Początki wsi to zapewne koniec XVIII wieku. W księgach metrykalnych - księdze chrztów nazwa wsi pojawia się w roku 1796. To narodziny Walaszczyk Róży, jej rodzice to Antoni i Stróżyk Kunegunda, miejsce Walaszczyk.1 Obecnie trudno określić czy to pierwsza mieszkanka tej wsi.

W/w małżeństwo zawarło związek małżeński w 1781 roku, w parafii Konopiska, młody Antoni pochodził z Wyrazowa. urodził się ok. 1736 zmarł w 1799, rodziców niestety nie znalazłem, Kunegunda urodzona w 1763 roku w Konopiskach, to córka Tomasza i Zofii, zmarła w 1797. Możliwe, iż Antoni był wdowcem, a jego pierwszą żoną była Helena, a po jej śmierci ożenił się z Kunegundą. Niestety z powodu braku więcej danych nie jestem w stanie tego potwierdzić. Według spisu ludności z Konopisk z roku 1791 Walaszczyk Antoni wraz z Kunegundą mieszkali na Korzonku wraz z dziećmi z Jędrzejem, Pawłem i Marianną. Wynika z tego, że w okresie 1792-1796 gdzieś na zaciszu pośród lasów powstała samotna chałupa zamieszkana przez rodzinę, która dała nazwie wsi.

Tak jak w przypadku wsi Kijas nazwa Walaszczyki powstała od nazwiska pierwszych osadników w tej lokalizacji. To małżeństwo miało więcej dzieci, lecz pierwsze pociechy rodziły się w innych miejscach. O ile najstarszy Paweł (1783) narodził się w Łojkach, to następna Marianna (1784) i Wincenty Wawrzyniec (1788), Andrzej Franciszek (1790) i Antoni (1793) już w Wyrazowie. Nie wiem czy faktycznie, czy może już na Walaszczykach, ksiądz mógł wpisać najbliższą wieś od miejsca ich zamieszkania, a odległość naprawdę jest niewielka. W międzyczasie Maciej (1787) w Konopiskach.    

Poniżej przedstawiam dzieci Antoniego i Kunegundy oraz z kim i kiedy brali ślub.

 • Paweł 1783 - ślub w 1804 z Błaszczyk Katarzyna
 • Marianna 1784 - ślub w 1798 z Luboiński Jan  
 • Maciej 1787 - brak informacji
 • Wincenty Wawrzyniec 1788 - brak informacji
 • Andrzej Franciszek Ksawery 1790  - brak informacji
 • Antoni 1793 - brak informacji
 • i ostatnia w/w Róża 1796 - ślub w 1817 z Bator Piotr

Tak jak wspomniałem wyżej, wygląda na to, że jest to pierwsza rodzina, która się tu osiedliła i która „nadała” nazwę pustkowiu.

Poprzez zamążpójścia córek osada Walaszczyki wzbogacała się o nowych mieszkańców i nazwiska.

 

W 1798 pierwszy ślub z tej rodziny to Walaszczyk Marianna i Lubojeński Jan - skąd przybył trudno określić, nazwisko może podpowiadać, że z Lubojny i jest kilka osób w naszej parafii, które stamtąd właśnie przybyły, ale to nie reguła. Ich dzieci to:

 • Wojciech 1803 - brak informacji
 • Marianna 1805 ślub w 1820 z Górniak Kazimierz
 • Stanisław 1809 zmarł 1810
 • Salomea 1810 brak informacji w księdze chrztów Konopiskach, ślub w 1826 z Ujma Kazimierz
 • Stanisław 1812 - brak informacji
 • Anna 1814 zmarła 1820
 • Feliks 1817 zmarł 1819
 • Tekla 1820 ślub w 1842 z Dębski Wincenty (pierwszy raz nazwa Walaszczyki w aktach małżeństw)
 • Agnieszka 1823 - brak informacji

Lubojeński Jan zmarł 1826 mając lat 50, Marianna ponownie wyszła za mąż w 1829 za Zawadzkiego Antoniego krawca lat 60 wdowca z Korzonka, a urodzonego w Częstochowie.

 

W 1804 drugi ślub najstarszego syna; Walaszczyk Paweł lat 19 i Błaszczyk Katarzyną lat 17. Oni jak ich dzieci odnotowani są w Konopiskach. Żona Pawła Katarzyna pochodziła z Wyrazowa, zmarła w 1847. Ich dzieci narodzone wg metryk w Konopiskach to:

 • Agnieszka 1807 ślub w 1826 z Utrata Jan
 • Petronela 1810 ślub w 1834 z Kalwicki Jakub służący lat 31 zam. w Walaszczykach
 • Marianna 1812,
 • Tekla 1818,
 • Zofia 1822.

Paweł, który zmarł w 1835 roku jak już wyżej wspomniałem był jedynym i ostatnim męskim potomkiem w tej lokalizacji z nazwiskiem Walaszczyk. Dzieci jak widać to same córki, więc nazwisko zanikło,  jednak nazwa wsi pozostała. Pozostali synowie mogli osiedlić się w innym rejonie.

W latach pięćdziesiątych XIX wieku jeszcze mieszkał w Walaszczykach panieński syn Petroneli Feliks ur. w 1832 lecz potem po ślubie w roku 1857 zamieszkał w Wąsoszu.

 

W 1817 trzeci i ostatni ślub z tego pokolenia to Bator Piotr lat 24 z Konopisk syn Jakuba i Dobroch Heleny i Walaszczyk Róża z Walaszczyk, ich dzieci:

 • Agnieszka 1821, x 1848 Stachura Jan,
 • Katarzyna 1824
 • Franciszka 1829 + 1832
 • Józefa 1833 + 1833
 • Teresa 1834,
 • Elżbieta 1837, x 1862 Kołaczyk Marcin

 

Wg „Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego …”
Walaszczyki - os., pow. częstochowski, Gm. Dźbów, par. Konopiska. Nie podana w nowszych spisach urzęd. W 1827 r. było 2 dm., 15 mk.2

Mogły to być domy Walaszczyka i Lubojeńskiego. W/w rodziny były odnotowywane we wsi Wyrazów lub Konopisk z racji bliskiej lokalizacji.

Jest też Łężniak Helena, która w 1799 roku rodzi syna Benedykta w Walaszczykach, jednak nic więcej o niej i nim nie wiadomo. Możliwe, że wyszła za mąż w 1803 za Krawczyk Jana i ślad się urywa.

