Topic-icon Prośba o przetłumaczenie aktu urodzenia z j. rosyjskiego

3 lata 4 tygodni temu #30667 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o przetłumaczenie aktu urodzenia Marii Eleny Knaut, córki Ottomara Emanuela Traugotta Knauta.

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/Maria-Elena.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 4 tygodni temu #30669 przez awm; awm
Nr 90 [20??]
Kacice [?]

Działo się w majątku Przyłęczek [?] w gminie Wodzisław powiatu andrzejewskiego [?] w guberni kieleckiej dnia 23-X/05-XI 1910 roku o godzinie 03 po południu.
Stawił się Ottoman Emanuel Traugott Knaut, dzierżawca majątku Przyłęczek, stały mieszkaniec gminy Kacice w powiecie miechowskim, lat 36, w obecności świadków: Józefa Kuglera, dzierżawcy majątku Moczydło, lat 49 i Włodzimierza Kuglera, artysty malarza, lat 39, w M[???]owie zamieszkałego
i okazał nam dziecię płci żeńskiej, oświadczając, że urodziło się ono w majątku Przyłęczek dnia 12/25-II [lutego] roku bieżącego o godzinie 12 w dzień z prawowitej [inaczej: ślubnej] jego małżonki Stefanii Charlotty [tu: Karoliny] Heleny z domu Jünger, lat 27 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imiona Maria Helena, a rodzicami chrzestnymi jego byli wspomniani świadkowie oraz panna Paulina Jünger i Helena Koferstejn [<= fonetycznie] z domu von Mittela[???].
Akt ten, ze względu na rodzinne okoliczności opóźniony, obecnym został odczytany i podpisany.
[podpisy:]
Ottoman Emanuel Traugott Knaut
Józef Kugler
Włodzimierz Kugler
[a na prawo od tych podpisów jeszcze jeden podpis:] Pastor G. Can[der???].
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 4 tygodni temu #30676 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję za przetłumaczenie.
Nazwiska są mi znane.
Jeśli chodzi o miejscowości, to sam muszę je zlokalizować - bo to nowe miejsca (Kacice i Przełęczyk).

Pozdrawiam !
Tadek.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu #30752 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o przetłumaczenie dokumentów z j. rosyjskiego. Nie ma jeszcze potwierdzenia od autora tych zdjęć, ale wg mojego mniemania są to odpisy aktów urodzenia Bruno Knauta oraz Ottomara Knauta sporządzone dla celów adopcyjnych (? ).

1. Dokument 1:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/BK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/BK2.jpg

2. Dokument 2:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/OK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/08/OK2.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu #30756 przez awm; awm
[skany 1 i 2:]

[dopisek:] Akt urodzenia Bruno Knauta
Kopia

Nr [aktu:] 57 [prawdopodobnie, ale nie jestem pewien, zbyt już fantazyjnie zapisane]
[znak skarbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia:] „15/27 kwietnia 1888 roku”

Majątek Mstyczów [Mstyczowo?]
G.G. [i jakieś zawijasy]

Proboszcz kieleckiej ewangelicko-augsburskiej parafii –
oświadczamy, że w księdze stanu cywilnego tej parafii znajduje się następujący akt urodzenia Nr 23 za rok 1873.
Działo się w osadzie Potoku Górnym w gminie Przącław [?Пржонцлавъ] w powiecie Andrzejewskim [? Jędrzejowskim??] 05/17-IV [kwietnia] 1873 roku o godzinie 05 wieczorem.
Stawił się Emanuel Knaut, dzierżawca majątku Potok, lat 41, zamieszkały w osadzie Potok Górny, w obecności świadków: Guido Hellera [? Гвидо Геллера], dzierżawcy majątku Skroniów [Скронiовъ, Снронiовъ (Snroniów) ?] i Józefa Pii [<=fonetycznie (?? Пии <= w dopełniaczu), ale nie jestem pewien, że prawidłowo odczytuję to nazwisko ][/i], ziemianina [tu w znaczeniu: właściciela] majątku Mstyczów, lat 60, zamieszkałego w majątku Mstyczowie,
i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w osadzie Potoku 18/30 grudnia 1872 roku o godzinie 03 po południu z prawowitej [tu: ślubnej] jego małżonki Julii von [no nieczytelne, nie rozumiem tego zapisu: [???? Pe?? ] lat 22 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym dano imiona Bruno-Józef-Dawid [a więc (bez myślników, jak Pan Bóg przykazał]: Bruno Józef Dawid], a rodzicami chrzestnymi jego byli pierwszy świadek i Amanda Knaut, panna ze wsi Choroszczy [? Хорощи] w pobliżu Białegostoku [? Бѣлостока], a razem z obecną panny Natalia Pe?? [<= to samo nieczytelne nazwisko] ze wsi Mstyczowa, Alberta Szturm [<= fonetycznie] ziemianka [tu w znaczeniu: właścicielka] Złożeniec [Зложенецъ] w powiecie Olkuskim.
[druga strona jest źle sfotografowana – rozmywa, nie odczytuję tego. Najważniejsze Pan zna, a kto podpisał chyba nie jest już tak ważne. Dalej prawdopodobnie nastepujue uwierzytelnienie wypisu z księgi. Odcyfrowałem jeszcze: „Nr 178 28 Maja 1885 roku”.
Jeśli chce Pan być do końca usatysfakcjonowanym, proszę dostarczyć skan lub czytelne foto tej strony dokumentu]


