13 grudnia zapraszamy na wykład pani Alicji Baranowskiej z naszego Towarzystwa. Pani Alicja, z zawodu nauczycielka, z zamiłowania genealożka amatorka jest spowinowacona z rodziną Putków przez matkę  ojca Władysławę  Bajdor, panieńskie nazwisko Hofman. Iwanowice, wieś położona w gminie Opatów, jest kolebką rodu Putków, którzy początkowo nosili nazwisko Randak. Najstarszy znany przodek urodził się ok. 1655 roku, zaś ostatni męski potomek rodu, urodzony w 1890, w latach trzydziestych XX wieku wraz z poślubioną w częstochowskiej katedrze Franciszką wyemigrował do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Spotykamy się jak zawsze o 17.00 w Pałacu Ślubów

Częstochowa, ul.  Focha 19/21, Sala Błękitna 


Logowanie