Wkrótce też w latach trzydziestych XIX wieku pojawiały się tu kolejne domy i rodziny. Spowodowane to było rozwojem górnictwa w naszej okolicy i zapotrzebowaniem na siłę roboczą.

Wszystkich rodzin nie wymienię, ale najważniejsze w XIX wieku, których potomkowie żyli do okresu przed II Wojną Światową to: Walaszczyk, Bator, Utrata, Krawczyk, Kożuch, Wypchlak, Bronder, Kościelniak, Badora i Szklarek. Poniżej jest tabela, która przedstawia wszystkich mieszkańców, których udało mi się odnaleźć.

Niestety w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego …” w który były informacje o stanie wsi pod koniec XIX wieku nie ma nic oprócz tej w/w z roku 1827, dlatego pozostają tylko księgi metrykalne.

Analizując dokumenty chrztów w okresie 1850-1900 w Walaszczykach mogło być ok. 6 do 8 domów. W ten sposób skrótem przechodzimy szybko do przodu.

Początek XX wieku to nowe rodziny zazwyczaj związki zawierali przyjezdni za pracą mężczyźni z lokalnym kobietami: Kołaczyk, Gruca, Marecki, Gliński, Starczewski, Poks, Kiciński, Ciura, Wit, Imiołczykoraz jeszcze kilka innych nazwisk. Liczba domów mogła wzrosnąć do 10-12. By w latach trzydziestych XX wieku osiągnąć 17 plus dodatkowo leśniczówkę.  

Gdzie znajdowały się pierwsze domu nie jestem w stanie ustalić, trochę pomocna może być „księga meldunkowa”3 z lat trzydziestych XX w., która pomaga bardziej szczegółowo przybliżyć mieszkańców Walaszczyk. Numeracja zaczyna się od kapliczki tzn. strony Wyrazowa i kończy przy drodze Dźbów – Blachownia. Poniższy wykaz domów i mieszkańców nie zawiera osób, a zwłaszcza dzieci, które zmarły jest to stan z okresu 1932-1938. W poniższej tabeli są już zawarte wszystkie osoby.

 

Dom 1 lokal 1

Badora Franciszek z żoną Pilarz Stanisławą. Franciszek jest tutejszym rolnikiem, Stanisława przybyła z Bieżenia w 1890 roku. W rejestrze mieszkańców wpisani są błędnie rodzice jego (jest Paweł i Pilarz Zofia, a powinno być Jan i Kożuch Katarzyna)

Ich dzieci to: Jan, Krystyna, Anna, Józef, Helena – wszyscy robotnicy oraz Aleksander i Edward jeszcze nieletni.

Wraz z nimi mieszkali lokatorzy przybyli w 1932 z Gnaszyna, Bukowski Mikołaj robotnik z żoną Marianną i córką Haliną.

Dom 1 lokal 2

Badora Józef główny lokator przybył w 1922 robotnik z Hutek wdowiec po Dziubek Wiktorii z żoną Badorą Marianną, tutejszą córką w/w Franciszka i Stanisławy. Ich dzieci to: Janina i Krystyna.

Dom 1 lokal 3

Rodzina Wychowskich – Franciszek robotnik, główny lokator z żoną Franciszką oraz dzieci Józef i Marianna – przybyli ze Złotego Potoku w październiku 1929 roku.

Dom 2 lokal 1

Należał do syna właściciela 1 domu to Badora Antoni kolejarz ponadto miał stopień kaprala w wojsku polskim i żona Dziubczyk Rozalia córka Idziego i Bronder Marianny. Oboje tzn. Antoni i Rozalia urodzeni i zamieszkali w Walaszczykach.

Mieli trzy córki: Marianna Genowefa, Jadwiga, Irena Felicja

Dom 3 lokal 1

Kożuch Piotr właściciel rolnik z Walaszczyk i Grabarczyk Marianna zamieszkała po ślubie w 1925 roku. Ich dzieci to; Kazimierz – robotnik, oraz Karolina, Teofila, Zofia, Bonifacy Piotr, Leonard Karol, Saturn Andrzej. Trzeba im przyznać ż posiadali oryginalne jak na tamte czasy imiona.

Wraz z nimi mieszkały dwie rodziny jako sublokatorzy.

Sławuta Adam robotnik z Opatowa przybyły w 1928 i jego żona Strycowska Genowefa z Grabówki zamieszkała od 1931 roku. Mieli tylko jedną córkę Pelagię urodzoną tutaj.

Drugi sublokator to Pidzik Antoni robotnik z żoną Wielnicką Marią i córką Zofią Anna wszyscy przybyli w 1935 roku z Kamienicy Polskiej chociaż Maria poprzednie zameldowanie miała w Częstochowie.

Dom 3 lokal 2

Rodzina Gruców – Czesław robotnik główny lokator i Kożuch Justyna córka w/w, oraz syn Ludwik, wszyscy z Walaszczyk.

Dom 4 lokal 1

Rataj Teofil był robotnikiem kopalnianym urodzony w Kuźnicy Marianowej i Kołaczyk Apolonia tutejsza oraz dzieci: Krystyna Waleria jak jedyna urodzona w Aleksandrii, Henryk Piotr i Alina już tutaj. Jest nieprawidłowość dotycząca Aliny w księgach metrykalnych brak tego imienia jest tylko Anna Irena.

Dom 5 lokal 1

Jeziorski Ludwik kowal z Bieżenia również kapral przybył w 1929 roku i Kołaczyk Helena siostra w/w Apolonii. Mieli córkę Irenę urodzoną w Bieżeniu a od 1931 zameldowaną już tutaj. Jako sublokator mieszkał z nimi brat Ludwika Mieczysław Antoni robotnik oraz lokatorzy rodzina Wieczorków. Stanisław robotnik urodzony w Truskolasach, żona jego Imiołczyk Anna z Pałysza, córka Irena i matka Anny – Marianna, przybyli w 1933 roku z Gnaszyna.

Dom 5 lokal 2

Pilawka Piotr robotnik Kopalniany z Dźbowa główny lokator, żona Nitkowska Natalia z Gnaszyna i córka Alina tuta urodzona.

