Topic-icon Prosze o pomoc w tłumaczeniu...

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7304 przez Beata Stala
akt 24 czy pomoze mi ktos w odczytaniu i przetlumaczeniu tego aktu...
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7315 przez Kazimierz Konopka
Podgrodzie* Olsztyn 24.
Działo się w Podgrodziu Olsztyn szóstego (osiemnastego) dnia miesiąca lutego tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Mateusz Stala mający trzydzieści pięć lat, szynkarz zamieszkujący w Podgrodziu Olsztyn, w obecności świadków: Tomasza Tomalskiego lat trzydzieści sześć i Pawła Tomalskiego lat czterdzieści sześć, obydwu mieszkańców* Podgrodzia Olsztyn i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone w Podgrodziu Olsztyn piątego (siedemnastego) dnia bieżącego miesiąca i roku o godzinie ósmej wieczorem z jego małżonki Marianny ze Szwedzińskich, mającej lat trzydzieści. Dziecięciu temu, podczas przeprowadzonego przez Nas dzisiaj chrztu świętego nadano imię Ludwik; jego rodzicami chrzestnymi byli: Tomasz Tomalski i Ludwika Nabiał(l)kowa. Akt ten stawającemu i uczestniczącym świadkom został odczytany i z powodu ich nieumiejętności pisania przez Nas tylko podpisany. Ksiądz Maciej Batorski Proboszcz Parafii Olsztyn Urzędnik Stanu Cywilnego.


*podgrodzie - посад - tłum.dosł.
*mieszkaniec - w tekście zapisano: посадник. Według wszystkich rosyjskojęzycznych źródeł internetowych, do których dotarłem, посадник oznaczał w dawnej Rosji namiestnika księcia zarządzającego miastem lub większym obszarem administracyjnym albo inną, wysoko postawioną w hierarchii społecznej osobę. W kontekście Olsztyna użycie tego znaczenia wydaje się być nieuprawnioną innowacją skryby. Dlatego przetłumaczyłem jako mieszkaniec podgrodzia czyli посадu.

Z Nowym Rokiem

Kazimierz

Kiedy żartuję - to żartuję, ale kiedy jestem poważny... to też żartuję. Poza tym bywam wściekły
The following user(s) said Thank You: Beata Stala

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7316 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
Muszę stanowczo, acz grzecznie, zaprotestować. Słowo "posada" należy interpretować tu jako "osada". Zatem osada Olsztyn, a nie podgrodzie Olsztyn. Olsztyn utracił prawa miejskie w czasie po powstaniu styczniowym (było to wówczas masowe carskie działanie, chociaż nie wiem, czy w przypadku Olsztyna powód był "popowstaniowy"). Miasta tracąc swój status stawały się właśnie osadami.

pozdrawiam noworocznie
Piotr

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7318 przez Anna Fukushima
W "Tygodniu" z 3 (15) Lutego 1885 r. (N° 7, str. 4) jest obszerny i ciekawy artykul dotyczacy historii podczestochowskiego Olsztyna.

Cytuje fragment: (...) Stolica niegdys starostwa, do ktorego wies Czestochowa nalezala, jest dzis siedliskiem wojta gminy, osada, do powiatu Czestochowskiego gubernii Piotrkowskiej zaliczona (...)

A.F.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7320 przez Beata Stala
Dziekuje za pomoc ... pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7322 przez Beata Stala
Prosze jeszcze o pomoc w odczytaniu tego aktu....
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7329 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
Działo się w mieście Olsztynie dnia czwartego lutego tysiąc osiemset trzydziestego ósmego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Aleksy Stala lat sześćdziesiąt mający katolik w Przymiłowicach zamieszkały, w obecności Idziego Szelemki lat czterdzieści trzy tudzież Jana Maciąga lat czterdzieści mających obydwóch rolników w Przymiłowicach zamieszkałych i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Przymiłowicach w domu pod numerem ósmym dnia dzisiejszego o godzinie szóstej rano z jego małżonki Tekli z Lochorów (?) katoliczki lat czterdzieści pięć mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało imię Jan a rodzicami jego chrzestnymi byli Idzi Szelemka wyżej wspomniany i Marcjanna Maciągowa. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany przez nas podpisany został, stawający i świadkowie pisać nie umieją. Ksiądz Antoni Gruszczyński proboszcz parafii olsztyńskiej

