Topic-icon Mateusz Kozub i Joanna Franciszka Jasinaska -

5 miesiąc 2 tygodni temu #36958 przez PlayBridge1 (sylwia uniwersal)
Znalazlam dwa dokumenty dotyczace tych samych osob. Dwa dokumenty sa bardzo podobne. Czy pierszego razu slubu nie dostali. czy moze ja cos zle przetlumaczylam?

szukajwarchiwach.pl/8/116/0/2/70/skan/fu...tkHv1q0vmkhsq69mEDiw

86
20 We Wsi Przystajni
Działo  się w wsi Przystajni dnia szestnastego ListopadaTysiąc Osiemset Trzydziestego Piątego roku,
o godzinie  dziesiątej przed południem-Świadomo czynimyże w przytomności świadków 
Mateusza Jasińskiego lat pięćdziesiąt i Mikołaja Banasikalat także pięćdziesiąt liczących,
obydwóch rolników w Wsi Przystajni zamieszkałych-na dniudzisiejszym zawarte zostało 
Religijne Małżeństwo miedzy Mateuszem Kozubem Młodzianem wWsi Stanach zamieszkałym
urodzonym tamże z Michała i Maryanny z Banasików małżonkówKozubów w Wsi Stanach zamieszkałych
lat dwadzieścia majacym,a Joanną Franciszką Jasińską,córkąMateusza i Katarzyny z Pietrzaków,
Małżonków Jasińskich w Wsi Przystajni zamieszkałych latdwadzieścia licząca w tejże wsi zrodzona
i przy Rodzicach zostającą.Małżeństwo to poprzedziły trzyzapowiedzie w dniach pierwszym,
ósmym i piętnastym listopada bieżącego roku w samej Parafii Przystańskiej dlatego że oboje 
Małżonkowie są z tutejszej Parafii-jak też zezwolenie ustne oświadczone było-/tamowanie ?/
Małżeństwa niezaszło -Małżonkowie nowi oświadczają iż żadnejumowy przedślubnej pomiedzy
sobą niezawierali.Poczem Akt ten stawiającym i świadkomprzeczytany i podpisany został 
przez Nas samych bo stawiający i świadkowie oświadczyli iżpisać nie umieja.X Garczyński 
    Proboszcz Parafii Przystajńskiej
 
szukajwarchiwach.pl/8/116/0/2/72/skan/fu...Wmr5pah0dCqwK8GRcjNA


Rok 1836 Zaślubionych
1.Z Wsi Przystajni.
Działo się w WsiPrzystajni dnia osiemnastego stycznia Tysiąc Osiemset trzydziestego
szóstego roku o godzinie dziesiątej przed południem-Wiadomo się czyni że w
przytomności świadków Mateusza Jasińskiego lat pięćdziesiąt i
Mikołaja Banasika lat także pięćdziesiąt liczących obydwóch Gospodarzy w
Wsi Przystajni zamieszkałych ­na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne
Małżeństwo między Mateuszem Kozubem
Młodzianem w WsiStanach zamieszkałym urodzonym tamże
z Michała i Maryanny z Banasióków Małżonków Kozubków
w Wsi Stanach zamieszkałych lat dwadzieścia liczącym a panną
Franciszką Jasińską Córką Mateusza i Katarzyny z Pietrzaków
MałżonkówJasińskich w Wsi Przystajni zamieszkałych lat dwadzieścia jeden mająca w tejże
Wsi zrodzona i przy Rodzicach zostająca Małżeństwo to poprzedziły trzy
Zapowiedzie w dniach trzecim
-dziesiątym isiedemnastym bieżącego miesiąca i roku w sa-
mej ParafiiPrzystańskiej dlatego że oboje małżonkowie są
z tutejszejParafii-jako też zezwolenie ustne obecnych Akt Małżeństwa Rodziców obojga
nowozaślubionych oświadczone było-
/innego?/.Małżeństwanie zaszło-Małżonkowie nowi oświadczyli
iż żadnej umowyprzedślubnej pomiędzy sobą nie zawarli.Poczem
Akt tenstawiającym i świadkom przeczytany został
przez Nas samych,bo stawiający i świadkowie oświadczyli iż
pisać nieumieja. XGarszyńskiProboszcz Przystajni.

Dziekuje Sylwia

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 2 tygodni temu - 5 miesiąc 2 tygodni temu #36964 przez 6sJ (Stanisław Jegier)
Moim zdaniem, jest to pomyłka księdza wypisującego akty.
Jeden akt jest ostatnim w 1835 r. a drugi pierwszym w 1836 r./ksiądz był nadgorliwy i niedokładny/.
Pozdrawiam
Stanisław.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #36967 przez PlayBridge1 (sylwia uniwersal)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

5 miesiąc 1 tydzień temu #36968 przez 6sJ (Stanisław Jegier)
Jeżeli są inne daty ślubów to są także inne daty zapowiedzi /zapowiedzi wychodzą w ostatnie 3 niedziele przed ślubem/.
Wg mnie prawdopodobieństwo ślubu innej pary o tych samych personaliach jest bardzo mało prawdopodobne /ale oczywiście nie wykluczone/.
Unieważnienie ślubu wśród chłopów, było praktycznie  niemożliwe.
A może ksiądz miał inne powody do wystawienia drugiego aktu małżeństwa, np statystyczne, чорт его знаеть.
Ja spotkałem się już kilkakrotnie, przy indeksowaniu, że metryki były wystawiane podwójnie.
Są to oczywiście moje uwagi, które może Pani uwzględnić lub nie.
Może ktoś z forumowiczów będzie miał inne zdanie, proszę poczekać.
Stanisław.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.197 s.