Dom 6 lokal 1

Kołaczyk Piotr rolnik urodzony w Kopalni z żoną Badora Anną z Hutek. Ich dzieci to Kazimiera, Leokadia, Waleria. Ponadto dzieci Piotra z pierwszego małżeństwa z Kleć Walerią z Walaszczyk to: Mieczysław i Jan. Piotr zmarł w 1934 i Anna wyszła za mąż za Wojtal Szczepana robotnika z Białej Dolnej k/Kamyka, przybył w 1936 roku.

Wraz z nimi lokator Zieliński Franciszek robotnik z Wielunia, a przybyły z Marianki Rędzińskiej w 1935 roku i jego rodzina. Żona Cholewińska Józefa oraz córki Krystyna i Zenobia, urodzone w Mariance Rędzińskiej, a zamieszkałe w Łojkach, do Walaszczyk przybyły w 1937 roku. 

Ostatni jako sublokator mieszkał Dobosz Wincenty robotnik przybyły z powiatu częstochowskiego.

Wypada aż 12 osób w jednej izbie.

Dom 6 lokal 2

Głównym lokatorem był Patyk Marian robotnik ur w Częstochowie. Jego żona Drożdż Józefa z Boru Zapilskiego i dzieci: Anonina urodzona tam gdzie matka, Bronisław na Grabówce i Czesława w Gnaszynie. Przybyli oni z Liszki w 1927 roku.

Dom 6 lokal 3

Zamieszkały przez rodzinę Szyjów. Antoni robotnik z Konopisk główny lokator. Żona Parkitna Józefa z Aleksandrii i dzieci urodzone w naszej parafii: Bronisław, Stanisława, Kazimierz, Józef i Stefan.

Dom 7 lokal 1

Tukaj Bronisław właściciel, robotnik z Węglowic przybyły w 1929 roku. żona Kołaczyk Ksawera tutejsza córka w/w Piotra i Walerii (dom 6/1), dzieci: Kazimierz i Marianna/

Dom 7 lokal 2

Przybyszewski Stanisław główny lokator robotnik ze Krzeszowic i żona jego wdowa po Gumuła Kazimierzu ze Stopnicy (też mieszkał tu do śmierci) Kuk Antonina z Borku.

Ich córka Zofia i dzieci Antonina z pierwszego małżeństwa: Jan, Zygmunt urodzeni w Niemczech Marianna w Pacanowie i Mieczysław w Grabówce. Wszyscy przybyli w 1927 roku.

Dom 7 lokal 3

Główny lokator robotnik przybył z Mokrej - Witt Ignacy i wżenił się w 1923 w rodzinę Kołaczyków – Mariannę córkę Feliksa, ich dzieci: Wacław, Franciszek, Henryk, Marianna.

Dom 8 lokal 1

Właścicielem była Kleć Zofia wdowa po mężu Karolu z domu Utrata tutaj urodzona. Mieszkała z córką Marianną wnuczkiem Zygmuntem.

Dodatkowym lokatorem był jej syn Kleć Marian robotnik z rodziną. Żona Pierzgalska Helena oraz synowie: Jan Tadeusz, Jerzy, Czesław i Zdzisław. Wszyscy urodzeni i przybyli z Częstochowy w 1935 roku.

Mieli też sublokatorów drugą córkę Zofii - Antoninę z mężem Kamińskim Stanisławem robotnikiem z Wyrazowa i dziećmi: Alfredą i Ireneuszem.

Dom 9 lokal 1

Zamieszkiwała rodzina Poks, właściciel Wojciech robotnik z Konopisk, żona Bronder Weronika z Trzepizur. Ich dzieci to: Jan, Dominik, Sabina, Marianna, Józef Rozalia.

Dom 10 lokal 1

Bronder Paweł tutejszy robotnik (dalsza rodzina z w/w Weroniką) wraz z żoną Jackowską Józefą z Zaborowa okolic Warszawy przybyłą w 1918 oraz ich dzieci: Janina, Antonina, Natalia, Marianna, Stefan, Genowefa. Wszytkie dzieci urodzone tutaj oprócz pierwszej córki urodzonej w miejscowości Błonie

Mieli jednego sublokatora Banasiak Mateusza robotnika przybył w 1925 roku z Poczesny.

Dom 11 lokal 1

Należał do fachowca kowala Imiołczyk Jana urodzonego w Aleksandrii. Jego żona Sztyrczowska / Sztyrczewska Waleria pochodziła z Liszki Dolnej i zamieszkała tutaj od 1916 roku. Mieli syna Floriana i córkę Danielę. Ciekawostką jest, że ta rodzina 17 czerwca 1935 roku wystąpiła z wyznania rzymsko-katolickiego i przystąpiła do Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego. Jest to pozytywny akcent świadczący o świadomości i potrzebie zgłębiania wiary co na pewno nie było łatwe w otaczającym ich społeczeństwie.

Ich sublokator spokrewniony z w/w Walerią – Sztyrczowski Franciszek również należał do S.B.P.Ś.

Był robotnikiem przybył również 1916 z Liszki Dolnej. Jego żona Żelazko Marianna z Liszki. Mieli córkę o ciekawym imieniu Praksyda robotnicę i syna Stanisława. Urodzeni w Liszce, a zameldowani tutaj od 1915 roku.

Dom 12 lokal 1

Gruca Józef tutejszy rolnik, żonę miał z Kuźnicy Marianowem Rataj Mariannę. Wraz z nimi dzieci Józefa z pierwszego związku po Kleć Antoninie: Marianna, Alfons, Karol. Pierwszym sublokatorem był Jędras Antoni przybyły w 1927 roku z Rudnik a urodzony w okolicach Sieradza. Drugim był Urbański Władysław przybył z Brzeźnicy w 1928 roku, obaj to robotnicy kopalniani.

Dom 13 lokal 1

Właścicielka Kołaczyk Marianna z domu Wącław urodzna w Dźbowie, wdowa po Feliksie, który zmarł w 1921, a urodził się w Konopiskach. Ich dorosłe dzieci to: Stanisława, Weronika i Teofil byli robotnikami. Nieletni to Anna i Stanisław.

Dom 14 lokal 1

Kiciński Ignacy robotnik z Liszki właściciel domu, przybył w 1899 roku Żona jego Śmietana Marianna również z Liszki przybyła w 1909. Tutaj urodziły imię wszystkie dzieci – 4 córki: Petronela, Lucyna, Aniela, Natalia.

