10 kwietnia zapraszamy na kolejny wykład dra Henryka Glińskiego, emerytowanego pracownika Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W pierwszej części wykładu zostanie przedstawione podsumowanie dotychczasowych badań autora, dotyczących Glińskich urodzonych w dawnych parafiach św. Zygmunta w Częstochowie i św. Walentego w Konopiskach.

Badania te wykazały, że przytłaczająca większość Glińskich, mieszkających obecnie w Częstochowie i Blachowni, jest ze sobą spokrewniona, są bowiem potomkami Wojciecha i Małgorzaty Żydków, których synowie od połowy XVIII wieku zaczęli używać nazwiska Gliński. Wyniki badań zostały przedstawione na stronie autora https://glinski.eu.

W drugiej części omówiony zostanie system oznaczania potomków R.B. Henry'ego wraz z jego różnymi wariantami i modyfikacjami, np. J-P. Pélissier'a, oraz ciekawe połączenie systemu oznaczania przodków Sosy-Stradonitza z systemem Henry'ego.

Praktyczne wykorzystanie systemu Henry'ego zostanie pokazane na przykładzie rodu Glińskich, którego członkowie zostali w ten właśnie sposób oznaczeni.

Przyjęty system ułatwia wyszukanie przodków dowolnie wybranej osoby z rodu Glińskich i ustalenie pokrewieństwa między dwiema wskazanymi osobami oraz określenie stopnia tego  pokrewieństwa w komputacji rzymskiej i kanonicznej.

Spotykamy się jak zawsze o 17.00 w Pałacu Ślubów

Częstochowa, ul.  Focha 19/21,


Logowanie