Topic-icon Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z j. rosyjskkiego

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #20963 przez Katarzyna Chajęcka
Prośba o przetłumaczenie aktu ślubu nr 41

metryki.genealodzy.pl/metryka.php?ar=4&z...oom=1.25&x=335&y=245

zdjęcie bardzo nieczytelne, więc podsyłam tylko link do strony.
:) :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #20987 przez Elżbieta Kowalska
Tłumaczenie w poście nr 20969.
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #20996 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #21002 przez Elżbieta Kowalska
Nr 15. Gąski. Działo się w mieście Warka 19.01./1.02. 1907 r. o godz. 2:00 po południu. Stawił się Franciszek Chajęcki, rolnik, lat 40, zamieszkały we wsi Gąski, w obecności świadków Antoniego Kwaśniewskiego, lat 53 i Jana Kwaśniewskiego, lat 24, obu rolników ze wsi Gąski i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył, że urodziło się we wsi Gąski dnia 3/16.01. tegoż roku, o godzinie 1:00 po południu, z jego żony Józefy urodzonej Miklińska, lat 33. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Anna, a jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Chajęcki i Katarzyna Miklińska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i oświadczającego podpisany, świadkowie niepiśmienni

Nr 18. Gąski. Działo się w mieście Warka 26.01./8.02.1902 r. o godz. 1:00 po południu. Stawił się Franciszek Chajęcki, rolnik, lat 35, zamieszkały we wsi Gąski, w obecności świadków Antoniego Kwaśniewskiego, lat 46 i Jana Walczaka, lat 46, obu rolników ze wsi Gąski i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył, że urodziło się we wsi Gąski wczorajszego dnia , o godzinie 10:00 wieczorem, z jego żony Józefy urodzonej Miklińska, lat 28.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Helena a jego rodzicami chrzestnymi byli Jan Kwaśniewski i Agnieszka Kwaśniewska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytany, przez nas i oświadczającego podpisany, świadkowie niepiśmienni
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21022 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Proszę o przetłumaczenie aktu urodzenia 72 Parafia Mniszew

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21032 przez Jarosław Żukow
72. Mniszew
Działo się we wsi Mniszew 25.12/06.01.1875/6r. o godz.15.
Stawił się Adam Chajęcki robotnik we wsi Mniszew zamieszkały l.47, w towarzystwie Stanisława Kwiatkowskiego l.38, i Walentego Bielawskiego? l.25, rolników zamieszkałych we wsi Mniszew, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w tejże wsi dnia wczorajszego o godz.17 z jego małżonki Eleonory urodzonej Szymańska l.36. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Jasiński i Józefa Zygmunt. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #21037 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Serdecznie poproszę o przetłumaczenie poniższych aktów, NR 51 (pierwszy u góry) oraz nr 22

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21045 przez Jarosław Żukow
Czy chodzi o wszystkie cztery?

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21046 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Nie, nie, nie,
tylko numer 51 (pierwszy u góry) oraz nr 22.
Bardzo dziękuję

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21053 przez Jarosław Żukow
22. Mniszew
Działo się we wsi Mniszew 14/26.03.1871r. o godz.13.
Stawił się Adam Chajęcki pracownik Mniszewskiej cukrowni l.42, w towarzystwie Filipa Łuczaka robotnika dniówkowego z Mniszewa l.41, a także Szymona Prokopa parobka z Mniszewa l.38, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono 12/24. bieżącego miesiąca i roku o godz.12 w południe z jego małżonki Eleonory urodzonej Pawłoska l.30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez ksiądza Józefa Habowskiego Magnuszewskiego wikarego, nadano imię Anna a rodzicami chrzestnymi zostali wspomniany Filip Łuczak i Anna Chajęcka. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

51. Mniszewo
Działo się we wsi Mniszewo 29.09/11.10.1868r. o godz. 16.
Stawił się Adam Chajęcki pracownik cukrowni, l.40, w towarzystwie Jana Badowskiego l.28, a także Stanisława Pabasiewicza l.40, oboje pracowników Mniszewskiej cukrowni, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono wczoraj w Mniszewie o godz.8 po południu, bieżącego miesiąca i roku z jego małżonki Eleonory z Pawłoskich l.28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszka a rodzicami chrzestnymi zostali Jan Budowski i Konstancja Wojdat. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21059 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Akt urodzenia nr 123
Akt urodzenia nr 23
Akt ślubu nr 3

Dziękuję bardzo.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #21084 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Bardzo proszę o przetłumaczenie poniższych aktów:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21089 przez Jarosław Żukow
W tym wcześniejszym poście widzę tylko 2 załączniki.
Akt urodzenia nr.23
Akt ślubu, 40 to chyba strona, nr aktu nie widzę, to tak naprawdę zapowiedź.