pozdrawiam
pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7331 przez Beata Stala
Dziekuje za pomoc... niestety imie dziecka mi sie nie zgadza , ja szukam Mateusza Stala.... moze ktos trafil na dokumenty dotyczące Mateusza Stala rok urodzenia 1839... wiem tylko , ze Mateusz Stala mial żone Marianna Szwedzińska i byl ojcem Ludwika Stala

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7342 przez Beata Stala
prosze o pomoc w przetlumaczeniu jeszcze tego aktu...dziekuje
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7343 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
Proszę:

Mstów 347
Zdarzyło się w osadzie Mstowie drugiego /:czternastego:/ grudnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego szóstego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się Ludwik Stala stolarz w osadzie Mstowie zamieszkały lat dwadzieścia dwa, w obecności Jakuba Gonery lat trzydzieści osiem i Franciszka Trejtowicza lat trzydzieści obu zamieszkałych w Mstowie i okazał nam dziecko płci męskiej, oświadczając, że ono urodziło się w Mstowie pierwszego /:trzynastego:/ grudnia bieżącego roku o godzinie trzeciej rano, z jego prawowitej żony Julianny z domu Rybakiewicz lat dwadzieścia cztery. Dziecku temu na Chrzcie Świętym odprawionym tego dnia dano imię Tomasz a jego rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Wezgowski i Józefa Duczkowska. Akt ten zgłaszającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany przez nas tylko podpisany. Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego za proboszcza ks. (podpis)


pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7346 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
I noworoczna niespodzianka. Mateusz Stala (*ok. 1839), wdowiec, s. Wojciecha i Katarzyny z Ostrowskich ożenił się w Olsztynie, 6 października 1873 r. z Marianną Strączyńską vel Strażyńską (*ok. 1845), wdową, córką Franciszka i Katarzyny z Nabiałkowiczów małżonków Szwedzińskich. Świadkami ślubu byli Kazimierz Szwedziński i Józef Wilczyński z Olsztyna.
Akt łaciński (nr 11): familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...c=MM1N-B8N:258252010
Akt "rosyjski" (nr 11):
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...=MM1N-B8L:n654900584
mówi nam:
Osada Olsztyn 11.
Zdarzyło się w osadzie Olsztynie dwudziestego czwartego września, szóstego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o godzinie szóstej wieczorem. Ogłaszamy, że w obecności świadków: Józefa Wilczyńskiego, lat czterdzieści osiem i Kazimierza Szwedzińskiego lat trzydzieści osiem mających, obu osadników [ros.: "posadników"; tu w rozumieniu osada-osadnik; miasto-mieszczanin; wiem, że to lekkie nadużycie, a lepiej brzmiałoby mieszkańców osady] z Olsztyna dzisiaj zawarto religijny związek małżeński w rzymsko-katolickim obrzędzie między Mateuszem Stalą wdowcem po zmarłej Elżbiecie Stali dwunastego, dwudziestego czwartego kwietnia bieżącego roku, chłopem urodzonym we wsi Potok Złoty mającym trzydzieści cztery lata, synem zmarłych Wojciecha i Katarzyny z domu Ostrowskiej żyjącym w osadzie Olsztynie, a Marianną Strączyńską v Strażyńską wdową po zmarłym Konstantym Strączyńskim v Strażyńskim, żołnierzem 106. Ufimskiego Pułku Piechoty 2-go batalionu w mieście Szwekszniach dziewiątego marca tysiąc (pominięto: osiemset) siedemdziesiątego pierwszego roku, osadniczką [mieszkanką osady] urodzoną i żyjącą (zamieszkałą) w Olsztynie córką zmarłego Franciszka i żyjącej Katarzyny z domu Nabiałek małżonków Szwedzińskich mającą dwadzieścia osiem lat. To małżeństwo ogłoszono trzykrotnie ludziom zebranym na nabożeństwie /?/ w olsztyńskim kościele parafialnym, a mianowicie szóstego, osiemnastego maja; trzynastego, dwudziestego piątego maja; dwudziestego maja, pierwszego czerwca bieżącego roku. Nowo zaślubieni oświadczyli, że nie zawarli umowy przedmałżeńskiej. Ten religijny obrzęd zawarcia małżeństwa został odprawiony przez księdza Macieja Batorskiego proboszcza parafii Olsztyn. Ten akt wyraźnie /?/ przeczytany obecnym świadkom i przez ich nieumiejętność pisania przez nas tylko podpisany. Ksiądz Maciej Batorski proboszcz parafii Olsztyn, urzędnik stanu cywilnego