Wcześniej mieszkali z nimi rodzice Ignacego; zmarły w 1915 Kiciński Szymon l. 77 ur. Brzeziny syn  Franciszka i żona jego zmarła w 1927 Jagoda Julianna l. 92 ur. Koziegłowy, córka Rocha i Marianna

Dom 15 lokal 1

Brondel, a właściwie Bronder Wojciech urodzony tutaj, rolnik gospodarz. Syn w/w Antoniego przybyłego ze Śląska. Jego żona pochodziła z Jamek Adler Anastazja i zamieszkała tutaj w 1911 roku. Mieli 3 córki i tyle samo synów: Helena, Józefa, Józef, Stanisław, Józefa i Marianna.

Dom 15 lokal 2

Zamieszkiwała rodzina Wawrzyńczyk, Antoni lokator główny robotnik z okolic Kamieńska przybył w 1921 roku. Jego żona z Kos lub Bronder pochodząca z Liszki Dolnej, przybyła w 1931. Pierwsza córka Alicja rodziła się w Gnaszynie, druga Krystyna już tutaj

Dom 16 lokal 1

Właściciel Ciura Jan robotnik urodzony w Brzezinach k/ Huty Starej, przybyli w 1920 roku z Gnaszyna, gdzie urodziła się jego żona Frajtak Marianna. Tam też urodzili się ich synowie Stefan i Leon. W Walaszczykach doczekali się kolejnych potomków: Kazimierz, Tadeusz, Bronisław i córka Daniela.

Dom 17 lokal 1

To ostatni dom nie licząc „Leśniczówki”. Należał do Dziubczyk Franciszka syna Idziego w/w.  Urodzony tutaj właściciel domu, robotnik, kapral w WP. Żona Jego Szymanik Genowefa z Dźbowa i syn Czesław oraz nie ujęta w spisie Wanda Mieczysława. Aktu zgonu nie znalazłem.

Mieli lokatora robotnika Rządkowskiego Stanisława, przybył w 1933 z Zarębie k/ Przyrowa.

Dom 17 lokal 2

Lokatorem głównym był Konopa Józef urzędnik który przybył w 1926 roku z okolic Włoszczowej.

Tutaj znalazł żonę Dziubczyk Władysławę i urodziły im się dzieci Rajmunda i Włodzimierz.

Leśniczówka

Była przypisana do Walaszczyk, jednak znajdowała się w zupełnie innym miejscu. Aby dotrzeć do tego domu należało udać się z Walaszczyk w kierunku Blachowni ok. 300 m i na lekkim zakręcie w prawo, skręcić w lewo do lasu. Po ok. 100-150 m był dom wraz z zabudowaniami gospodarskimi.  Zamieszkiwał go Skrzypczak Antoni gajowy Lasów Państwowych urodzony w Barkach k/ Poznania. Żona jego Jankowska Franciszka z Krajewic też okolice Poznania. Wraz z nimi dzieci, które rodziły się w różnych miejscach co świadczy, że często zmieniali miejsce zamieszkania. Antoni i Ludwik (nauczyciel) rodzili się w Gostyniu. Jan i Henryk w Parzymiechach, skąd przybyli całą rodziną do Walaszczyk w 1932 roku. Córka Anna rodziła się w Stawkach k/ Dźbowa.  W Leśniczówce jako lokator główny mieszkał również drugi gajowy Kluczniak Józef urodzony w Przystajni. Jego żona Głąb Władysława z Cisia, dzieci Zenon i Marian urodzili się we wsi Jezioro i wszyscy przybyli z Cisia również w 1932 roku. Dodatkowo sublokatorem był też brat w/w Władysławy – Głąb Ludwik robotnik.

Jako jedyni w/w gajowi posiadali służbę Tylkowską Anielę z Niegowy.

Wraz z sołtysem Walaszczyk wybrałem się w to miejsce. Z przekazów ustnych od pana Parkitnego dowiedziałem się, że dom był jeszcze w latach ’70-stych. Wtedy też spaliła się stodoła. Od II Wojny Światowej zmieniali się również właściciele. Ostatni wyprowadzili się najprawdopodobniej w latach ’80-tych, a po budynku zostały niewielkie ślady, kilka kawałków cegieł. Czy dom rozebrano czy rozkradziono trudno powiedzieć.

O ile domy w Walaszczykach były modyfikowane, stawiane nowe i układ wsi niewiele się zmienił to po Leśniczówce zostało wspomnienie.  Wprawne oko zauważy pozostałości - nieco inny teren niż typowo leśny, w którym były zabudowania, podwórko i drzewa owocowe. Na mapie z roku 1839 roku jest miejsce opisane jako „Piotrzak” mniej więcej w miejscu gdzie jest wspomniana leśniczówka. Trudno mi określić czy to na sto procent jest to samo miejsce czy to Pałysz, którego nie ma na mapie.     

Podsumowując wykaz domów mamy 18 budynków, których zamieszkiwało ok. 200 osób, więc średnio wypada nam po 11 osób w jednym budynku. To stan na lata trzydzieste XX wieku. Obecnie ilość domów to 40 i powstają nowe. Na przestrzeni ok. 100 lat mieszkańców ubyło zamiast przybywać, jest to związane głównie z rynkiem pracy i zmianą tzw. „modelu rodziny”.  

 

Sama wieś Walaszczyki jest położona w zacisznym miejscu wokół lasów, pomiędzy miejscowościami Wyrazów, Blachownia, Dźbów i Konopiska. Dotychczas mieszkańcy mieli względny spokój, obecnie niestety nie oszczędza ich autostrada, z której hałas może być najbardziej uciążliwy dla tych zamieszkałych wzdłuż „jedynki”.  

Mieszkańcy to początkowo byli rolnicy, natomiast bardzo szybko z racji powstających wokół kopalni, zostali robotnikami/ wyrobnikami przy kopalni.

 

Jedną z moich ulubionych rzeczy jest wyszukiwanie ciekawych imion obecnie zapomnianych lub rzadko nadawanych. W Walaszczykach do takich należały:

Imiona żeńskie – Anastazja, Aniela, Apolonia, Bronisława, Cecylia, Daniela, Florentyna, Franciszka, Genowefa, Henryka, Ksawera, Konstancja, Kunegunda, Leonarda, Leokadia, Lucyna, Łucja, Pelagia, Petronela, Pietryna, Sabina, Salomea, Stanisława, Rajmunda, Rozalia, Róża, Tekla, Teofila, Waleria, Wanda,

Imiona męskie – Adolf, Czesław, Dominik, Eustachiusz, Feliks, Florian, Ignacy, Ireneusz, Kacper, Konstanty, Ksawery, Ludwik, Stefan, Szczepan, Teofil, Wacław, Walerian, Wawrzyniec, Wincenty, Zygmunt

 

Poniżej w tabeli są (mam nadzieję) wszystkie osoby, które w swoim życiu choć przez jakiś okres czasu zamieszkiwały Walaszczyki. Dla ułatwienia miejsca urodzenia prowadziłem kolory dla najważniejszych miejsc. Osoby w nawiasach to „panieńskie” dzieci, przed zawarciem małżeństwa, M oznacza narodziny dziecka martwego.