[skany 3 i 4]
[dopisek:] akt urodzenia Ottomara Knauta
Kopia
Nr 58 [?]
Majątek Mstyczów [?]
TT [litera trzecia w zawijasie, a czwarta już nie:] MT

[znak skarbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia:] „15/27 czerwca 1885 roku”

Proboszcz Chrzęszczyce [?Крженщице] urzednik stanu cywilnego – oświadczamy, że w księdze stanu cywilnego wspomnianej parafii w gminie Sędziszów [Сендзишовъ] powiatu andrzejewskiego [jędrzejewskiego?] znajduje się następujący
Akt urodzenia
Nr aktu 19. Potok Górny [Потокъ Горный]. działo się we wsi Krzęcicach [? Крженцицахъ] 18/30 stycznia 1875 roku o godzinie 04 po południu.
Stawił się Emanuel Knaut, wyznania ewangelickiego, lat 43, dzierżawca, zamieszkały w Potoku Górnym, w obecności Antoniego Mysakowskiego, lat 41 i Marcina Jaworskiego, lat 38, obaj koloniści ze wsi Potoka Górnego,
i okazał nam dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło się ono w tejże wsi 16/28 listopada 1874 roku o godzinie 09 po południu z jego prawowitej małżonki Julii z domu Pii [?! ] wyznania ewangelickiego , lat 24 mającej.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym, udzielonym przez księdza Ignacego Sudymt [?] dano imiona Ottomar Emanuel Traugot [? Traugott?], a rodzicami chrzestnymi [jego] byli: Eugeniusz Knaut i Matylda Kugler. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany przez nas tylko i przez ojca dziecięcia podpisany został, ponieważ świadkowie są niepiśmienni. [zatem słowo niewidoczne i dalej:] Kazimierz Foltyn urzędnik stanu cywilnego. Em.[anuel] Knaut.
Wydając niniejszym wypis z miejscowych ksiąg [znowu słowo niewidoczne i dalej:] uwierzytelniam [go ¬ wypis] swoim oryginalnym [w sensie: prawdziwym, własnoręcznie postawionym] podpisem i odciskiem oryginalnej pieczęci. Krzęcice 10/22–X 1883 roku /podpisany:/ Ks. Foltyn /M.P./ [chyba chodzi o: miejsce pieczęci przyłożonej] 1884 roku 24-I/05-II, ja, działoszycki [?] Sędzia Pokoju 2-go okręgu guberni kieleckiej własnoręczność postawionego na odwrotnej stronie tego [dokumentu] podpisu księdza K. Foltyna proboszcza parafii Krzę[???], prowadzącego akta stanu cywilnego na podstawie Najwyżej zatwierdzonego w roku 1876 Trybu [tu: zasad, reguł postępowania] poświadczam /podpisali:/ Sędzia Pokoju Magłowski /M.P./ Sekretarz Wydziału Hipotecznego, Wójcicki. –
Niniejsza kopia dosłownie zgodna z wypisem aktu urodzenia Ottomara-Emanuela-Traugota [?Traugotta??] Knauta, znajdyjąca się w zbiorze dokumentów księgi hipotecznej nieruchomości w osadzie Pilicy guberni kieleckiej, oznaczonej numerem policyjnym poprzednim 220, [a] teraźniejszym 156, hipotecznym 125. Miasto Olkusz 15/27 lipca 1885 roku. Sekretarz Wydziału Hipotecznego w powiecie olkuskim K. Borodyski [? może inaczej]
[odcisk okrągłej pieczęci herbowej (Imperium Rosyjskiego) z napisem w otoku:] „Wydział Hipoteczny powiatu olkuskiego.
Załączniki:
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu - 3 lata 3 tygodni temu #30760 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję za przetłumaczenie.
Nazwiska i miejscowości są mi znane. To nazwisko Pace pochodzi od Johna Founes-Pace sprowadzonego z Wlk. Brytanii w 1826 r. Wymawiało się go Pes, Pies.
Akt stanu cywilnego urodzenia Bruno Knauta mam w wersji oryginalnej, natomiast jeśli chodzi o Ottomara Knauta to miałem tylko akt (zapis) z takiej nietypowej księgi "Księga Kościelna do Zapisywania Urodzonych Zaślubionych i Zmarłych oraz opłaty Jura Stolae zwanej rozpoczynająca się ...". Nie dostępny jest ten akt stanu cywilnego urodzenia w wersji oryginalnej (ani w AP, ani na plebanii). Dostałem potwierdzenie od Tomka S., że akty te pochodzą z księgi hipotecznej Mstyczowa, więc myliłem się pisząc o adopcji.
Do osoby Ottomara Knauta jeszcze powrócimy. Albo w tym miejscu, albo przy nazwisku Hensoltd lub przy Szimchie Wrocławskim. A wszystko to za sprawą młyna. Być może pamięta Pan określenie "Amerykański młyn" (tłumaczenie dokumentów kierowanych do Komisarza ds. włościańskich odnośnie podtopienia nieruchomości chłopskich przez właściciela młyna S. Wrocławskiego w 1897 r.)
W AP Kielce mamy jednostkę zatytułowaną "Prośba Aleksandra Pisariewa w sprawie przekazania na skarb państwa dóbr Słomniki, pow. miechowski za rentę 4000 rubli (dzierżawy folwarków do 1914 r. i do 1924 r.., kontrakty do 1918 r. pozycja czynszowa, "amerykański młyn"). Niewiele mówiący mi tytuł, ale "amerykański młyn", dalej występujące powyżej Kacice koło Słomnik, Knauty - byli właściciele Cieślina oraz pierwszy właściciel młyna Hensoltd - sprawa zatacza okrąg !
Ale to dopiero we wrześniu - muszę wybrać wcześniej do Kielc.
Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu #30768 przez awm; awm
Dzięki za obszerne dodatkowe wyjaśnienia, które przyjmuję za formę podkreślenia Pana podziekowania za tłumaczenie.
Panie Tadeuszu, cos tam pamiętam, szczątkowo, o młynie "amerykańskim", Wrocławskim różnej formy zapisu imion Szymonie bodajże i zalewaniu przez niego sasiadów stawu poprzez podniesienie poziomu wody na rzece wybydowaniem czy przebudową tamy, przez co i poziom wody w stawie się podniósł, podtapiając mieszkających obok rolników. Ale, przyznaję, Pan w tym siedzi i pali się do jak najlepszego poznania tych spraw, jak ja w swoich tematach, których mam wiele, więc i powodów do radości nie brak. Natomiast przy tłumaczeniach, po fakcie, staram sie mózg płukać, jak tylko mogę, bo głowe mam tylko zwyczajną. Dlatego właśnie warto przy każdym akcie powtórzyć to, co, fakt, było już, ale do tego konkretnego (aktualnie wysłanego do tłumaczonia) aktu może się okazać przydatnym, żeby nie szukać, nie wracać, bo tego nie czynię.
Jestem pewien, że mnie Pan rozumie i właściwie.
Cieszę się również, zawsze, jeśli rozumiem, że pomogłem i adresat sięga dalej.
A Pan swą pasję i zaciętość w temacie, poszukiwaniach ujawnił od razu.
Życzę wiele satysfakcji z dokonań.
awm
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu #30776 przez Tomasz Szyrmer
Witam.
Z tym nazwiskiem to było tak. Do Polski został sprowadzony inżynier mechanik John PACE. Podkreślam PACE bo to jego prawidłowe nazwisko a w wielu publikacjach a nawet na tablicy jemu poświęconej w Białogonie podaje się błędnie Founes-Pace.. Razem z nim przybyła jego żona Anna z ich córką Matyldą oraz Józef Founes, syn Anny z pierwszego małżeństwa z Wiliamem Founes(spotyka się również Fones).
Józef, późniejszy właściciel Mstyczowa używał nazwiska Founes, Founes-Pace lub samego Pace. Dlatego jest takie zamieszanie z tym nazwiskiem, bo również jego dzieci używały któregoś z tych nazwisk( najczęściej Founes-Pace lub Pace).