powodzenia
pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7347 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
No i jeszcze jedna niespodzianka, w akcie chrztu zapisano, że Mateusz nie był synem Wojciecha, lecz Kazimierza Stali. No ale to chyba jest błąd w aktach złotopotockich (akt nr 71):
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...MM1N-1WL:n1562744614
bo Jacek Tomczyk zindeksował ślub w Potoku Złotym (1838) pomiędzy Wojciechem Stalą a Katarzyną Ostrowską.

Z aktu (link) wynika, że Mateusz urodził się w Skowronowie 11.09 i został ochrzczony 14.09.1839

Aby nie uskuteczniać monologów podaję link do aktu ślubu Wojciecha i Katarzyny. Wojciech Stala, kawaler pochodził ze wsi Ponik, miał w 1838 r. 37 lat; panna - Katarzyna z Ostrowskich miała 23 lata i pochodziła ze wsi Soborzyce.

(Szczegółowo akt może rozczytać np. Sławek Worwąg - proszę)

Akt nr 19; 15.10.1838 Potok Złoty:
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=MM1N-1H4:n105208064

pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7350 przez Beata Stala
Slicznie dziekuje

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7352 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
Idąc za ciosem, tutaj potencjalny akt Marianny Szwedzińskiej (39/1845; pl.):
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...wc=MM1N-BC8:66072117
(łac.)
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=MM1N-BC4:n567052043
potencjalny, bo trzeba sprawdzić, czy w zakresie roku-dwóch nie było innego urodzenia Marianny (tych samych rodziców).
*25/5/1845 ~26/5/1845

I tu akty ślubu rodziców:
(łac.)
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...MM1N-B8D:n1829147616
(pl.)
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...c=MM1N-B8X:268464813

pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7355 przez Beata Stala
bardzo dziekuje za pomoc:) ja mam problemy z rozczytaniem tego wszystkiego ciezko mi to idzie wiec Pana pomoc jest naprawde wielka... teraz probuje szukac aktu urodzenia Wojciecha Stala...jeszcze raz bardzo dziekuje

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7356 przez Beata Stala
Tym bardziej, ze mam tylko do dyspozycji internet poniewaz mieszkam za granica, niestety wiekszosc rodziny juz nie zyje...i nie mam ibformacji na temat dalszej rodziny

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7357 przez Beata Stala
prosze o przetlumaczenie i czy ktorys z tych dwóch aktow jest aktem urodzenia Wojciecha Stala....

Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7359 przez Sławomir Worwąg

Piotr Gerasch napisał: No i jeszcze jedna niespodzianka, w akcie chrztu zapisano, że Mateusz nie był synem Wojciecha, lecz Kazimierza Stali. No ale to chyba jest błąd w aktach złotopotockich (akt nr 71):
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-24...MM1N-1WL:n1562744614
bo Jacek Tomczyk zindeksował ślub w Potoku Złotym (1838) pomiędzy Wojciechem Stalą a Katarzyną Ostrowską.