Mężczyzna

urodony/ mieszka

zawód

ślub

Kobieta

urodona/ mieszka

dzieci

Walaszczyk Antoni

+1799

Wyrazów

 

1781

Stróżyk Kunegunda

+1797

Konopiska

Paweł 1783; Marianna 1784; Maciej 1787; Wincenty Wawrzyniec 1788; Andrzej Franciszek Ksawery 1790; Antoni 1793; Róża 1796

NN

 

 

 

Łężniak Helena

x

Benedykt 1799

Lubojeński Jan

1776 +1826

 

Zawadzki Antoni 1769

 x

 

 

Częstochowa

rolnik włościanin

 

krawiec

 1798

 

 

1829

Walaszczyk Marianna

1784

 Wyrazów

Wojciech 1803, Marianna 1805, Stanisław 1809, +1810; Salomea 1810; Stanisław 1812; Anna 1814,+1820; Feliks 1817, +1819; Tekla 1820; Agnieszka, 1823

Lubojeński  Lubański Wojciech

1803  +1841

Konopiska

rolnik

x

 

 

 

 

1840/41

Styrczowska  Sterczowska Tekla 1800 +1840

 

 

Krawczyk Józefa

 

x

 

 

 

 

x

Wincenty 1829; Stanisław; Agnieszka; Jan; Wojciech; Katarzyna Marianna 1830,+1832; Marianna; Maciej 1833; Petronela 1835, +1835; Łucja 1836; Antoni 1839;

Walaszczyk Paweł

1783 +1835

Łojki

rolnik włościanin

1804

Błaszczyk Katarzyna

1785 + 1847

Wyrazów

Agnieszka 1807;  Petronela 1810; Marianna 1812; Tekla 1818; Zofia 1822  

Bator Piotr

1793

Konopiska

rolnik

1817

Walaszczyk Róża Rozalia

1796 +1855

Walaszczyki

Agnieszka 1821; Katarzyna 1824; Franciszka 1829, +1832; Józefa 1833, +1833; Teresa 1834; Elżbieta 1837;

Wypchlak Michał

1798 Wyrazów

rolnik gajowy

x

Stróżyk Tekla

1806 Konopiska

Marianna 1826; Pietryna 1829; Jan 1832; Marianna 1834; Julianna Marianna 1839;

Utrata Jan

 

1803 Gnaszyn

rolnik

1826

Walaszczyk Agnieszka

+1850

1811

Katarzyna 1831; Marianna 1834. +1834; Piotr 1839; Petronela 1844, +1864; Józef 1847;

Pokrzywniki Jakub

1770

strażnik lasów

x

X Wiktoria

 

Marianna 1834, +1836;

Kalwicki Jakub

1806 Ręczyce Walaszczyki

służący

1837

Walaszczyk Petronela

1810 Walaszczyki

(Walaszczyk Feliks 1832)

Krawczyk Jan

1776

komornik

x

Myrta Mercik Marianna

1801

Piotr 1836;

Utrata Kacper

1803

komornik

x

Gidziela Katarzyna

1804 Konopiska

Maciej 1837;

Kościelniak Kazimierz

+ 1855

1807 Konopiska

rolnik

1837

Żur Katarzyna

1814 Konopiska

Małgorzata 1838; Katarzyna 1840; Franciszka 1842; Franciszka 1843; Marianna 1846; Wawrzyniec 1848; Petronela 1853;

Gruszka Mateusz

Wręczyca Walaszczyki

górnik

1841

Krawczyk Marianna

Dąbrowa Konopiska

nie mieszkali w Walaszczykach

Strzymecki Jan

1805

strzelec karczmarz

x

Szubert Apolonia

1817

Józef xxxx, +1837;Józef 1841, +1843, Agata 1845;

Kożuch Feliks

1820 Brzózka

Konopiska

rolnik

1843

Kwec  Franciszka

1826 Brzózka

Rozalia 1845;  Karolina 1848; Barbara 1850;

Praski Tomasz

1813

górnik

x

Sekret Franciszka

1817

Łukasz 1845; Feliks 1848;

Pluta Kacper

1815 Łojki Blachownia

hutnik

1844

Ujma Marianna

1828 Walaszczyki Blachownia

Salomea 1846; Wiktoria 1850, +1857; Franciszka 1854;

Sułtan Feliks

1826 Nowy Dwór,

Cztery Kopy

strażnik

1846

Biernacka Salomea

1828 Sieradz Cztery Kopy

Aleksander Teofil 1847; Konstanty 1853; Marianna Balbina 1857; Michał 1853;  Florentyna 1862; Jan 1865

Żurek Ignacy

1821

gospodarz

x

Słodek Małgorzata

1829

Jan 1849;

Kuśmierski Franciszek

1829 Łaziec

rolnik

1848

Walaszczyk Zofia

+1871

1822 Walaszczyki

Piotr 1849; Szczepan 1851;  Jakub 1858;

Merta Mercik Jakub

1825 Konopiska

rolnik

1848

Utrata Antonina

1831 Walaszczyki

Marianna 1851; Mikołaj 1852;

Badora Jan

+1890

1827 Hutki

gospodarz

1850

Kożuch Katarzyna

+1910

1820 Brzózka Walaszczyki

Antonina 1852, +1858; Feliks 1855,+1859; Walenty 1858, Franciszek 1860; Wojciech 1863; Petronela 1868;

Kijas Wawrzyniec

1824 Konopiska

rolnik

1851

Sobczyk Magdalena

1827 Konopiska

Franciszek 1853; Julianna 1856; Magdalena 1857; Zofia 1862; Marianna 1865; Franciszka 1868;

Szklarek Bartłomiej

1825 Gnaszyn

służba

gospodarz

1855

Utrata Katarzyna

1831 Walaszczyki

Marianna 1857; Józefa 1858;