23. Gąski
Działo się w mieście Warka 30.01/11.02.1897r. o godz.15.
Stawił się Franciszek Chajęcki właściciel majątku we wsi Gąski zamieszkały, w towarzystwie świadków Adama Chajęckiego l.33, i Józefa Chajęckiego l.39, oboje właścicieli majątków, pierwszy we wsi Gąski drugi we wsi Piaseczno zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gąski dnia wczorajszego o godz.21 z jego małżonki Józefy urodzonej Mikleńska l.22. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Aleksander, a rodzicami chrzestnymi zostali Adam Chajęcki i Antonina Mikleńska, obecni, Józef Chajęcki i Krystyna Frank. Akt ten stawiającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

A zapowiedź jest po polsku.
Wieś Gąski roku 1823 dnia 5 miesiąca stycznia w niedzielę, my proboszcz parafii Wareckiej, sprawującym obowiązki urzędnika stanu cywilnego gminy Wareckiej, powiatu Czerskiego, województwa Mazowieckiego, udawszy się przed drzwi główne wejścia do domu gminnego o godz.12 w południe, donieśliśmy i ogłosiliśmy po raz pierwszy że zaszło przyrzeczenie małżeństwa między prawowitym Wawrzyńcem Hajęckim, kawalerem lat mającym 26, we wsi Gąski zamieszkały z jednej, i panną Agnieszką Złotochuwną lat mającą 22, podobnież w tejże samej wsi przy rodzicach zostawającą i zamieszkałą z drugiej strony, która to zapowiedź po przeczytaniu onej głośno i wyraźnie, na drzwiach domu gminnego przybitą została, czego akt spisaliśmy.
Zapowiedź druga była dnia 12.01. roku bieżącego.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21097 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Bardzo proszę o przetłumaczenie poniższych aktów urodzenia:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21098 przez Jarosław Żukow
4. Warka
Działo się w mieście Warka 06/18.01.1897r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Andrzeja Anczewskiego robotnika dniówkowego l.44, i Franciszka Mikulskiego szewca l.37, oboje w mieście Warka zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Krupą, kawalerem, l.30, przy rodzicach we wsi Stara Warka zamieszkałym i urodzonym, synem Józefa i Marianny urodzonej Tomaszczak małżonków Krupów, i Antoniną Szlifierską urodzoną Chajęcka, wdową po Franciszku Szlifierskim zmarłym 26.07/07.08.1894r., l.31, robotnicą dniówkową, zamieszkałą w mieście Warka, we wsi Stara Warka urodzoną, córką zmarłego Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak małżonków Chajęckich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 22/29.12.1896r. ...

4. Winiary
Działo się w mieście Warce 08/20.01.1889r. o godz.15.
Oświadczamy że w obecności świadków Antoniego Płużyczki? l.27, i Andrzeja Kosińskiego l.60, oboje robotników dniówkowych w mieście Warce zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Wawrzyńcem Kłossem, kawalerem, l.26, urlopowanym żołnierzem, robotnikiem dniówkowym, we wsi Winiary zamieszkałym i urodzonym, synem zmarłego Jana i Antoniny urodzonej Chajęcka małżonków Kłoss, i Józefą Wielgus, panną, l.29, robotnicą dniówkową, zamieszkałą w mieście Warka we wsi Piaseczno urodzoną, córką zmarłego Piotra i Julianny urzodzonej Mikowska małzonków Wielgus. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane...