Nazwisko Pace czytało się Pes lub Pess, w żadnym przypadku Pies. Tak jest w dokumentach i wspomnieniach mojej rodziny.
Tomek Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 3 tygodni temu - 3 lata 3 tygodni temu #30777 przez Tadek Kowalski
Witam !
Tomku, ten "pies" to pochodził z powiedzenia Twojego dziadka "... dziadek zawsze im powtarzał "Pes, Pes jakiś pies czy co". Trochę go przeinaczyłem, teraz przekopiowałem dokładnie z maila.
Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 tygodni temu #30780 przez Tomasz Szyrmer
Dzięki.
Wiedziałem, że Ci o tym pisałem. Chciałem tylko zaznaczyć jak się wymawiało to nazwisko i by "Pies" nie poszło w świat bo to tylko były żarty.

Tomek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 tygodni temu - 3 lata 2 tygodni temu #30792 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dzięki Tomkowi mam już zdjęcia z j.a. o której wspominałem powyżej. Nie do końca potwierdziły się moje przypuszczenia.
1. "Amerykański młyn" - to było również określenie młyna w Słomnikach.
2. Ottomar Knaut widzę, że był administratorem folwarku "Naschowice" (chodzi o Nasiechowice, leżące wówczas w gminie Kacice). Folwark ten wchodził w skład dóbr donacyjnych majoratu Słomniki należących w 1905 roku do Aleksandra Pisariewa (wcześnie była to podobno własność Mikołaja Pisariewa (1864), zaś w w dokumencie pojawia się też G. Pisariew).
Prosiłbym o przetłumaczenie z zamieszczonego dokumentu:
a) rzeczy dotyczących "amerykańskiego młyna" - pkt. 2, wiersz 5 - od słów: "Przy folwarku Słomniki ..."
b) rzeczy dotyczących folwarku Nasiechowice - pkt. 2, ostatni wiersz na pierwszej stronie - od słów: "Folwark Naschowice ...".

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK2.jpg


Ps. W jeszcze jednym dokumencie pojawia się Ottomar Knaut i Nasiechowice.
Prosiłbym o przetłumaczenie z pisma Naczelnika powiatu miechowskiego punktu nr 4:

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK3.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK4.jpg

PS 2. Jeszcze jedna rzecz. Kolejny dokument z tej jednostki. Prosiłbym o zerknięcie na niego i odczytanie i przetłumczenie:
1. Z tytułu pisma - mamy tu "Aleksandra Aleksandrowa Pisariewa" - czyli "Aleksandra s. Aleksandra Pisariewa ... " i dalej ... "zamieszkałego w mieście Moskwie" ?
2. Jeśli dobrze rozumiem, to w treści (wiersze 5 i 6) mamy wspomnianego Aleksandra Pisariewa, który zmarł w 1888 roku - więc zapewne jego ojca ?

