Topic-icon Prośba o tłumaczenie akty zgonów

5 lata 5 miesiąc temu - 5 lata 5 miesiąc temu #17117 przez Elżbieta Kowalska
Nr 113. Silniczka. Działo się we wsi Maluszyn, dnia 1/13.10.1889 r. o godz. 12:00 w południe. Stawił się osobiście Franciszek Małecki, sługa dworski z Silniczki, lat 27, obecności świadków Marcina Jędrzejczyka, lat 50, także Wojciecha Malinowskiego, lat 48, obaj słudzy dworscy, w Silniczce zamieszkali, okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył, że urodziło się we wsi Silniczka, dnia wczorajszego, o godzinie 6:00 wieczór, z jego żony Jadwigi urodzonej Kolmas, lat 22. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Józef, a rodzicami jego chrzestnymi byli Antoni Mielczarek i Antonina Kolmas. Akt ten niepiśmiennym stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został.

Nr 32. Silniczka. Działo się we wsi Maluszyn, lutego 28/marca 12 dnia 1895 roku, o godz. 9:00 rano. Stawił się osobiście Franciszek Małecki, lat 33, sługa dworski z Silniczki, we wsi Silniczka zamieszkały w obecności świadków Wojciecha Malinowskiego, lat 60 i Macieja Marchewki, lat 36, obu robotników, we wsi Silniczka zamieszkałych, okazał nam dziecię płci żeńskiej oświadczył, że urodziło się we wsi Silniczka, dnia wczorajszego, o godzinie 5:00 po południu, z jego żony Jadwigi urodzonej Kolmas, lat 28. Dziecięciu temu na chrzcie świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadano imię Józefa, a rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Kostrzewa i Marianna Czekaj. Akt ten niepiśmiennym stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas tylko podpisany został
[A w tej metryce, pozwoliłam sobie wpisać datę spisywania dokumentu tak jak brzmi w oryginale, bo nie często się zdarzał]
The following user(s) said Thank You: Martyna Majchrzak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #17217 przez Jarosław Żukow
15.Kruszyna
Działo się w Kruszynie 30.05/11.06.1894r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Jana Koteckiego l.30 i Franciszka Kubali l.45 oboje służący dworscy w Kruszynie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między -Tomaszem Klekot, kawalerem, l.23, urodzonym i zamieszkałym przy rodzicach we wsi Bogusławice parafii Borowińskiej, synem Mikołaja i Marianny urodzonej Pogoda małżonków Klekot rolników ze wsi Bogusławice -a Józefą Kokoszka, panną, l.18, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kruszynie, córką Jana i Marianny urodzonej Dudnik służących dworskich w Kruszynie... dalej zapowiedzi.

6.Silniczka
Działo się w Maluszynie 01/11.01.1897r. o godz.10 rano.
Stawili się Wojciech Malinowski l.48 i Marcin Jendrysiak l.52 oboje rolnicy we wsi Silniczka zamieszkali i oświadczyli że w Silniczce dnia wczorajszego o godz.13 zmarła Karolina Małecka l.50, wdowa po zmarłym Wincentym Małeckim, urodzona w Małej Wsi parafii Żytno, córka nieznanych rodziców. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Karoliny Małeckiej akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany został, przez nas tylko podpisany.

39.Silniczka
Działo się w Maluszynie 06.06.1872r. o godz.10 rano.
Stawili się Franciszek Narabas? l.37 i Ludwik Kolmasa l.54 oboje zamieszkali we wsi Silniczka i oświadczyli że 04.06.roku bieżącego o godz.15 zmarła w Silniczce Józefa Kolmasina, wdowa, gospodyni, l.46, córka zmarłego Andrzeja i Anastazji małżonków Kałużów, pozostawiła po sobie sześcioro dzieci. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Józefy Kolmasa, akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytany został, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: Martyna Majchrzak, Wioletta Drej (Dynus)

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #17230 przez Elżbieta Kowalska
Wiekowy "rozrzut" Jana i Marianny:

Nr 26 z 12.03.1877 r.; ur. dziś o godz. 6:00 rano;
Jan 25 lat, Marianna 20 lat

Nr 12 z 26.01.1880 r.; ur. dziś o godz. 1:00 w nocy;
Jan 26 lat, Marianna 20 lat

Nr 107 z 19.11.1882 r.; ur. 10.11.1882 r. o godz. 6:00 po południu,
Jan 29 lat, Marianna 26 lat

Nr 93 z 1/13.08.1888 r.; ur. dziś o godz. 3:00 w nocy;
Jan 40 lat, Marianna 30 lat;

Nr 15 z 12/23.02.1890 r.; ur. wczoraj o godz. 5:00 po południu;
Jan lat 38, Marianna 35 lat;

Nr 46 z 7/19.04.1892 r.; ur. wczoraj o godz. 3:00 w nocy;
Jan lat 40, Marianna 37 lat;

Nr 134 z 18/30.09.1894 r.; ur. wczoraj o godz. 12:00 w nocy;
Jan lat 42, Marianna 34 lat;

Nr 76 z 9/21.06.1896 r.; ur. wczoraj o godz. 10:00 rano;
Jan lat 46, Marianna 38 lat;

Nr 23 z 24.01./5.02.1898 r.; ur. 21.01/2.02.1898 r. , o godz. 4:00 po południu;
Jan lat 45, Marianna 40 lat;

Nr 74 z 15/27.05.1899 r.; ur. 13/25.05.1899 r. o godz. 6:00 po południu;
Jan lat 46, Marianna 40 lat;
The following user(s) said Thank You: Martyna Majchrzak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #17292 przez Martyna Majchrzak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 5 miesiąc temu #17301 przez Elżbieta Kowalska
Nr 26. Bogusławice. Działo się we wsi Borowno, dnia 27.09.1875 r. o godzinie 10:00 rano. Oświadczamy, że w obecności świadków Michała Hajduka, lat 42 i Franca Rybaka, lat 44, rolników w Bogusławicach zamieszkałych, zawarto ślub kościelny między Janem Kokoszczykiem, kawalerem przy ojcu w Bogusławicach zamieszkałym, urodzonym w tej że wsi, synem Łukasza i Katarzyny już zmarłej, małżonków Kokoszczyków, lat 23,
I Marianna Dudnik, panną, urodzoną w Bogusławicach, córką Tadeusza i Agnieszki już zmarłej, małżonków Dudnik, lat 18, przy ojcu w Bogusławicach zamieszkałą. Ślub poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne w kościele parafialnym w Borownie, w dniach 12, 19 i 26.09. tegoż roku. Pozwolenie na ślub ustnie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli umowy przedślubnej. Ślubu udzielił proboszcz z Borowna Ks. Walenty Kozłowski. Akt ten spisany obecnym niepiśmiennym przeczytany, przez nas tylko podpisany został.
The following user(s) said Thank You: Martyna Majchrzak

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.