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu - 5 lata 9 miesiąc temu #21099 przez Jarosław Żukow
11. Stara Warka
Działo się w mieście Warka 24.01/05.02.1895r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Teofila Chrabalowskiego młynarza l.40, i Józefa Janusik właściciela majątku l.35, pierwszego we wsi Laski drugiego we wsi Opożdżew zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Władysławem Tuszyńskim, kawalerem l.30, urlopowanym żołnierzem, przy swoich rodzicach we wsi Opożdżew zamieszkałym, urodzonym we wsi Długowola parafii Goszczyńskiej, synem Wojciecha i Marianny urodzonej Berlińska małżonków Tuszyńskich, i Franciszką Chajęcką, panną l.18, przy swojej matce we wsi Stara Wieś zamieszkałą i urodzoną, córką zmarłego Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak małżonków Chajęckich. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w parafialnych kościołach, w tym samym czasie, w tutejszym Wareckim i we wsi Wrociszew 08/20, 15/27, i 22.01/03.02, roku bieżącego. Pozwolenie na zawarcie tego małżeństwa matka panny udzieliła słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielony przez nas, proboszcza parafii Warka. Akt ten wszystkim przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

15. Gąski
Działo się w mieście Warce 19.02/03.03.1878r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Kazimierza Szymańskiego l.54, i Stanisława Janusza l.40, oboje gospodarzy w Hornigach zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Janem Tomaszewskim, kawalerem, służącym, l.26, synem zmarłego Jakuba i żyjącej Anny urodzonej Sokoł małżonków Tomaszewskich, we wsi Nowa Wieś parafii Bulowice urodzonym, a w Gąskach zamieszkałym, i Rozalią Chajęcką, panną, l.20, córką Antoniego i Anny urodzonej Szymańska małżonków Chajęckich, we wsi Gąski urodzona i tamże przy rodzicach zamieszkała. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Wareckim parafialnym kościele w dniach 05, 12, i 19.02/17, 24.02, i 03.03. roku bieżącego. Pozwolenie na zawarcie tego małżeństwa ojciec panny udzielił słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Aleksander Dmochowski miejscowy wikary. Akt ten nowożeńcom i przybyłym świadkom, wszystkim niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

18. Stara Warka
Działo się w mieście Warce 26.01/07.02.1888r. o godz.17.
Oświadczamy że w obecności świadków Andrzeja Antoniaka l.40, i Jakuba Wojdy l.60, oboje właścicieli majątków, pierwszego we wsi O???, drugiego w Klonowej Woli zamieszkałych, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Slifirskim, kawalerem, l.21, stolarzem, w mieście Warka zamieszkałym i urodzonym, synem Wincentego i Antoniny urodzonej Antoniak małżonków Slifirskich, i Antoniną Chajęcką, panną, l.22, przy rodzicach we wsi Stara Warka zamieszkałej i urodzonej, córką Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele w dniach 10, 17, 24/22, 29.01, i 05.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślub udzielony przeze mnie, proboszcza parafii Wareckiej. Akt ten wszystkim przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

123.
Działo się w mieście Warka 25.10/06.11.1885r. o godz.11 rano.
Stawił się Szczepan Chajęcki, rolnik zamieszkały we wsi Stara Warka l.46, w towarzystwie świadków Józefa Prokopczyka, i Jana Marczaka, oboje pełnoletnich mieszkańców wsi Stara Warka, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono martwe dnia wczorajszego o godz.18 z jego małżonki Franciszki urodzonej Skrzypczak l.45. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Wszystkie 5 aktów małżeństw jest niekompletnych. Brakuje (są ucięte) końcówek.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21114 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21128 przez Elżbieta Kowalska
Nr 11. Stara Warka. Działo się w mieście Warka, dnia 24.01./5.02.1895 r., o godzinie 5:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Teofila Hrabałowskiego, młynarza, lat 40 i Józefa Janusika, właściciela majątku, lat 35, pierwszego we wsi Laski, drugiego we wsi Opożdżew zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Władysławem Turzyńskim, kawalerem, lat 30, czasowo urlopowanym żołnierzem, przy swych rodzicach we wsi Opożdżew zamieszkałym, we wsi Długa Wola, goszczyńskiego powiatu urodzonym, synem Wojciecha i Marianny urodzonej Berlińska małżonków Turzyńskich
i Franciszką Chajęcką, panną, lat 18, przy swojej matce we wsi Stara warka zamieszkałą i urodzoną, córką zmarłego Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak, małżonków Chajęckich. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszych kościołach parafialnych równocześnie jak w wareckim i wrociszewskim w dniach 8/20, 15/27 i 22.01./3.02. tegoż roku. Pozwolenie od obecnej matki panny młodej otrzymano ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił proboszcz Parafii Warka. Akt ten obecnym wszystkim niepiśmiennym przeczytany i przez podpisany został
(...będzie na raty)
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21131 przez Jarosław Żukow
Akty uzupełniłem w tłumaczeniach, brakuje jeszcze dwóch aktów które przetłumaczyłem wcześniej a które też były niepełne 4 Warka 1897 i 4 Winiary1889