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/OK5.jpg


Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 dni temu #30922 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o odczytanie i przetłumaczenie poniższego aktu zgonu Julii Knaut z 1875 roku:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/julia-zgon-1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/09/julia-zgon-2.jpg

Mamy tu wsie Moczydło oraz Książ Wielki i Mały.
Zmarła była żoną Emanuela Knaut.
Urodziła się w Mstyczowie, jako córka Józefa Founes-Pace i Augustyny z Phajferów (07.01.1850).

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 dni temu #30925 przez awm; awm
Akt urodzenia Julii Knaut
Kopia
Majątek Mstyczewo [Mstyczów, Mstyczewo ??]

Nr 56
GGMT
znak skarbowy herbowy o nominale 60 kopiejek, skasowany dnia 1885.07_15/27

Gubernia kielecka. Powiat miechowski. Proboszcz parafii, urzędnik stanu cywilnego
- oświadczamy, że w aktach stanu cywilnego parafii Książ Mały w gminie Książ Wielki okręgu miechowskiego znajduje się następujący
Akt zgonu
Nr aktu 40, karta 103, wieś Moczydło.
Działo się we wsi Książ Mały dnia 25-X/06-XI 1875 roku o godzinie 08 po południu [czyli wieczorem].
Stawili się Ludwik Kugler, dzierżawca majątku Moczydło, lat 46 i Franciszek Tłuchowski, zarządca majątku Moczydło, lat 43, zamieszkali we wsi Moczydle
i oświadczyli, że dnia 22-X/03-XI roku bieżącego o godzinie 11 po południu [czyli wieczorem] zmarła Julia Knaut, żona dzierżawcy majątku Potok Górny, czasowo zamieszkała we wsi Moczydło, lat 25 mająca, urodzona w wiosce Mstyczew [Mstyczów, Mstyczewo ??], córka Józefa i Augusty z domu Pejerf [?] małżonków Founes Pace, właścicieli majątku Mstyczew [?], pozostawiając po sobie owdowiałego męża Emanuela Knaut.
Po naocznym upewnieniu się o zgonie Julii Knaut akt ten został obecnym przeczytany, a następnie przez nas i obecnych podpisany.
„podpisał” Ludwik Kugler, „podpisał” Franciszek Tłuchowski.

Wydając niniejszy wypis z ksiąg, zgodność jego [słowo źle widoczne, przez co nieczytelne (zaświadczam?)] oryginalnym [tu: własnoręcznym] podpisem [wraz] z przyłożeniem oficjalnej [tu: służbowej] pieczęci [<= chyba to słowo, sadzę, bowiem źle widoczne].
Książ Mały 15/27-IX 1883 roku, „podpis” Ksiądz Florian Sławsicki [??!] proboszcz, prowadzący księgi stanu cywilnego /M.p. [miejsce pieczęci]/. 1883 roku dnia 08/20 grudnia/

Ja, sędzia pokoju 2 okręgu miasta Miechowa w guberni kieleckiej niniejszym zaświadczam własnoręczność podpisu Ks. Floriana Sławsickiego [?!], proboszcza, prowadzącego księgi stanu cywilnego parafii Książ Mały, złozonego na odwrotnej stronie niniejszego [dokumentu].
/podpisali/[:] Sędzia pokoju miasta Miechowa, Budkiewicz
/M.p. Sekretarz Wydziału Hipotecznego W. [? (nie widać)]wicz. –

Niniejsza kopia zgodna jest dosłownie z wypisem aktu zgonu Julii Knaut, znajdującym się w zbiorze dokumentów księgi wieczystej nieruchomości, położonej w wiosce Pilicy w kieleckiej guberni, oznaczonej numerem policyjnym 125. –
Miasto Olkusz, [dnia] 15/27-VII 1885 roku.
Sekretarz Wydziału Hipotecznego powiatu olkuskiego, K. Gorodniewski [??!]
Pieczęć herbowa z napisem w otoku: „Wydział Hipoteczny – powiatu olkuskiego”
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

3 lata 2 dni temu #30931 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo i pozdrawiam !

Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31165 przez Tadek Kowalski
Witam !
Prosiłbym o przetłumaczenie dokumentu Kieleckiego Sądu Okręgowego z 1884 roku.
Sprawa zapewne dotyczy powierzenia opieki ojcu Emanuelowi Knaut nad niepełnoletnimi dziećmi Brunonem i Ottomarem po śmierci ich matki Julii z Founes Pace Knautowej (zm. 1875 r. - poprzedni akt).

www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-2.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31171 przez awm; awm
8381
wniesiono [tu: wpłynęło dnia] 18|30 lipca 1884 roku

Prośba [??? nie jestem pewnym odczytu]
[chyba] o [dalej nie bardzo odczytuję, ale przedmiot sprawy i tak wyniknie z treści dokumentu, sądzę]
z dnia 27 listopada 1887 roku

[treść dokumentu:]
[adresat] Kielecki Sąd Okręgowy
[od] Przysięgłego Adwokata [dosłownie: powiernika] Władysława [słowo nieczytelne (Tomasza? imię odojcowskie od imienia Tomasz?)] Możdżyńskiego, zamieszkałego w mieście gubernialnym Kielcach, działającego z upoważnienia mieszkańca wsi Podlesice w powiecie olkuskim guberni kieleckiej, Emanuela Knauta, ojca i głównego opiekuna nieletnich Brunona i Ottomara, spłodzonych w małżeństwie z Julią z domu Pace, działającego w imieniu i na dobro tychże nieletnich swych dzieci.

