Topic-icon Prośba o tłumaczenie aktu małżeństwa

2 lata 3 miesiąc temu - 2 lata 3 miesiąc temu #31718 przez marzenaanna24 (Marzena Gajdziak)
witam , zwracam się o pomoc w tłumaczeniu aktu małżeństwa , jest to akt małżeństwa moich bezpośrednich przodków, akt jest po polsku ale strasznie nieczytelny a dla mnie będzie to wielka pomoc. jest to akt nr. 20 rok 1814r.
ślub Józefa Sowa / Sawa i Józefa Kurzeja / Smolarczyk / Smolarczykówna
za każda pomoc dziękuje i pozdrawiam
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7...362599101&cc=2115410

Marzena A. M.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 3 miesiąc temu - 2 lata 3 miesiąc temu #31723 przez awm (awm; awm)
Trzeba było ściągnąć plik do komputera (ikonka „dwonload” [strzałka pionowa]) i czytać go odpowiednio powiększonym w przeglądarce plików graficznych; tekst jest napisany w miarę „przyzwoitym” charakterem pisma i z dwoma bodajże wyjątkami czytelny, poza oczywiście imionami własnymi – tu każdy, kto ich nie zna skądinąd, jest bezbronny.
Odczytany, a nie tłumaczony plik jest CYWILNYM aktem zawarcia małżeństwa przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego, którym był proboszcz, a ten innego trybu zawierania małżeństwa, jak znany mu tryb kościelny, wyobrazić sobie nie mógł – stąd i uprzednie CYWILNE „zapowiedzi” ogłaszane „przed drzwiami domu gminnego”. Tak bym to ujął, ale taki tryb powtarzał się we wszystkich urzędach gminnych (urzędnikami stanu cywilnego byli proboszczowie lub komendarze), więc pewne był to tryb określony odgórnie przez ich zwierzchników („wyższych proboszczów”), którzy przecież we wszystkich polskich gremiach ustawodawczych też zasiadali)

24
Roku tysiąc ośmset [tak kiedys pisano „osiemset”] dwudziestego czwartego [1824] dnia trzeciego czerwca -03-VI].
Przed Nami Proboszczem Urzędnikiem Stanu Cywilnego wsiodo [tu: wsi do] Fary Siewierskiej należących w Powiecie Lelowskim Woiewództwie Krakowskskim położonych stawili się Józef Sowa młodzian [tu: młodzieniec = kawaler] lat ośmnaście [18] mający skończonych podług złożoney przed|nami [tu: według przedłożonej nam] metryki, która wyięta została [tu: której odpis pochodzi] z Ksiąg Parafialnego Kościoła Siewierskiego [,] przy rodzicach do tąd zostający [tu: dotychczas pozostający (żyjący; zamieszkujący) na [tu słowo nieczytelne (ale sens: na gospodarstwie)] u Oyca [tu: ojca] swego Józefa Sowy na roli w ???? [Pradłubka? Pradtubka?? (nie odczytuj e tego!)] zamieszkałego i matki Agnieszki z [nazwiska nie odczytuję] tudzież [czyli „a także”] panna Józefa Smolarczykowna [,] dowodząca złożona metryką [tu: na podstawie metryki], która wyięta została [tu: metryki-odpisu]z Ksiąg Parafialnego Kościoła Siewierskiego, że skończyła rok dziewiętnasty [tu: ma skończonych lat 19], w domu rodziciela i znim zostaiąca [tu: zamieszkała i pozostająca na utrzymaniu] ojca swego [jedno słowo nieczytelne (ale uwaga dalej, ojciec nie żyje)] i matki Agaty z Za[??? (środek słowa nieczytelny)]alów Smolarczykowey [tu: Smolarczykowej, czyli małżonki Smolarczyka] w [Pradtubce? Pradłubce? (nazwa miejscowości)] na roli osiadłey [tu: osiadłej] i temu Aktowi przytomney akt uszanowania złożyła [tu: obecnej przy akcie tym i aprobującej go (tak bym to rozumiał)], a oyca iuż zmarłego [tu: i nieżyjącego już ojca] Jakuba Smolarczyka iak tu: jak] Sepultura [? chodzi zapewne o metrykę zgonu] wyięta z Ksiąg Kościoła Siewierskiego dowodzi.
Strony stawaiące żądają abyśmy do ułożonego między nimi obrzędu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi uczynione były przededrzwiami [tu: przed drzwiami] naszego doma [tu: domu] gminnego, to iest [tu: to znaczy]:pierwsza dnia dwudziestego trzeciego a druga dnia trzydziestego Maja bieżącego roku o godzinie dwonastey wpołudnie wniedziele [tu: w dniach 23 i 30 maja – niedziele – o godzinie 12 w południe].
Gdy ożadnem tamowaniu rzeczonego małżeństwa niewiadomioni niezostaliśmy [tu: wobec tego, że o żadnych przeszkodach w zawarciu wyszczególnionego małżeństwa nie zostaliśmy powiadomieni], a rodzice niniejszym [tu: narzeczonym] na obchód małżeństwa [tu: na przystąpienie do zeznania aktu małżeństwa] zezwalaią [tu: zezwalają,] przychylaiąc się zatem do żądania stron [tu: spełniając wobec tego życzenie stron (tzn. narzeczonego i narzeczonej)], po przeczytaniu wszystkich wyżej wspomnianych papierów i działu szóstego Kodexu napoleona w tytule o małżeństwie [tu: po odczytaniu wszystkich wymienionych wy żej dokumentów, jak i rozdziału VI „O małżeństwie” Kodeksu Napoleona] zapytaliśmy się przyszłego małżonka i przyszłej małżonki, czyli chcą pobrać się z sobą i na co gdy każde znich oddzielnie [tu: a kiedy każde z nich (po kolei) na pytanie] odpowiedziało, iż taka iest ich wola, ogłaszamy w Imieniu Prawa iż Józef Sowa młodzian [tu: kawaler] i panna Józefa Smolarczykowa [<= błąd! – winno być: Smolarczykowna] są połączeni ze sobą [tu: zostali połączeni] węzłem małżeństwa. Czego wypisaliśmy [tu: o czym sporządziliśmy] Akt [zawarcia małżeństwa], wprzytomości [w obecności świadków:] Franciszka Prowabskiego [?] lat pięćdziesiąt cztery [54] liczącego, Pawła Czekaja lat trzydzieści pięć [35] liczącego, Stanisława Latosa lat pięćdziesiąt dwa [52] liczącego i Wawrzenca tu: Wawrzyńca] Zalegi lat czterdzieści pięć [45] liczącego, wszystkich – rolników w [??? (nie odczytuję)]wicach zamieszkałych, który [to akt] stawaiącym został przeczytany i przez Nas tylko podpisany, bo stawający pisać nieumieią [tu: nie umieją]. — [podpis:] K[siądz] T. Rączkowski Urzędnik Cywilny Wsiow [tu: wsi (a ogólniej~: miejscowości)] do Fary Siewierskiej Należących.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.215 s.