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21132 przez Katarzyna Chajęcka
Replied by Katarzyna Chajęcka on topic Gorąco proszę o przetłumaczenie aktu z języka rosyjskkiego
Dziękuje bardzo, bardzo. Te akty wystarczą. :)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21134 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21136 przez Jarosław Żukow
Akty urodzeń.
Pierwszy akt jest znowu obcięty, tym razem z prawej strony.

44. Gąski
Działo się w mieście Warce 18/30.1899r. o godz.14.
Stawił się Franciszek Chajęcki l.31, właściciel majątku we wsi Gąski zamieszkały, w towarzystwie świadków Aleksandra Chajęckiego l.25, i Jana Frank l.28, oboje właścicieli majątków we wsi Gąski zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gąski 16/28.04. roku bieżącego o godz.9 rano z jego małżonki Józefy urodzonej Miklińska l.25. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali Aleksander Chajęcki i Anna Wrzesińska przybyli Jan Frank i Anna Chajęcka.
Akt ten przybyłym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

55. Stara Warka
Działo się w mieście Warce 27.03/08.04.1883r. o godz.15.
Stawił się Szczepan Chajęcki gospodarz w Starej Warce zamieszkały l.45 w towarzystwie Jana Kozłowskiego i Jana Gornickiego, oboje pełnoletnich gospodarzy ze Starej Warki, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Starej Warce 21.03/02.04. roku bieżącego o godz.6 rano z jego małżonki Franciszki urodzonej Skrzypczak l.43. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Stanisław, a rodzicami chrzestnymi zostali Marcin Skrzypczak i Małgorzata Pawelec. Akt ten Stawiającym i świadkom, wszystkim (niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.)
Tekst w nawiasie jest domyślny, bo akt w tym miejscu jest ucięty.

151.Gąski
Działo się w mieście Warce 03/16.10.1903r. o godz.17.
Stawił się Adam Chajęcki, l.40, rolnik zamieszkały we wsi Gąski, w towarzystwie Antoniego Kwaśniewskiego l.40, i Adama Walczaka l.42, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gąski, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono wew si Gąski 08/21.08. roku bieżącego o godz.4 rano z jego małżonki Katarzyny urodzonej Frank l.30. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Gustaw, a rodzicami chrzestnymi zostali Aleksander Chajęcki i Barbara Hofman. Akt ten opóźniony z powodu choroby rodziców, oświadczającemu i świadkom, wszystkim niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

167. Gąski
Działo się w mieście Warce 31.10/12.11.1893r. o godz.13.
Stawił się Adam Chajęcki l.31, robotnik dniówkowy, we wsi Gąski zamieszkały, w towarzystwie świadków Józefa Chajęckiego l.36, i Franciszka Chajęckiego l.26, oboje włascicieli majątków, pierwszy we wsi Piaseczno, drugi we wsi Gąski, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gąski 27.10/08.11. roku bieżącego o godz.1 rano z jego małżonki Katarzyny urodzonej Frank l.24. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Chajęcki i Barbara Hofman. przybyli Franciszek Chajęcki i Anna Frank. Akt ten przybyłym i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