Oświadczenie

Załączając [do niniejszego oświadczenia) kopię postanowienia Rady Rodzinnej [(Семейный Совѣт) tu: nazwa ówczesnego cywilnego chyba sądu („sądowego ciała”) rodzinnego, jak rozumiem], które[-go posiedzenie] odbyło się 27 listopada 1883 roku pod przewodnictwem Sędziego Pokoju miasta Olkusza, a zgodnie z którym mój mocodawca, Emanuel Knaut, ojciec i główny opiekun nieletnich: Brunona i Ottomara, spłodzonych w [jego] małżeństwie z Julią z domu Pacce, zmarłą 22 października | 03 listopada 1875 roku, upełnomocniony został prawnie do spadku pozostałym po ich dziadku Józefie Founes Pacce, ojcu ich matki Julii z domu Pacce, obejmującego ruchomy i nieruchomy majątek, znajdujący się w osadzie Pilicy w powiecie olkuskim oraz kwotach hipotecznych stanowiących w sumie 76000 [siedemdziesiąt sześć tysięcy] rubli, a do którego zgodnie z dziedziczeniem ustawowym ci nieletni mają prawo w 1/7 części, więc działając na podstawie załączonego do tego [oświadczenia ] pełnomocnictwa, udzielonego mi przez mocodawcę, oraz wyżej wymienionego postanowienia Rady Rodzinnej, na zasadzie artykułu 793 Kodeksu Cywilnego oraz artykułu 193 Ustawy o Postępowaniu Szczególnym [? (Особ.)] w Okręgu Sądowym Warszawskim, mam zaszczyt oświadczyć Sądowi Okręgowemu, iż mocodawca mój, Emanuel Knaut, działający w imieniu i na dobro nieletnich swych dzieci: Brunona i Ottmara, należny spadek pozostały po śmierci dziada tych nieletnich, Józefa Founes Pacce, do którego mają ustawowe prawo po ich zmarłej matce Julii Knaut z domu Pacce córce Józefa Founes Pacce, w imieniu tychże nieletnich Brunona i Ottomara Knautów przyjmujemy zgodnie z dobrodziejstwem inwentarza, wobec czego mam zaszczyt prosić Sąd Okręgowy wydanie postanowienia:
[wydania] pozwolenia na wniesienie przez Sekretarza Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego, w trybie określonym artykułem 793 Kodeksu Cywilnego, do właściwej księgi niniejszego mojego oświadczenia.

Miasto Kielce, 18|30 lipca 1884 roku.
Adwokat Przysięgły [tu znak nieczytelny (inicjał imienia?)] Możdżyński
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31175 przez awm; awm
Odnośnie gremium, które się zebrało w sprawie, w tłumaczeniu napisałem,:
[(Семейный Совѣт) tu: nazwa ówczesnego cywilnego chyba sądu („sądowego ciała”) rodzinnego, jak rozumiem].

Próbowałem później znaleźć więcej informacji na ten temat, ale spłynęło ich bardzo mało i wyłącznie jako fragmenty tekstów nie będących prawniczymi. Wynikałoby z nich, że raczej na pewno nie byłoby to "jakieś" ciało sądowe ten „Siemejnyj Sowiet – Rodzinna Rada (Семейный Совѣт)”, tylko, do takiego wniosku dochodzę, byłoby to gremium rodzinne.

Jak teraz to rozumiem, po śmierci spadkodawcy zebrali się na naradę potencjalni spadkobiercy - rodzina - i zaprosili o uczestnictwo w niej sędziego pokoju, by ustalić, kto ma i jakie prawa do spadku. By nikogo z uprawnionych spadkobierców nie pominąć, zadbał o to przewodniczący radzie sędzia pokoju, którego o przewodniczenie temu zabraniu poproszono. Po zakończeniu obrad sporządzono odpowiednie postanowienie tej Rady Rodzinnej, zawierające podsumowanie obrad w temacie, ustalające, kto z uprawnionych spadkobierców i w jakiej części spadek zgodnie z prawem ma objąć. O tym postanowieniu w dokumencie adwokata właśnie jest mowa.

Na jakich zaś zasadach uprawniony spadkobierca przyjmie spadek, np. z dobrodziejstwem inwentarza, czy inaczej, decydowali już o sobie oddzielnie sami spadkobiercy. W imieniu nieletnich występowali ich prawni opiekunowie.

Oświadczenie takie w imieniu nieletnich Brunona i Ottomara składa (tłumaczony dokument) pełnomocny przysięgły adwokat – informuje on sąd okręgowy, że oddziedziczona przez nich, przypadająca ich matce, a wobec jej śmierci przynależna teraz im, jej synom, 1/7 część spadku, przyjęta zostanie przez nich dobrodziejstwem inwentarza, i informuje jednocześnie sąd okręgowy o tym, iź prawnym opiekunem nieletnich Brunona i Ottomara jest ich ojciec, jego, adwokata, mocodawca.