Kowalski Kacper

1838 Dźbów

rolnik

1856

Żur (Kościelniak) Katarzyna

1820 Konopiska Walaszczyki

brak dzieci w paraf. Konopiska

Walaszczyk Feliks

+1871

 

 

Kowalski Jan

1832 Walaszczyki

 

 

1848 Wąsosz

 

1857

 

1869

 

1876

Pająk Tekla

 

Myślikowska Marianna

 

 

1839 Wąsosz

 

1848 Wąsosz

Teofila 1859;  Antonina 1863; Feliks 1867;

Antonina 1870;

 

Józefa 1882,+1883; Jan 1884,+1934; Sebastian 1886; Władysław 1888; Marianna 1891,

Utrata Piotr

+1864

 

Lupa Lipiński Sebastian

+ 1912

 

 

1839 Walaszczyki

 

1863 Wąsosz

 

1859

 

 

1865

Bator Salomea

+1911

 

1840 Konopiska

Zofia 1860; Karol 1861, Agnieszka 1863; Michał Piotr 1864, +1864;

 

Helena 1868;  Salomea 1870; Ignacy 1872; Józefa 1874; Jan 1875;  Marianna 1877; Magdalena 1879, +1879; Salomea 1885;

Kożuch Franciszek

+ 1923

1840 Brzózka Walaszczyki

 

1860

Stobrawa Paulina/ Apolonia

+1916

1943 Trzepizury

Aleksander 1862; Jan 1865,+1866; Petronela 1867; Wincenty 1870;  Jan 1873; Piotr 1876; Błażej 1879; Weronika 1884; Antoni 1888;

Bator Piotr

+ 1833

1843 Konopiska

rolnik

1863

Prus Magdalena

1844 Konopiska

Teresa 1864;

Mika Ludwik

1844 Cisie

gosp

1864

Kościelniak Katarzyna

1840 Konopiska Walaszczyki

Łukasz 1868,+1869; Tomasz 1869, +1873; Antonina 1872;

Gruca Gruszka  Grucza Karol

+1908

1842 Konopiska

komornik

1865

Słodek Salomea

+1906

1845 Konopiska

Ignacy 1866, +1921; Paweł 1869; Franciszek 1870, +1871; Andrzej 1872; Walenty 1876, +1876; Jan 1877, +1878; Franciszka 1879, +1882; Marianna 1881, +1882; Agnieszka 1885; Józef 1887;

Utrata Józef

1847 Walaszczyki

rolnik

x

Pyda Julianna

1851 x

Franciszek 1870, +1870; Jan 1872, +1872; Ewa 1873; Marianna 1876;

Wypchlak Antoni

1841 x

rolnik

x

Kamińska Marianna

1846 Hutki

Jan 1866; Katarzyna 1871; Piotr 1878; Konstanty 1883, +1891;

Bronder Antoni

1848 Śląsk

 rolnik

1870

Bator Marianna

+ 1924

1849 Konopiska

Dźbów

Marianna 1873; Jan 1874, +1889; Andrzej 1876; Mikołaj 1878; Julianna 1880; Władysław 1882; Zofia 1885, +1889; Teofil 1887; Wojciech 1889; Paweł 1892;

Myśliwiec Piotr

1851

robotnik

x

Kożuch Marianna

1858, 1851

Józef 1876; Marianna 1877;

Kościelniak Andrzej

1824 Konopiska Wygoda

 

1878

Badora Marianna

1850 Jamki

Walaszczyki

Wojciech 1879; Rozalia 1883, +1884; Jan 1890;

Kleć  Teodor

+1916

1859 Kawodrza

Liszka

 

1882

Utrata Zofia

1860 Walaszczyki

Teodor 1883,+1883; Stanisław 1883,+1884; Antonina 1887;  Karol 1894;  Marianna 1897; Marianna 1900; Antonina 1905;

Pyrkos Franciszek

1868 Kopalnia

 

1886

Wypchlak Paulina

1869 Błaszczyki Walaszczyki

Walenty 1888, +1888;  Weronika 1889, +1892;  Jan 1891; Marianna 1893; Weronika 1896,+1907; Paweł 1898; Józef 1901; Józefa 1903; Władysław 1906; Weronika 1908; Roman 1911,

Krawczyk Stanisław

1866 Starcza

 

1886

Lupa Helena

1868 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Mercik Jan

1857 Błaszczyki Częstochowa

 

1887

Badora Petronela

1868 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Bronder Franciszek

1840 Prusy

 

1889

Utrata Agnieszka

1863 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Mszyca Antoni

1869 Gnaszyn

 

1889

Kożuch Petronela

1867 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Mastalerz Antoni

1863 Brzeziny Wlk

 

1890

Wypchlak Katarzyna

1872 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Dziubczyk Idzi

+1914

1867

robotnik

x

Bronder Marianna

1873 Walaszczyki

Józef 1890; Anna 1895; Jan Chrzciciel 1896, +1906; Petronela 1897; Julianna 1900; Rozalia 1902; Franciszek 1904; Władysława 1907; Aleksander 1913;

Kołaczyk Feliks

+ 1921

1865 Konopiska

gospodarz

x

Wącław Marianna

1876

Władysław 1894; Helena 1897, +1902;; Stanisława 1899, +1902; Józef 1902; Marianna 1904; Stanisława 1906; Weronika 1909; Władysława 1911, +1812; Teofil 1912; Anna 1915; Stanisław 1918;

Pierzgalski Franciszek

1867 Cz-wa

 

1893

Brondel Marianna

x

Roman 1902, +1903

Badora Franciszek

1860 Walaszczyki

gospodarz

x

Pilarz Stanisława

1867

Marianna 1893; Jan z Malty 1994; Antoni 1897; Walenty 1899; Paweł 1901; Katarzyna 1902; Zofia 1904; Anna 1906; Józef 1909; Helena 1911; Edward 1917;

Sośnierz Mikołaj

1866 Sławków Dąbrowa

 

1894

Lupa Józefa

1874 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Kożuch Aleksander

1862 Walaszczyki Kawodrza

 

1896

Kukuła Ewa

1876 Częstochowa Wygoda

brak w paraf. Konopiska

Lupa Ignacy

1872 Walaszczyki

robotnik

1897

Kołaczyk Salomea

+1910

1877 Kopalnia Konopiska

Józefa 1900; Bolesław 1901; Marta 1904, +1910; Antoni 1907;  Czesław 1909, +1909;