52. Laski
Działo się w mieście Warka 19.04/01.05.1887r. o godz.13.
Stawiła się Zofia Wiśniewska l.74 będąca przy porodach (akuszerka) we wsi Laski zamieszkała, w towarzystwie świadków Jakuba Słupek l.50, i Jana Gadomskiego l.41, oboje właścicieli majątków we wsi Laski zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczyła że urodziło się ono we wsi Laski 10/22.04. roku bieżącego o godz.15 z Rozalii Kamińskiej urodzonej Chajęcka, przy rodzinie, l.20, żony Aleksandra Kamińskiego l.21, będącego na służbie wojennej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Julianna a rodzicami chrzestnymi zostali Jakub Słupek i Józefa Gadomska. Akt ten stawiającej i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21137 przez Elżbieta Kowalska
Nr 15. Gąski. Działo się w mieście Warka, dnia 12.02./3.03.1878 r., o godzinie 5:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Kazimierza Szymańskiego, lat 54 i Stanisława Janusza, lat 40, obu gospodarzy w Hornigach zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Janem Tomaszewskim, kawalerem, służącym, lat 26, synem zmarłego Jakuba i żyjącej Anny urodzonej Sokół , małżonków Tomaszewskich, we wsi Nowa Wieś, parafii Boglewice urodzonym, a w Gąskach zamieszkałym
i Rozalia Chajęcką, panną, lat 20, przy rodzicach we wsi Stara Warka zamieszkałą i urodzoną, córką zmarłego Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak, małżonków Chajęckich. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 10, 17 i 24/22, 29 i 29.01/5.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił proboszcz Parafii Warka. Akt ten obecnym wszystkim niepiśmiennym przeczytany i przez podpisany został

Nr 18. Stara Warka. Działo się w mieście Warka, dnia 26.01./7.02.1888 r., o godzinie 5:00 po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Antoniego Antoiaka, lat 40 i Jakuba Wojdy, lat 60, obu właścicieli majątku, pierwszego we wsi Osiemborów, drugi we wsi Klonowa Wola zamieszkałych, zawarto dzisiaj ślub kościelny między Franciszkiem Slifirskim, kawalerem, lat 21, cieślą, we wsi Warka zamieszkałym i urodzonym, synem Wincentego i Antoniny urodzonej Antoniak, małżonków Slifirskich
i Antonina Chajęcką, panną, lat 22, przy rodzicach we wsi Stara warka zamieszkałą i urodzoną, córką zmarłego Szczepana i Franciszki urodzonej Skrzypczak, małżonków Chajęckich. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w tutejszym kościele parafialnym w dniach 10, 17 i 24/22, 29 i 29.01/5.02. tegoż roku. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ślubu udzielił proboszcz Parafii Warka. Akt ten obecnym wszystkim niepiśmiennym przeczytany i przez podpisany został
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21154 przez Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 9 miesiąc temu #21157 przez Jarosław Żukow
15. Gąski
Działo się w mieście warka 01/13.03.1888r. o godz.12 w południe.
Stawili się Władysław Chajęcki właściciel majątku l.55, i Antoni Chajęcki przy ojcu l.32, oboje ze wsi Gąski, i oświadczyli że we wsi Gąski dnia wczorajszego o godz.5 wieczorem zmarł Jan Chajęcki dziecko 8 miesięcy mające, we wsi Gąski urodzone, syn Antoniego i Marianny urodzonej Szafrańska małżonków Chajęckich. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Jana Chajęckiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

43. Stara Warka
Działo się w mieście (Warka) 21.05/03.06.1907r. o godz.15.
Stawili się Józef Chajęcki ojciec martwo urodzonego l.34, i Ignacy Skonieczny l.50, oboje rolników ze wsi Stara Warka i oświadczyli że we wsi Stara Warka dnia dzisiejszego o godz.3 rano, urodziło się martwe dziecię płci żeńskiej Chajęcka, córka wyżej wspomnianego Józefa i Julianny urodzonej Jagiełło. Po naocznym przekonaniu się o martwo urodzonym dziecku Chajęckiej, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
W nawiasie dopisałem miasto którego brakuje w akcie

65. Gąski
Działo się w mieście Warce 24.05/06.06.1904r. o godz.16.
Stawili się Antoni Kwaśniewski l.45, i Józef Walczak l.47, oboje rolnicy ze wsi Gąski i oświadczyli że we wsi Gąski dnia wczorajszego o godz.16 zmarł Stanisław Chajęcki wdowiec, rolnik l.75, syn zmarłych Wawrzyńca i Agnieszki urodzonej Złotuch, urodzony i zamieszkały we wsi Gąski. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Stanisława Chajęckiego, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Katarzyna Chajęcka

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.