼ werszka (10 cm; 1 werszek (вершок) => 1¾ cala => 0,04445 m) przez lewe ramię, gwiazda z prawej strony piersi; 350 lub 200 rubli corocznego uposażenia;
II klasa — Krzyż mniejszej wielkości na szyi na wstążce o szerokości 1 werszka (4,5 cm), tak nazywana "Anna na szyi"; 150 lub 120 rubli corocznego uposażenia;
III klasa — Jeszcze mniejszy krzyż na piersi na wstążce o szerokości 0,5 werszka (2,2 cm); 100 lub 90 rubli corocznego uposażenia;
IV stopień — Krzyż na efezie [rękojeści] broni białej i temblak [od 1855 roku] ze wstęgi Orderu („Żurawina”); 50 lub 40 rubli corocznego uposażenia.


[krzyż i gwiazda klasy 1 oraz znak klasy 4 (do noszenia na białej broni):]
[Order św. Anny bez zachowania skali]

[Rozumiem, że osoby cywilne, które broni białej przy sobie nie nosiły (te, które ewentualnie nosiły ją, tu pomijam), nosiły order klasy 4 na piersi, sądząc po fotografii:]

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30556 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
2_2

[Niżej] Krzyż Orderu klasy 2 - z lewej,
a z prawej - znak orderu klasy 4 (dla noszenia na białej broni, zamocowany na szabli z 1841 roku])
dla oficerów niechrześcijan
medalirus.ru/upload/awards/sa2_in_a.jpg medalirus.ru/upload/awards/sa4_inov_a.jpg


[znaki klasy 3 i 4 (bez zachowania skali pomiędzy nimi)]

W przypadkach, kiedy Order został przyznany za zasługi wojenne, do znaków klasy 1, 2 i 3 od roku 1855 sytuowano do krzyża i gwiazdy dwa skrzyżowane miecze, natomiast do znaku Orderu klasy 4 dodawano na efezie [rekojeści białej broni] napis „Za odwagę”. [poniżej przykład też innego usytuowania napisu:]


medalirus.ru/upload/awards/sa4oa.jpg medalirus.ru/upload/awards/sa4or.jpg

Zasada noszenia znaków klas Orderu św. Anny – z lewa na prawo od klasy 1 do 4.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...Order_of_St_Anna.png

W odróżnieniu od pozostałych rosyjskich orderów, gwiazda orderu św. Anny noszone były nie na lewej, a na prawej stronie piersi.
Przy nadaniu Orderu klasy wyższej znaki klas niższych nie były noszone (za wyjątkiem znaków z mieczami i znaków orderu klasy 4 na białej broni).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[Natomiast oddzielna sprawa to Medal Honorowy Orderu św. Anny!!]

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0...90%D0%BD%D0%BD%D1%8B

Medal Honorowy Orderu św. Anny
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...medal_both_sides.jpg


Medal Honowrowy Orderu św. Anny— nagroda dla podoficerów wojsk imperium Rosyjskiego, przedstawiająca sobą srebrny pozłocony medal z wizerunkiem znaku Orderu (czerwona lepikowa farba).
Ustanowiony w dniu 12 listopada 1796 r. przez cara Pawła I dla podoficerów i szeregowych za nienaganną 20-letnią [sic!] służbę wojskową. Wyróżnieni tym znakiem byli zwalniani z kar cielesnych.
[…] W sumie w 1797 roku znakiem tym wyróżniono 6042 osoby.

Do czasu ustanowienia w roku 1807 Odznaczenia [znaku wyróżnienia] Orderu św. Jerzego (Georgijewskiego Krzyża – Krzyża św. Jerzego) Odznaczeniem Orderu Świętej Anny nagradzano także za zasługi bojowe.

11 lipca 1864 r. w związku ze skróceniem służby wojskowej z 25 lat do 7 Odznaczeniem Orderu św. Anny zaczęto nagradzać „za szczególne czyny i zasługi, nie bojowe". Do specjalnych zasług należało, na przykład, ujęcie ważnego państwowego przestępcy. Nagradzanie za staż służby wojskowej zniesiono. Jednak 12 grudnia 1888 roku powrócono do tego i Oznaczeniem tym zaczęto wyróżniać podoficerów za nienaganną ponadnormatywną 10-letnią służbę wojskową w stopniach feldfebli, wachmistrzów oraz starszych podoficerów kompanii [rot] liniowych, eskadronów, baterii.
Wyróżnienie Odznaczeniem Orderu Świętej Anny związane było z jednoczesnym przyznaniem kwoty pienię znaj od 10 do 100 rubli w zależności od zasług.
Tym samym znakiem, ale bez orderowej wstążki i bez premii pieniężnej, nagradzano podoficerów za 10 lat wzorowej ponadnormatywnej służby wojskowej w stopniu feldfebli, wachmistrzów oraz starszych podoficerów liniowych kompanii, eskadronów, baterii.

