Topic-icon Gorąca prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego

3 lata 2 miesiąc temu #29295 przez Tomasz Kozieł

tomko69
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu - 3 lata 2 miesiąc temu #29303 przez Elżbieta Kowalska
Nr 1078. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Zygmunta dnia 23.08./5.09.1913 r. o godzinie 4:00 po południu. Stawili się Antoni Olczak i Michał Rutkowski, obaj pełnoletni robotnicy z Częstochowy i oświadczyli, że wczoraj o godzinie 11:00 wieczorem, w Częstochowie, umarła Stanisława Kozieł , panna, lat 19, urodzona w Częstochowie, w Parafii św. Barbary, córka Stanisława i Wiktorii urodzonej Maliszewska, małżonków Koziełów, robotników, stała mieszkanka Częstochowy. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisławy Kozieł, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 409. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 9/21.10.1894 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Stanisław Kozieł, robotnik, zamieszkały w Częstochowie, lat 25, w obecności świadków Wincentego Bierezińskiego, robotnika, lat 21 i Pawła Miki, mieszkańca stałego, lat 30, obu zamieszkałych w Częstochowie i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Częstochowie, dnia wczorajszego, o godzinie 4:00 rano, z zony jego Wiktorii urodzonej Maliszewska, lat 31. Dziecięciu
temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, przez k. Józefa Jędrychowskiego, dano imię Stanisław (Kostka) rodzicami jego chrzestnymi byli Stanisław Biereziński i Władysława Błaszczyk. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29304 przez Tomasz Kozieł
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29306 przez Tomasz Kozieł

tomko69
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29314 przez Tomasz Kozieł

tomko69
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29319 przez Elżbieta Kowalska
Nr 123. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 17/29.03.1903 r. o godzinie 2:00 po południu. Stawił się Stanisław Kozieł, robotnik, lat 26 mający, w Częstochowie zamieszkały, w obecności świadków Franciszka Janika, robotnika, lat 33 i Adama Patyka, mieszkańca stałego, lat 36, obu zamieszkałych w Częstochowie i okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczając, że urodziło się w Częstochowie, dnia wczorajszego, o godzinie 4:00 rano, z żony jego Wiktorii urodzonej Maliszewska, lat 31. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym, przez ks. Jana Ostrzeleckiego(?), tutejszego wikarego, dano imię Katarzyna (Sieneńska), a rodzicami jego chrzestnymi byli Franciszek F* Patyk i Marianna Patyk. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został
*) F w piątej linijce skreślenie Patyk czytać Janik

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29320 przez Elżbieta Kowalska
Nr 3. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 8/21.01.1906 r. o godz. 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Walentego Konopki, właściciela domu, lat 43 i Jana Orasińskiego(?), szewca, lat 43, obu w Częstochowie zamieszkałych, zawarto ślub kościelny między Adamem Koziełem, wdowcem po zmarłej w Częstochowie w 1903 r. Mariannie urodzonej Himel, cieślą, lat 36, synem zmarłego Rocha i żyjącej Katarzyny, urodzonej Koźmin, małżonków Koziełów, urodzonym i zamieszkałym w Częstochowie
i Marianną Waloch, panną, lat 20, córką robotnika dniówkowego Józefa i Joanny, urodzonej Nowak, małżonków Walochów, urodzoną i zamieszkałą w Częstochowie przy rodzicach. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 25.12.1905/7.01.1906 r., 1/14 i 8/21.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Saturnin Czak, tutejszy wikary. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński od ojca otrzymano słownie. Akt ten obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29321 przez Elżbieta Kowalska
Nr 3. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 2/14.01.1894 r. o godz. 3:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Adama Kozioła, lat 27 i Piotra Woźniaka, lat 22, obu robotników z Częstochowy, zawarto ślub kościelny między Stanisławem Koziołem, kawalerem, robotnikiem, lat 25, urodzonym i zamieszkałym w Częstochowie, synem żyjących Rocha i Katarzyny, nieznanego nazwiska urodzenia
i Wiktorią Maliszewską, panną, służącą, lat 30, urodzoną w Warszawie, córką nieznanych z imienia i nazwiska rodziców. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach według nowego kalendarza, 31.12 ubiegłego roku, 7 i 14.01. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił ks. Bolesław Wróblewski. Akt ten obecnym i niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29325 przez Tomasz Kozieł

