29 listopada 2009 r. odbyła się promocja Rocznika Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Podczas spotkania wygłosili referaty:

  1. dr Piotr Rachwał (Instytut Historii KUL) - metryki kościelne i akta stanu cywilnego jako źródła do badan demograficznych i genealogicznych
  2. mgr Sebastian Denys (Instytut Historii Uniw.M.Curie-Skłodowskiej-Oblaty ksiąg metrykalnych w aktach grodu lubelskiego jako źródło genealogiczne
  3. dr Dariusz Prucnal (Instytut Historii KUL) - Wykaz pogłównego z 1629 r. źródłem do badań nad społecznościa miasta Lublina
  4. mgr Michał Wójcik (Muzeum Powstania Warszawskiego) -melioracje główne w Lublinie w czasach saskich jako źródło do badan genealogicznych nad ludnością żydowską

Spotkanie odbyło się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie i zbiegło się z giełdą kolekcjonerską.
Na adres naszego towarzystwa nadeszło zaproszenie, niestety przesyłka dotarła już po spotkaniu.


Logowanie