Odznaczenie Orderu św. Anny, jak i sam Order św. Anny, zniesione zostały w grudniu 1917 roku.

W charakterze zakończenia taka moja uwaga:

W oparciu o powyższe nasuwa się wniosek, że na jednej z załączonych przez p. Głebocką fotografii pokazany jest Order św. Anny 4 klasy, a nie Medal Honorowy Orderu Św. Anny.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30557 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Medal Honorowy Orderu św. Anny:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30562 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Dziękuję za bardzo interesujące i obszerne wiadomości. Chcę dodać, że order/medal byl własnością pulkownika carskiej armii. Na odwrocie ma wkręt do przypięcia (do munduru?).
Przepraszam za niezbyt precyzyjne posługiwanie się terminologią wojskową. ze zrozumiałych względów.
Pozostaje jeszcze nie zidentyfikowany z niebieską wstążką z lat 1908-1910 dedykowany Dymitrowi Archangielskiemu ( 2 BL?- batalion)
Co do trzeciego grawer na odwrocie informuje o odznaczeniu za woltyżerkę w 1912r dla Piotra Jarczewskiego , równiez pułkownika carskiej armii.
Dziękuję za pomoc. M. Głębocka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu - 3 lata 6 miesiąc temu #30569 przez Wiesław Macoch
Replied by Wiesław Macoch on topic medale
Proszę o widok tego trzeciego i tego z niebieską wstążką też. ;)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30572 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Sprobuję jeszcze raz , choć mam trochę z tym problemow.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30575 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Przytoczę tu powtórnie fragment z "mojej" ostatniej (dwuczęściowej) wypowiedzi, w której co nie jest w kwadratowych nawiasach, to stanowi cytaty ze stron www, których linki również tam załączyłem:

Zasada noszenia znaków klas Orderu św. Anny – z lewa na prawo od klasy 1 do 4:Więc, rozumiem, Order św. Anny 4 klasy noszony był NA BIAŁEJ BRONI. Stąd i jego maleńki rozmiar - miał być honorową ozdobą, a nie zawadą
Biała broń była była u oficerów armii carskiej obowiązkową nieodłaczną częścią "MUNDURU" i mocowana była do pasa, więc piersi nawet nie sięgała.

Sądzę, że ten obraz ilustruje przypadek Orderu św. Anny 4 klasy, mocowanego do korda:
medalirus.ru/upload/awards/sa4oa.jpg medalirus.ru/upload/awards/sa4or.jpg

I to chyba jednoznacznie definiuje, umiejscowienie orderu Św. Anny 4 klasy u oficerów i innych osób "przy broni". Zastanawiałem się, gdzie nosiły Order klasy 4 osoby, które broni przy sobie nie miały. I tu pozostaje na te przypadki chyba pierś, z tym, że - jak mi się wydaje (nie znalazłem na razie tekstu, który by to ścisle i jednoznacznie precyzował) - ordery noszone na piersi miały przywieszki, a nie nagwintowane trzpienie ("śruby"). Jeśli dobrze rozumiem, zgodnie ze Statutem nie zawsze i nie wszystkim kawalerom 4 klasy przysługiwała wstążka - zaznaczyłem w poprzedniej wypowiedzi, że wiele szczegółów wynikajacych ze statutu i późniejszych jego przepisów opu ściłem. Ogólnie, Order św. Anny otrzymywali i cywile, i wojskowi, ci ostatni zaś otrzymywali go i za zasługi bojowe, i nie tylko. Za zasługi bojowe do Orderu klas 1-3 dodawane były skrzyżowane dwa miecze, a dla klasy 4 przywilej noszenia dodatkowo na rekojeści broni (i nie tylko, jak sądzić można na podstawie obrazu powyżej) napisu "Za odwagę (За храбрость)".