Sosna Wojciech

1876 Dźbów

 

1898

Bronder Julianna

1880 Walaszczyki

brak w paraf. Konopiska

Kołaczyk Piotr

 

 

+ 1934

1880 Kopalnia

robotnik

 

 

gospodarz

1901

 

 

1920

Kleć Waleria

 

 

Badora Anna

1884 Walaszczyki

 

 

1901 Hutki

Apolonia 1906; Ksawera 1908; Helena 1911; Mieczysław 1914; Jan 1917;

 

Kazimierz 1921; Wacław 1922, +1922; Leokadia 1924;  Waleria 1925, +1925; Marianna 1926, +1926; Piotr 1926, +1926; Jan 1927; Czesława 1927, +1927; Waleria Marianna 1929;

Kożuch Piotr

1876 Walaszczyki

gospodarz

x

Grabara Marianna

1888

Janina 1908, +1909; Justyna 1910; Apolonia 1913, +1913; Karolina 1916; Teofila 1918; Zofia 1921; Lucjan 1923, +1924; Bonifacy Piotr 1925; Leonard Karol 1927; Saturnin Andrzej 1929;

Gruca Józef

 

 

 

+1936

1887 Wlaszczyki

gospodarz

x

Kleć Antonina

+ 1923

 

 

Rataj Marianna

1887 Walaszczyki

 

 

 

1903

Czesław 1909; Marianna 1911; Alfons 1913; Kazimierz 1914; Karol 1916; Waleria 1920, +1921 ; Czesława Waleria 1923, +1923;

 

M 1925; Marian 1926, +1927; Kazimierz 1928, +1928; Henryk 1929; Zygmunt Józef 1932;

Bronder  Wojciech

1889 Walaszczyki

gospodarz

1911

Adler Anastazja

1887 Jamki

Helena 1911; Adam 1915, +1915; Józefa 1916; Józef 1919; Stanisław 1921; Anastazja 1924, +1924; M 1925; Tadeusz 1927; Marianna 1931;

Marecki Jan

1888

wyrobnik

x

Załęska Stanisława

1892

Jadwiga 1914; Tadeusz 1918;

Gliński Stanisław

1896 Myszków Gnaszyn

wyrobnik

1915

Dziubczyk Anna

1895 Dźbów Walaszczyki

Marianna 1916; Józef 1919; Jan 1920, +1920; Marianna 1921; Leokadia 1925;

Styrczewski Franciszek

1867

wyrobniik

x

Żelazko Marianna

1881

Natalia 1912, +1919; Władysław 1919, +1922; Bronisław 1922, +1832;

Poks Wojciech

1886 Konopiska

gospodarz

x

Bronder Weronika

1894

Marianna 1920; Dominik 1921; Sabina 1923; Marian 1925, 1926; Józef 1927; Jan 1929; Rozalia 1931;Janina Antonina 1934;

Kiciński Ignacy

1892 Liszka Walaszczyki

gospodarz

1918

Śmietana Marianna

1897 Liszka Walaszczyki

Petronela 1920; Władysława 1923, +1926; Lucyna 1926; Aniela 1929; Natalia 1932;

Błaszczyk Adolf

1895

wyrobnik

x

Tyfel Konstancja

1878

Stefan 1920, +1921;

Bronder Paweł

1892 Walaszczyki

wyrobnik

x

Laskowska Józefa

1893

Marian 1921, +1921; Antonina 1922; Natalia 1923; Marianna 1925; Stefan 1927; Genowefa 1929;

Badora Józef

1896 Hutki Sosnowiec

wyrobnik

1922

Badora Marianna

1893 Walaszczyki

Janina 1922; Krystyna 1925;

Ciura Jan

1885 Łaziec

1887 Gliny

wyrobnik

x

Frajtak Marianna

1893

Kazimierz 1923; Tadeusz 1926; Bronisław 1929; Daniela Marianna 1932;

Gil Wojciech

1891

wyrobnik

x

Dąbek Aniela

1900

Stefania 1920;

Badora Walenty

1899 Walaszczyki

maszynista

x

 

x

Jabłońska Agnieszka

Wójcik Maria

 

 

1898

Jan 1897 , +1897

 

Tadeusz Konstanty 1924;

Kołaczyk Władysław

1894 Kopalnia

wyrobnik

x

Mrowiec Weronika

1902 Konopiska

Wanda 1924; Czesław 1925;

Kostecki Franciszek

1896 Buk Gołcza Walaszczyki

wyrobnik

1919

Dziubczyk Julianna

1900 Walaszczyki

M 1924;

Wit Ignacy

1904 Mokra Waleszczyki

urzędnik kop.

1924

Kołaczyk Marianna

1904 Walaszczyki

Wacław Teofil 1924; Henryk 1928; Franciszek 1928; Maria Teresa 1931;

Badora Antoni

1897 Walaszczyki

kolejarz

1924

Dziubczyk Rozalia

1902 Walaszczyki

Marianna Genowefa 1925; Jadwiga 1926; Irena Felicja 1929;

Imiołczyk Jan

1902 Aleksandria Walaszczyki

rolnik

1926

Styrczewska Waleria

1903 Liszka Walaszczyki

Zofia 1927, +1928; Florian Stanisław 1929; Tadeusz 1931, +1932; Daniela 1932;

Wójcik Franciszek

1900 Kielce

kolejarz

1926

Badora Zofia

1904 Walaszczyki

Marianna 1927;

Konopa Józef

1906 Jerzowice Walaszczyki

urzędnik kop.