Sądowi okręgowemu pozostało praktycznie tylko zatwierdzić taką decyzję i wpisać ją do akt, o co adwokat w swoim dokumencie właśnie się zwraca.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31178 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo za przetłumaczenie i wyjaśnienia.
Instytucja Семейный Совѣт jest mi znana - to Rada Familijna (nie znałem nazwy rosyjskiej). Działała ona pod prezydencją sędziego Sądu Pokoju. zaś w Olkuszu Sędzią Pokoju był ks. kanonik Kalasanty Ćwikliński - dziekan olkuski (1865-69), później Mateusz Zawadzki właściciel dóbr Kwaśniowa (stryj Stanisława Zawadzkiego, którego akty urodzeń jego dzieci Pan tłumaczył) - do 1880 roku. W 1883 r. - nie wiem kto był następny. Ogólnie ten dokument wyjaśnił mi parę istotnych rzeczy.
Prosiłbym o przetłumaczenie rzeczy z kolejnego dokumentu dot. powyższej sprawy.
Niestety jakość jest taka - jaka jest. Zapewne nie będzie możliwości odczytania początku dokumentu. Następnie darujemy sobie część z pismem drukowanym (zapewne wyjaśnienia podstaw prawnych nic nie wnoszące). Prosiłbym o przetłumaczenie zakończenia dokumentu (po części polskiej).
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-3-1.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-4.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31181 przez awm; awm
[Panie Tadeuszu!
Góry (pismo ręczne) dokumentu nie jestem w stanie odczytać w 100%, na tę chwilę w kilku miejscach nie jest to możliwe. Tekst ten jednak w całości w pełni rozumiem, jak sądzę, a braku- jących słów się domyślam (pomocną się okazuje znajomość poprzedniego, „wczorajszego” doku- mentu), dlatego proponuję przyjąć, że ten fragment niniejszego dokumentu posiada taką treść :]

[strona pierwsza dokumentu (skan pierwszy):]

Szanowny Panie Władysławie Tomaszowiczu!
Ja niżej podpisany działając na podstawie postanowienia Rady Familijnej, która odbyła się 27 listopada 1883 roku pod przewodnictwem Sędziego Pokoju [? (miasta? powiatu? miasta powiatowego?), może i nazwisko tu też jest] Olkusza proszę Pana o wystąpienie w imieniu moich niepełnoletnich dzieci Brunona i Ottomara w Kieleckim Sądzie Okręgowym i złożenie tam oświadczenia o tym, że działając w imieniu i na dobro moich niepełnoletnich dzieci w sprawie spadku po zmarłym ich dziadku Józefie Founes, ojcu zmarłej mojej żony Julii z domu Pace, przyjmuję dla mych niepełnoletnich dzieci [przynależny im] spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w związku z czym

[dalej już tłumaczenie dokładne:]

udzielam Panu pełnomocnictwa [(…) - tu drukiem treść pełnomocnictwa]
[ręcznie:] Miasto Kielce, dnia 1884.06.19. [drukiem:] Pełnomocnictwo niniejsze
udzielone zostało [stąd już wszystko pozostałe poniżej, po rosyjsku i po polsku, napisano ręcznie:] Przysięgłemu Adwokatowi Władysławowi Fomiczowi [tu: Tomaszowiczowi <= synowi Tomasza] Możdżyńskiemu

[podpis po polsku:]
Emanuel Knaut osobiście jako ojciec i główny opiekun małoletnich swych dzieci Brunona i Ottomara w małżeństwie z Julią urodzoną Pace spłodzonych.

[dalej po rosyjsku:]

Magistrat gubernialnego miasta Kielce własnoręczność podpisu Emanulela Knaut,
który podpisał się osobiście w imieniu [tak] swoim, jak i jako ojciec i główny opiekun nieletnich swych dzieci Brunona i Ottomara, spłodzonych

[strona druga dokumentu (skan drugi):]

w małżeństwie z Julią z domu Pace,
zaświadcza.

M[iasto] Kielce, dnia 19 VI 1884 roku

Za prezydenta [<= mera]
[podpisuje się i pieczęc przyklada:] Ratmann Sekretarz .

[odcisk okrągłej pieczęci urzędowej z logo w środku i napisem po rosyjsku w otoku:]
„Pieczęć Magistratu gubernialnego miasta Kielce”
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31182 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo ! Odczytał pan więcej niż się spodziewałem !
Ten dokument praktycznie nie wniósł nic nowego, ale inaczej będzie zapewne z kolejnym.
Wygląda na to, że będzie to protokół z Rady Familijnej.
Oprócz głównych bohaterów mamy to Alberta Szturm, Ernesta Keferstein, Ludwika Kugler, Hugo Heller, Eugeniusza Knaut, Romana Żakowskiego i Józefa Klemensiewicza. Czyli przedstawicieli ze strony ojca i matki.
Tak dla informacji z ciekawości. W dniu 30.10/11.11.1872 r. w osadzie Pilicy, przed rejentem tutejszej kancelarii Henrykiem Cimkiewiczem, Emanuel Knaut dzierżawca folwarku Potok Górny tamże zamieszkały, sprzedał dziedzicowi dóbr Mstyczowa Józefowi Pace (czyli swojemu teściowi) inwentarz żywy i martwy oraz wszystkie meble i sprzęty domowe z pokoi dworskich za kwotę 3.000 r.s. W latach 1872-74 dalej Emanuel dzierżawi Potok Górny, tu mieszka i tu rodzą się dzieci. W 1875 r. (gdy umiera mu żona) dalej jest dzierżawcą, ale mieszkają w Moczydle (u szwagra - ew. Tomek mnie poprawi). Tutaj mamy lata 1883-84 i Emanuel z dziećmi mieszka w Podlesicach (k. Wolbromia) u swojego brata Eugeniusza - żonatego z inną z sióstr Pace, Justyną. W następnym roku 1885 skończy żywot w Breslau, zaś dzieci pozostaną w Podlesicach (adoptowane przez bezdzietnych Eugeniusza i Justynę z Pace Knautów).
Teraz ten dokument:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-5.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-6.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-7.jpg

Dziękuję i pozdrawiam !
Tadek
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31201 przez awm; awm
"Ten dokument praktycznie nie wniósł nic nowego, ale inaczej będzie zapewne z kolejnym.
Wygląda na to, że będzie to protokół z Rady Familijnej.