Pani przekonanie, że Order św. Anny 4 klasy, który Pani - zwaracam się tu do p. Głębockiej - załączyła na fotografii, ten "z gwintem", mógł być noszony na piersi przez oficera wojsk, uważam za błędne.
To jednak tylko mój pogląd, nie twierdzenie.


upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/t...Order_of_St_Anna.png

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30576 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
W edytorze jest funkcja PODGLĄD. Jesli czegoś nie widać tak, jak się chce, żeby było, przy podglądzie, to po wprowadzeniu nic się nie zmieni - tez nie będzie widać.
Tyle zdążyłem sam zauważyć metoda "macania".

A zadam pytanie: czy istnieje "instrukcja użytkowania" edytora, opis tych wszystkich funkcji, do czego służą? Pytam bo sam słabnę, kiedy "muszę" z niego skorzystać.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30597 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Spróbuję jeszcze raz dołaczyć pliki. Może wreszcie się otworzą.
M.Głębocka
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30598 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Spróbuję jeszcze raz dołaczyć pliki. Może wreszcie się otworzą.
M.Głębocka
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30599 przez Maria Głębocka
Replied by Maria Głębocka on topic medale
Niestety nie mogę przesłać. Jeśli mogę prosić o e-maila na moją pocztę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30737 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
PO korespondencji z Panią, pisemnej i telefonicznej, sądzę, iż warto byłoby coś dodać do tematu poruszonego w formie również ogólnodostępnej.

Otóż, z wszystkich odznaczeń (w sumie trzy), z których fotografiami miałem możliwość się zapoznać, tylko jedno okazało się być medalem, a konkretnie Orderem św. Anny 4 klasy, wyżej już omówionym. Oczywiście, przypinana była ta Werska orderu nie do munduru, tylko do noszonej przy mundurze białej broni (patrz wyżej obraz-schemat mundurów, na którym pokazane jest, co w których miejscach było przypinane czy mocowane).

Przy okazji. Moje zasugerowanie się (jeszcze przed dokładną analizą materiału dot. Orderu św. Anny, a w tym przypadku konkretnie jego IV klasy), że może to być stylizowane napierany (lub inny) znak, związany z profesją albo kwalifikacjami, a konkretnie znak dotyczący organizacji czerwonego Krzyża, nie było tak całkiem zupełnie bezpodstawne. Otao ta odznaka:
Нагрудный знак Российского Общества Красного креста под покровительством императрицы Марии Федоровны 1908-1917 [Napierśny znak Rosyjskiej Organizacji (dosłownie: Asocjacji; Towarzystwa) Czerwonego Krzy za pod protektoratem Imperatrycy Marii Fiodorowny]:

www.vnikitskom.ru/antique/images/lots/192-3260095-black.jpg

Jednak można było pomyśleć i dojść do wniosku, że w carskiej Rosji przestrzegano norm prawnych i krzyża Organizacji Czerwonego Krzyża, wówczas, nikt nie pośmiałby zmieniać („stylizować”). Niewątpliwie był to z mojej strony przejaw naiwności.

Pozostałe dwa odznaczenia to tak zwane ODZNACZENIA PUŁKOWE

Na romboidalnym znaku, którego awers zamieszczony jest wyżej w postach p. Głebockiej, w gruncie rzeczy znajduje się nie szefowski znak (wenzel [вензель]) – stylizowana litera M - dotyczący szefostwa (protektoratu) Imperatrycy Marii, czym się mocno zasugerowałem,
a szefowski wenzel być może Jego Imperatorskiej Wysokości Wielkiego Księcia Michała Nikołajewicza [И.В.В.Кн. Михаила Николаевича] – (1832-1909), czwarty młodszy syn cara Mikołaja I, generał-feldcejmejster (<= fonetycznie), Naczelników artylerii i wojsk inżynieryjnych).

army.armor.kiev.ua/forma/venzel-1910-12.jpg

Dodajmy, że przedtem był to także wenzel księcia Mikołaja Wasylewicza Repnina [Князь Николай Васильевич Репнин (1734-1801)], generała feldmarszałka, wybitnego wojskowego i dyplomatycznego działacza Rosji w XVIII wieku.