tomko69

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29331 przez Elżbieta Kowalska
Nr 225. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 30.06./13.07.1902 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawili się Jan Celega, lat 74 i Piotr Lewandowski, lat 50, obaj robotnicy, tutaj w Częstochowie zamieszkali i oświadczyli, że dnia 28.06./11.07., o godzinie 7:00 rano, umarła w Częstochowie Zofia Kozieł, 2 miesiące mająca, urodzona pozamałżeńsko, córka robotnicy, wdowy Wiktorii Kozieł, urodzonej Maliszewska, ojca nieznanego, urodzona i zamieszkała tutaj w Częstochowie, na wychowaniu u Jana Celegi. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Zofii Kozieł, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, my tylko podpisaliśmy.

Nazwisko Celega, może tez brzmieć Cieliega. W indeksie nazwisk jest jedno małżeństwo Jan Celega, zawarte w Częstochowie w 1899 r. Warto sprawdzić. Wiktoria w akcie małżeństwa podaje, że jest urodzona w Warszawie.

Nr 209. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 23.09./5.10.1896 r. o godzinie 3:00 po południu. Stawili się Adam Patyk, lat 37 i Marcin Myśliwiec, lat 40, obaj stali mieszkańcy, tutaj zamieszkali i oświadczyli, że wczorajszego dnia, o godzinie 11:00 w nocy, umarł w Częstochowie Stanisław Kozieł, robotnik, żonaty, lat 27, syn zmarłych Adama i Katarzyny, nieznanego nazwiska urodzenia, urodzony i zamieszkały w Częstochowie. Zostawił po sobie owdowiałą żonę Wiktorię urodzona Maliszewska . Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Kozieła, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, my tylko podpisaliśmy.

Nr 25. Częstochowa. Działo się w mieście Częstochowa, Parafii św. Barbary, dnia 25.01./7.02.1896 r. o godzinie 1:00 po południu. Stawili się Marceli Zacharski, szynkarz, lat 30 i Adam Kozieł, ojciec zmarłego, szewc, lat 29, obaj mieszkańcy miasta Częstochowa i oświadczyli, że wczorajszego dnia, o godzinie 11:00 w nocy, umarł w mieście Częstochowa Stanisław Kozieł, 1 rok i 4 miesiące mający, syn Adama i Marianny, urodzonej Zamel(?), małżonków Koziełów, urodzony i zamieszkały w Częstochowie przy rodzicach. Po naocznym przekonaniu się o zgonie Stanisława Kozieła, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany, my tylko podpisaliśmy.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 miesiąc temu #29334 przez Tomasz Kozieł
Załączniki:
The following user(s) said Thank You: Elżbieta Kowalska

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 1 miesiąc temu - 3 lata 1 miesiąc temu #29353 przez Elżbieta Kowalska
Nr 68. Wierzchowisko wieś. Działo się w mieście Częstochowa, dnia 2/14.11.1869 r. o godzinie 12:00 w południe. Stawił się Roch Kozioł, robotnik, lat 25, w Wierzchowisku zamieszkały, w obecności Jana Cieślika, rolnika, lat 25 i Wincentego Pawłowskiego, robotnika, lat 69, w Wierzchowisku zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się w Wierzchowisku, dnia F* 14 tegoż miesiąca i roku, o godzinie 8:00 po północy, z jego żony Katarzyny, urodzonej Koźmianow(?), lat 30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym dano imię Stanisław Kostka a rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Pawłowski i Katarzyna Synica(?). Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany tylko przez nas podpisany został.
*) F to błąd opisany na marginesie. Pisarz . opuścił datę „czternastego

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 miesiąc temu - 1 rok 2 miesiąc temu #36201 przez Tomasz Kozieł
Akt małżeństwa Jana Celegi

tomko69
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 miesiąc temu #36202 przez Stanisław Jegier
Proszę założyć nowy temat i wstawić załącznik z metryką.
Stanisław

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.