Jeszcze poprzedni dokument był oświadczeniem wniesionym do sądu przez przysięgłego adwokata w imieniu małoletnich dzieci Brunona i Ottomara, którego mocodawcą był ojciec i jednocześnie główny opiekun tych dzieci. W tym dokumencie adwokat wyjaśnia, że działa m. in. w oparciu o dwa załaczone do oświadczenia dokumenty: 1) postanowienie Rady Familijnej oraz 2) pełnomocnictwo udzielone mu przez ojca dzieci.

Dokument (przetłumaczony), który "nie wniosł nic nowego), to właśnie dokument (2) - pełnomocnistwo. Dokument jeszcze nie przetłumaczony, to dokument (1) - postanowienie Rady Familijnej. Po przetłumaczeniu tego dokumentu będzie Pan mieć ich komplet, który adwokat złożył w sądzie.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31214 przez awm; awm
Kopia
Postanowienie

Rady Familijnej w sprawie małoletnich Brunona i Ottomara Knuatów.

Dnia 27 listopada 1883 roku na posiedzenie Rady Familijnej przybyli:
Przewodniczący rady Familijnej – Sędzia Pokoju miasta Olkusza, N.S. Ejsmont,
poza nim:
1. ojciec małoletnich, Emanuel Knaut
oraz członkowie Rady Familijnej:
2.Albert Sturm, administrator majątku Ojców, wujek ze strony ojca małoletnich.
3. Ernest Keferstijn, administrator majątku Wola Libertowska, wujek ze strony matki małoletnich.
4. Ludwik Kugler, właściciel majątku Mstyczów [Mstyczew?], wujek ze strony matki małoletnich.
Tupdo [Tujdo?] Heller [Cheller?] i Eugeniusz Knaut z powodu chorby nie stawili się, a dlatego przewodniczący Rady Familijnej, na podstawie artykułu 384 Graż. Ułoż. Car. Pol. [<= w transliteracji], zaprosił [panów]:
5. Romana Żakowskiego i
6. Ludwika Klemensiewicza,
mieszkańców miasta Olkusza, do przyjęcia udziału w posiedzeniu jako pełnoprawnych członków [Rady].

Rada Familijna wysłuchała:
ojca małoletnich Emanuel Knaut, który w swoim wniosku z dnia 12|24 listopada roku bieżącego na niniejszym posiedzeniu wyjaśnił, że:

1- że po śmierci swej żony, Julii z domu Pace córki Józefa, która zmarła dnia 22 października (03 listopada) 1875 roku, pozostały jego małoletnie dzieci: Brunon, urodzony 18|30-XII 1872 roku oraz Ottomar, urodzony 16|20-XI 1874 roku;
2 – niezbędnym jest ustanowienie opieki nad z imienia wymienionymi dziećmi Knaut;
3 – opieka winna zarządzać pozostałym po dziadku małoletnich nieruchomym i ruchomym majątkiem, znajdującym się w osadzie Pilicy w powiecie olkuskim, jak też kapitałem zabezpieczonym w trybie hipotecznym na majątku Mstyczów w powiecie jędrzejowskim, pozostałym po wymienionym zmarłym dziadku Pace małoletnich a ojcu zmarłej Julii Knaut.

Rada Familijna, biorąc pod uwagę, że:

1- ojciec małoletnich, Emanuel Knaut nie odmawia swej opieki, w związku z czym już z mocy prawa pozostaje on głównym opiekunem małoletnich;
2 – z opisu inwentarza majątku, który pozostał po Józefie F. Pace, a sporządzonym przez komornika 1-go rejonu Zjazdu Pokoju 2-go okręgu guberni Kieleckiej, to znaczy majątku opiewającego na kwotę powyżej 76.000 rubli;
3- udział małoletnich Brunona i Ottomara Knautów stanowi we wspomnianego majątku stanowi 1/7 jego część na podstawie artykułów 389, 438, 442, 444, 445, 446 Graż. Ułoż. Car. Pol. [<= w transliteracji] jednogłośnie.

Postanowienie

[Rada Familijna postanawia]
1) o dokonaniu przez nią wyboru Alberta Szturma, rodzonego wujka małoletnich Brunona i Ottomara, jako ich opiekuna i stróża,
2) Emanuelowi Knautowi, głównemu opiekunowi, powierza:
a) dostarczenie Radzie Familijnej wykazu inwentarza majątku, pozostałego po śmierci dziadka małoletnich Knautów, Józefa Founes Pace,
b) przyjęcia w trybie inwentarzowym na dobro małoletnich należnej im, wynikającej z ich udziału części majątku, pozostałego po śmierci wymienionego ich dziadka, Józefa Founes Pace,
3) upełnomocnia tegoż opiekuna, Emanuela Knauta, do
a) żądania w imieniu małoletnich podziału majątku pozostałego po śmierci Józefa Founes Pace,
b) podejmowania wszystkich niezbędnych miar dla przeprowadzenia odbioru należnej części majątku, to znaczy, w sądowym procesie spadkowym i innych [sprawach],
c) odbioru przypadającej małoletnim części kapitału, zabezpieczonego w hipotece na dobro zmarłego Pace majątku Mstyczów w powiecie jędrzejowskim oraz uznania przyjęcia przez wymienionego Pace od Ludwika Kuglera, na konto tego kapitału, kwoty 10200 rubli i
4) udziela opiekunowi Knautowi prawa do przekazania na osoby trzecie wszystkich swych uprawnień, wymienionych wcześniej w punkcie 3 niniejszego postanowienia.