1927

Dziubczyk Władysława

1907 Walaszczyki

Halina Irena 1928,+1928; Rajmunda Helena 1929; Włodzimierz 1931;

Szyja Antoni

1881 Konopiska

wyrobnik

1911

Parkitna Józefa

1890 Aleksandria

Wacław Walerian 1928,+ 1928;

Rataj Teofil

1905 Kuźnica Marianowa

wyrobnik

1926

Kołaczyk Apolonia

1906 Walaszczyki

Krytyna Waleria 1927; Henryk Piotr 1929; Anna Irena 1931;

Jura Józef

1900

wyrobnik

x

Knysak Józefa

1902

Roman 1929, +1929;

Ziora Jan

1900 Jastrzębie Jackowizna

górnik

1926

Grzybowska Marianna

1901 Jackowizna

Janina 1929; Kazimiera Wiesława 1931;

Smoliński Stefan

1900

wyrobnik

x

Filak Bronisława

1901

Teresa 1930;

Gądro Eustachjusz

1882 Biała Aleksandria

gospodarz

1927

Sączek Leonarda

1904 Kowale

Tomasz Józef 1930;

Wychowski Franciszek

1870

wyrobnik

x

Ziębacz, Zębacz Franciszka

1895

Helena 1930, +1930; Jan Franciszek 1933;

Tukaj Bronisław

1902 Długi Kąt Walaszczyki

wyrobnik

1929

Kołaczyk Ksawera

1908 Walaszczyki

Kazimierz 1930; Marianna Waleria 1931;

NN

 

Wiśniewski Stanisław

 

 

1909 Pajęczno Czestochowa

 

 

 

1933

Respondek Stanisława

 

 

1911 Kopalnia

(Józef 1930)

 

 

Gumuła Kazimierz

+ 1928

 

Przybyszewski Stanisław

+1935

1885 Stopnica

 

 

1905 Miechów Walaszczyki

 

 

 

 

robotnik

x

 

 

 

1929

Kuk Antonina

1896 Borek Walaszczyki

 

 

 

 

 

 

Bronisława Janina 1825, +1832;

 

 

 

Zofia Apolonia 1930; Stanisława Władysława 1933; Włodzimierz Julian 1935;

Dziubczyk Franciszek

1904 Walaszczyki

rolnik

x

Szymonik Genowefa

1910

Czesław 1931; Wanda Mieczysława  1933;

Gruca Czesław

1909 Walaszczyki

robotnik

1930

Kożuch/ Justyna

1911 Walaszczyki

Ludwik Ignacy 1931; Cecylia Antonina 1934;

Wieczorek Ignacy

1901

robotnik

x

Milejska Julianna

1905

Henryka Lucyna 1931;

NN

 

 

-

Kleć Marianna

1897  Walaszczyki

Zygmunt 1932;

Sławuta Adam

1905 Iwanowice Walaszczyki

robotnik

1931

Sterczewska Genowefa

1910 Sitarzów Walaszczyki

Pelagia Stanisława 1932; Władysław Piotr 1935;

Nizioł Stanisław

1910 Kamienica Pol. Pałysz

robotnik

1931

Wędzykiewicz  Wydrychiewicz Władysława

1913 Włoszczowa Walaszczyki

Monika 1932;

 

 

Jeziorski Ludwik

1905 Bieżeń

rolnik

1929

Kołaczyk Helena

1911 Walaszczyki

Rozalia 1932; 

Patyk Marian

1889

robotnik

x

Drożdż Józefa

1891

Stanisław 1933;

Kamiński Stanisław

1908 Wyrazów

robotink

1928

Kleć Antonina

1905 Walaszczyki

Ireneusz 1829, +1930;

NN

 

 

 

Sterczewska Prakseda

1908

Józef Grzegorz 1935;

Olczyk Stefan

1905

mechanik

x

Samek Janina

1911

Marian Jerzy 1935;

Pytel Jan

1916 Konopiska

robotnik

1935

Bronder Józefa

1916 Walaszczyki

Marian 1936;

 

Poniżej zgony osób, których nie udało mi się przyporządkować do domów jak i do powyższej tabeli. Zamieszkiwali krótko, część z nich była spokrewniona z mieszkańcami, inni byli przybyszami za pracą i mieszkali jako sublokatorzy. (Na czerwono osoby, które odnotowałem w aktach zgonu z Walaszczyk, a nie mam dodatkowego potwierdzenia, że mieszkali tutaj)

 1. Z 1835 Kulak Sebastian l. 40 służący kawaler
 2. Z 1835 Pietrzak Barbara lat 58, wd. dzieci: Kacper, Petronela, Katarzyna
 3. Z 1853 Kowalik Kazimierz l. 14 służący, o Jan i Teresa
 4. Z 1854 Kożuch Antoni lat 76 ż. Siudeja Helena, o. Antoni
 5. Z 1855 Utrata Jan l. 60 gospodarz, ż. Kozak Marianna, o Jakub i Kunegunda
 6. Z 1856 Wolnicz Jan l. 40 ż. Pisarek Agnieszka
 7. Z 1857 Drozd Marianna l.63 wyrobnica ur. Poczesna wd., o. Wielichowski Feliks i Marianna
 8. Z 1874 Godlewski Wojciech l.74 strzelec ż. Sowińska Józefa ur. Podlesie
 9. Z 1875 Kożuch (Siudej) Helena l.96 robotnica, wd. po Antonim ur. Malice,
 10. Z 1885 Kościelniak Marianna l.80 wd. ur. Brzóska, o. Kosarga Karol, m. Katarzyna
 11. Z 1902 Górniak Wojciech l.37 ż. Konstancja ur. w Walaszczykach zm. Wygoda
 12. Z 1909 Kołaczyk Stanisław l. 23 ur. Kopalnia o Marcin i Kukuła Agnieszka
 13. Z 1913 Lubański Stanisław 45 ur. Stara Wieś /Biała wd.
 14. Z 1926 Wijata Jan l. 45 ur. Radomsko ż Drozd Katarzyna o Michał i Marianna
 15. Z 1926 Imiołczyk Magdalena l.65 m. Jakub ur. Dzbów, o.Pilawka Karol i Sterczowska Magdalena
 16. Z 1927 Bąk Stanisław l.28 Włoszczowa ż Srokal Marianna o Antoni i Marianna
 17. Z 1929 Pilawka Teofil l. 31,ur Dźbów ż Kasperek Agnieszka o. Jan i Wącław Łucja
 18. Z 1934 Parkitna Katarzyna l.84 wd. z Truskolas
 19. Z 1936 Wojtal Stanisława l.24 z Białej Górnej panna o Szczepan i Skowronek Józefa

 

Jak zwykle proszę o dodatkowe informacje, które wzbogacą historię wsi Walaszczyki oraz o korektę jeśli gdzieś popełniłem błąd. 

Marcin Fedoniuk Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

1- „Konopiska-U-1791-1799 – Indeksacja p. Stanisława Jagier”

2-„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. F. Sulimierski, tom XII s.901” – druk 1892

3- Archiwum Państwowe w Częstochowie, Rejestr mieszkańców gminy Dźbów wieś Walaszczyki [nr domów 1-17] ; 1932-1939; sygnatura: 8/63/0/41

 


Logowanie