W dniu 9 września, podczas pierwszego po wakacjach spotkania Towarzystwa, gościliśmy Mirosława Zwolińskiego - częstochowskiego historyka-regionalistę, krajoznawcę, przewodnika turystycznego. Nasz gość zaprezentował studium genealogiczno-heraldyczne "Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej", książkę swojego autorstwa, wydaną w bieżącym roku przez Częstochowskie Towarzystwo Naukowe wspólnie z Wydawnictwem Oddziału PTTK przy Hucie "Częstochowa" w Częstochowie.

Dzięki uprzejmości naszego kolegi Andrzeja Kuśnierczyka publikujemy fragment recenzji książki, zamieszczonej w 70. numerze kwartalnika "Korzenie" (s. 22).

"Przeczytaliśmy dla was Książkę „Poczet rodów herbowych  ziemi częstochowskiej" Mirosława Zwolińskiego polecić można uczniom, początkującym historykom a przede wszystkim  miłośnikom historii  i regionu.

Autor poszedł tropem przetartym przez XIX- i XX-wiecznych krajoznawców. Nie brakowało ich w polskim piśmiennictwie - poczynając od Glogera, Balińskiego, Lompy, Grabowskiego, Wójcickiego, Kosińskiego, Pola czy Kraszewskiego. Korzystając z różnych opracowań, artykułów prasowych, zbiorów podań i legend, herbarzy, przewodników (rzadko z własnych badań, kwerend archiwalno-bibliotecznych czy wywiadów terenowych) tworzyli teksty zbliżone do dawnej gawędy, opatrując je ilustracjami. Praca Mirosława Zwolińskiego ma charakter popularyzatorski, chwała mu za to, że skompilował swój poczet nie mając wsparcia uczelni czy instytutu naukowego.
Autor wskazał ponad ponad 140 rodów herbowych, które związane były z szeroko rozumianym regionem częstochowskim, 21 rodów opisał w porządku alfabetycznym. Wydaje nam się, że autor „Pocztu" rozumie określenie „ziemia częstochowska" zbyt szeroko. Nie róbmy jednak zarzutu Mirosławowi Zwolińskiemu, miłośnikowi Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (zarazem, przewodnikowi i działaczowi PTTK) z powodu jego patriotyzmu lokalnego i chęci promowania Częstochowy.
Układ książki jest czytelny. Gawęda o danym rodzie rozpoczyna się opisem herbu, jego symboliki i związanych z nim legend, wszystko poparte tablicami genealogicznymi (na wzór Dworzaczka). Potem dowiadujemy się czegoś o historii danej miejscowości, jej architekturze, pamiątkach, fundacjach, działalności gospodarczej szlachty. Pochwalić należy staranną szatę graficzną książki, bogaty materiał ilustracyjny, dobrą redakcję i korektę.
Czego należy życzyć autorowi? Drugiego, rozszerzonego wydania.

(ak)"

Informacje o książce:
Mirosław Zwoliński "Poczet rodów herbowych ziemi częstochowskiej" Studium genealogiczno-heraldyczne

Częstochowskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Oddziału PTTK przy Hucie "Częstochowa" w Częstochowie
stron 351, ISBN 978-83-902642-6-4

 


Logowanie

Szukaj