„oryginalne [tu: własnoręczne] podpisy:] Em. Knaut, Albert Sturm, Georg-Ernest- Keferstijn, Ludwik Kugler, Roman Żakowski, Józef Klemensiewicz, Sędzia Pokoju N.S. Ejsmont.

Zaświadczam własnoręczność podpisów, Sędzia Pokoju miasta Olkusza – [nieczytelny podpis]
[odcisk okrągłej urzędowej pieczęci Sędziego Pokoju miasta Olkusza guberni kieleckiej]

29 listopada 1883 roku, miasto Olkusz.
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31217 przez Tadek Kowalski
Witam !
Dziękuję bardzo za odczytanie i przetłumaczenie.
Czas na wyrok sądu.
Najprawdopodobniej poniższy "Protokół" to orzeczenie sądu w Kielcach:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-8.jpg

Natomiast "Rezolucja" to zapewne jego uzasadnienie:
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-9.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-10.jpg
www.cieslin.pl/wp-content/uploads/2017/10/Bez-nazwy-11.jpg

Prosiłbym o przetłumaczenie tych niedługich dokumentów, które zamykają powyższą sprawę.
Pozdrawiam !
Tadek

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 11 miesiąc temu #31235 przez awm; awm
Protokół

1884 roku sierpnia 01/13 dnia.
Kielecki Sąd Okręgowy, Wydział Cywilny, w publicznym posiedzeniu w składzie:
Przewodniczący – członek sądu, Koby[? dalej nieczytelne],
członkowie sądu: Krzyżanowski i i Igelstrom [<= fonetycznie],
przy udziale pom[ocnika] sekretarza, Niesiółowskiego,
w obecności: pełniącego obowiązki prokuratora, Smirnowa,
rozpoznał: sprawę z wniosku Knauta o pozwolenie wniesienia do księgi, w imieniu niepełnoletnich jego synów, Brunona i Ottomara, artykuł w oparciu o „prawo inwentarzowe” przyjęciu spadku po Józefie Founes-Pace.

Na posiedzenie przybył osobiście pełnomocnik powoda, a[adwokat] p[rzysięgły] Możdżyński i prosił [sąd] o zadośćuczynienie jego prośbie. Sprawę zreferował przewodniczący. Prokurator sądził [tu: uważał iż] prośbę Knauta należy spełnić.

Przewodniczący ogłosił w ostatecznej formie postanowienie sądu.

[podpisy:]
Przewodniczący [składu:] sądu: - [podpis nieczytelny];
Członkowie [składu:] sądu: - [dwa nieczytelne podpisy]

Pomocnik [tu: asystent] sekretarza - [podpis nieczytelny]

[drukiem drobnym:] Nr 125 [z zatem niżej:] Nr 80 [to chyba są numery druków a nie sprawy]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[skan 1:]

Rezolucja [tu pewnie: Postanowienie (Wydziału Cywilnego) Sądu]

1884 roku sierpnia 01|13 dnia.
Kielecki Sąd Okręgowy, wydział Cywilny, w składzie:
przewodniczący: sędzia [<= dosłownie: członek sądu] Sądu Kobatecki [?].
członkowie: [dwa nieczytelnie napisane nazwiska]
sekretarz: Niesiołowski
w obecności: pełniącego obowiązki prokuratora W.W. Smirnowa,
rozpoznawszy sprawę wniosku mieszkańca wsi ????? w powiecie olkuskim, Emanuela Knayta, osobiście oraz w charakterze głównego opiekuna nieletnich swoich dzieci, Brunona i Ottomara Knautów, [z prośbą] o [wydanie] pozwolenie[-ia] Sekretarzowi Wydziału Cywilnego wniesienia do księgi [jego] oświadczenia o przyjęciu spadku po Józefie Fpounes Pace z dobrodziejstwem inwetarza.
Na podstawie [artykułu] 793 Kodeksu Cywilnego Sekretarzowi Wydziału Cywilnego Kieleckiego Sądu Okręgowego wydano pozwolenie na

[skan 2:]
??? księgę artykułu Emanuela Knauta o przyjęciu w imieniu i na dobro nieletnich dzieci swoich, Brunona i Ottomara, spadku pozostałego po ich dziadku Józefie Founes Pace z dobrodziejstwem inwentarza.

[=>] Członek [składu] sądu [nieczytelny podpis pierwszy]
[=>] Przewodniczący [<= prawdopodobnie; albo „Członek” w co jednak wątpię] [składu] sądu [nieczytelny podpis drugi]
[=>]Członek [składu] sądu [nieczytelny podpis trzeci]

[skan 2:]
[w prawym górnym rogu, pewnie numer karty akt sprawy:] 8

Въ семъ дѣлѣ перенумерованныѣ [<= ostatniej litery nie jestem pewien] семь листовъ.
За Помощника Скретаря Б Г[dalej nazwisko w podpisie nieczytelne]

[co znaczy:]
W aktach tej sprawy siedem kart przenumerowano.
[w zastępstwie] Za pomocnika [tu: asystenta] Sekretarza – [podpis]
Za tę wiadomość podziękował(a): Tadek Kowalski, Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.