army.armor.kiev.ua/forma/venzel-1910-a-13.jpg

Napisałem być może, bowiem nie jestem tu (w tych wszystkich wenzlach i oznaczeniach pułków i in. oddziałów) mocny. W każdym bądź razie, ponieważ na rewersie tego odznaczenia widnieje wygrawerowany napis: „20.III 1912 – [tu nazwisko odznaczonego, w dopełniaczu] za woltyżerkę”, staje się jasnym, kiedy komu i z jakiej okazji to odznaczenie pułkowe zostało wręczone. Wynikałoby z tego, że najprawdopodobniej było jakiś konny pułk Armii carskiej, nad którym patronat miał członek Carskiego Domu, być może wymieniony wyżej Wielki Książę Mikołaj Nikołajewicz, czyli w jakimś sensie pułk uprzywilejowany. Wymieniony Wielko Książę M.N. szefował kilku pułkom, też Oficerskiej Szkole Artylerii w Petersburgu, a więc i temu Korpusowi Kadetów.

Trzecie odznaczenie (drugie z pułkowych), o które Pani Głębocka pytała (fotografię jego widziałem), przedstawia sobą oficerski pagon (dwie gwiazdki), otoczony takim samym dokładnie wieńcem, jak na opisanym odznaczeniu romboidalnym, na pagonie, na wysokości dwóch gwiazdek - cyfra 2 i dwie rosyjskie litery: 2БЛ (w transliteracji: 2BL), nad pagonem (u góry) carska korona – wieniec i korona dokładnie takie same, jak na znaku romboidalnym. Pod pagonem i wieńcem zaś (znaczy się, na dole) błekitna wstążeczka zawiązana w kokardę. Dodajmy, że lewa strona wieńca (srebrnego koloru, korona - złota) to laur, prawa zaś jego strona – liście dębu.

Co oznaczają dwie gwiazdki na oficerskim pagonie? Do roku 1864 byłby to pagon porucznika (sotnika w wojskach kozackich). Po tym zaś roku dwie gwiazdki oznaczają: a) podporucznika, b) korneta (kawaleria, żandarmeria, wojska pogranicza), c) chorążego (w wojskach kozackich).

Otóż moim zdaniem to trzecie odznaczenie, jest odznaczeniem pułkowym, powiedziałbym okazjonalnym, wydanym z okazji przybycia do konkretnego pułku i objęcia w nim służby w stopniu podporucznika absolwentowi szkoły oficerskiej lub korpusu kadetów, z której/którego wyszedł w stopniu chorążego, podchorążego czy innym (w różnych korpusach kadeckich z różnym stopniem wojskowym ich absolwenci wychodzili). Otóż 2BL oznacza ten oddział wojskowy (pułk lub mniejszy wydzielony oddział, czasami samodzielny). „B” mogło oznaczać tak batalion, jak wydzieloną baterię artyleryjską, na przykład, w pułku piechoty, L – oddziały gwardyjskie (лейб-гвардия [lejbgwardia]), ale niekoniecznie, konkretnie nie udało mi się to ustalić, temat jest za szeroki.

Co do określenia charakteru tych odznaczeń wątpliwości raczej nie mam.
Warto tu zaznaczyć, że oba te odznaczenia pułkowe niekoniecznie musiały dotyczyć jednej i tej samej osoby, w czym (o takiej też możliwości) w rozmowie z p. Głębocką się upewniłem. Równie dobrze mogły należeć do jednego człowieka.

Przy okazji zwrócic uwagę na fakt, że każdy element odznaczenia jest ważny, awer, rewers, wstążka czy inna przywieszka, inskrypcje na rewersie, o czym warto pamiętać i na forografiach wszystko to pokazywać. Otóż wydaje mi się, ze względu na kształt i wymiary przywieszki odznaczenia rombiodalnego, że podczas dekoracji odznzczenie to mogło być przypinane nie do munduru jeźdźca, ale do uprzęży konia - raczej wątpliwe, żeby taka przywieszka słuzyła do mocowania na mundurze, zreszta takich odznaczeń na codzień do munduru nie noszono. A na załączonych tutaj fotografiach przywieszka w ogóle jest ucięta, nie wspominając o braku wymiararów odznaczeń. Warto o takich drobiazgach na przyszłość zainteresowanym pamiętać.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30744 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Spróbuję wstawić obraz trzeciego odznaczenia:
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30745 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Spróbuję wstawić obraz trzeciego odznaczenia:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 6 miesiąc temu #30746 przez awm; awm
Replied by awm; awm on topic medale
Spróbuję wstawić obraz trzeciego odznaczenia:
Za tę wiadomość podziękował(a): Maria Głębocka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.