Z aktu (link) wynika, że Mateusz urodził się w Skowronowie 11.09 i został ochrzczony 14.09.1839

Aby nie uskuteczniać monologów podaję link do aktu ślubu Wojciecha i Katarzyny. Wojciech Stala, kawaler pochodził ze wsi Ponik, miał w 1838 r. 37 lat; panna - Katarzyna z Ostrowskich miała 23 lata i pochodziła ze wsi Soborzyce.

(Szczegółowo akt może rozczytać np. Sławek Worwąg - proszę)

Akt nr 19; 15.10.1838 Potok Złoty:
familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-24...=MM1N-1H4:n105208064

pg


Tłum aktu 19/1838
Wojciech Stala, kawaler urodzony we wsi Ponik, a zamieszkały w miejscu Śmiertny Dąb (obecnie Śmiertelny Dąb), należącym do wsi Ponik, lat 37 i Katarzyna Ostrowska, panna urodzona we wsi Soborzyce, lat 23, Ogłoszono 3 zapowiedzi w (?) kościele, Żadnych przeszkód kanonicznych nie stwierdzono. Świadkowie: Stanisław Dudziński, Tomasz Migalski, Wawrzyniec Borowicz i inni wierni pańscy.
The following user(s) said Thank You: Piotr Gerasch, Beata Stala

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7360 przez Beata Stala
Dziekuje :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7363 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
tak, pierwszy od góry

17. Ponik Ten co wyżej, wielebny kapelan ochrzcił Wojciecha urodzonego dzisiaj przed południem syna pracowitego Franciszka Stali i żony Kunegundy Pabiaszownej (Pubiaszownej) prawowitych małżonków. Chrzestni S(ławetny) Józef Jędrzejowski z Potoku i S(ławetna) Marianna Kanina z miasta Janów

pg

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu - 7 lata 2 miesiąc temu #7364 przez Sławomir Worwąg

Beata Stala napisał: prosze o przetlumaczenie i czy ktorys z tych dwóch aktow jest aktem urodzenia Wojciecha Stala....Ten pierwszy jest aktem chrztu Wojciecha:
Tłum:
17.
36. (nie znam znaczenia cyfr nie widząc całości)
Ponik. Ten sam co wyżej, Wielebny Kapelan, ochrzciłem Wojciecha, dziś przed południem urodzonego, syna chłopa Franciszka Stali i [jego] żony Kunegundy Pabiaszownej, prawowitych małżonków. Rodzice chrzestni Urodzony (szlachcic) Józef Jędrzejowski z Potoka i Sławetna (mieszczanka) Marianna Kanina z miasta Janów.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7365 przez Sławomir Worwąg

Piotr Gerasch napisał: tak, pierwszy od góry

17. Ponik Ten co wyżej, wielebny kapelan ochrzcił Wojciecha urodzonego dzisiaj przed południem syna pracowitego Franciszka Stali i żony Kunegundy Pabiaszownej (Pubiaszownej) prawowitych małżonków. Chrzestni S(ławetny) Józef Jędrzejowski z Potoku i S(ławetna) Marianna Kanina z miasta Janów

pg

Nie byłem właśnie pewien czy to "f" czy "g" przed Jędrzejowskim, ale to chyba bez specjalnego znaczenia :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7366 przez Piotr Gerasch
Replied by Piotr Gerasch on topic Prosze o pomoc w tłumaczeniu...
teraz to i ja zwątpiłem ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7367 przez Beata Stala
Dziekuje Panom za pomoc :) to teraz moze uda mi sie jakos znalesc cos o Franciszku Stala....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

7 lata 2 miesiąc temu #7369 przez Sławomir Worwąg
Najpierw trzeba potwierdzić, czy to "ten" Wojciech Stala. Najlepiej sprawdzając w akcie spisanym po polsku - powinni tam być wymienieni rodzice.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.382 s.