Aktualności

Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej z lat 1581-1910

Udostępniamy Państwu Katalog zdigitalizowanych ksiąg metrykalnych z terenu diecezji częstochowskiej z lat 1581-1910 autorstwa ks. prof. W.P. Wlaźlaka.

Księgi metrykalne zostały skatalogowane parafiami w układzie alfabetycznym, zaś każda z nich ma układ chronologiczny poczynając od najstarszej aż do roku 1910. W pierwszej kolumnie określono rodzaj księgi, w drugiej daty krańcowe, w trzeciej podano archiwum gdzie jest przechowywana oraz sygnaturę, zaś w ostatniej kolumnie określono sygnaturę zdigitalizowanej księgi metrykalnej w formie wytłuszczonej.

Ów katalog został opublikowany w „Roczniku Towarzystwa Genealogicznego Ziemi Częstochowskiej” t. 4 (2012), s. 9-299. Zawiera jednak pewne uzupełnienia wprowadzone po wydrukowaniu.

Do pobrania tutaj.

Log in to comment

Plany publikacji skanów akt stanu cywilnego w I półroczu 2013 r.

Za stroną archiwa.gov.pl:

Pod koniec 2012 r. Narodowe Archiwum Cyfrowe realizując zatwierdzony przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych program digitalizacji materiałów archiwalnych z zasobu archiwów polskich i zagranicznych, wykonało skany mikrofilmów z zasobu ponad 20 polskich archiwów. W tym roku koncentruje się na ich publikacji na stronie www.szukajwarchiwach.pl. W pierwszym półroczu 2013 r. NAC planuje opublikować ponad 2,3 miliona skanów w dwóch turach – w marcu i czerwcu. W załączeniu lista, na której znajdują się nazwy archiwów, z zasobu których pochodzą materiały, wraz z podaniem numeru i nazwy zespołu. Z uwagi na trwające jeszcze prace porządkowe nad całością ogromnego materiału nie jest jeszcze możliwe podanie konkretnych sygnatur. NAC zastrzega sobie prawo do nieznacznej korekty tych zestawień. Informacje o wszelkich zmianach publikowane będą na stronie Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Lista zespołów, które planuje się udostępnić online do czerwca 2013 (archiwum częstochowskie jest na str 20, dokładnie w połowie dokumentu).

Log in to comment

Złote Gody

1 lutego 2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się piękna uroczystość.
Złote Gody obchodziło kilkanaście par, wśród nich była moja siostra Marianna (Jałowiecka) i Henryk Piątkowscy.
I ja tam byłam zdjęcia robiłam a jedno z nich przedstawiam.

Krystyna Jałowiecka Szafert

Log in to comment

stasi7 (Wojciech Stasiakowski) Avatar
stasi7 (Wojciech Stasiakowski) odpowiedział w temacie: #5772 7 lata 4 miesiąc temu
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, wszelkiej pomyślności, spokoju ducha, mnóstwa wiosennego optymizmu, smacznego jajka, mokrego dyngusa, a także mile spędzonego czasu w rodzinnym gronie życzy Wojtek

Jan Szubert. Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego

"Pamiętnik częstochowianina - powstańca styczniowego" Jana Szuberta (1843 - 1937) w opr. Zofii Strzyżewskiej do nabycia w Muzeum Częstochowskim w budynku Ratusza przy pl. Biegańskiego. Publikacja ukazała się w 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

Więcej tutaj.

Log in to comment

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej

W Dniu Niepodległości, w Kamienicy Polskiej zainaugurowało swą działalność Muzeum Regionalne.

W budynku przedwojennej VII-klasowej Szkoły Powszechnej (po wojnie działało tu Przedszkole Publiczne) zebrano eksponaty dokumentujące przeszłość Kamienicy Polskiej. Muzeum posiada cztery działy tematyczne: dzieje włókiennictwa, górnictwa, dział etnografii oraz dział historyczny, w którym znalazła swe miejsce m.in. izba kombatancka.

Zbiory uzupełnia galeria dawnej fotografii (głównie ze zbiorów kwartalnika genealogicznego "Korzenie") oraz dorobek zespołu folklorystycznego "Kamienica Polska".
Zapraszamy do obejrzenia muzeum.

Log in to comment