Tłumaczenie aktów z rosyjskiego

Więcej
6 lata 3 tygodni temu #26830 przez Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27038 przez Jarosław Żukow
124. Strojec
Działo się w Praszce 08/21.04.1907r.*
Stawił się osobiście Wincenty Orzeszyna l.30 robotnik zamieszkały w Strojcu, w towarzystwie świadków Jana Pokorskiego l.42, i Franciszka Bakalarczyk l.37, oboje rolników zamieszkałych w Strojcu, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Strojec dnia wczorajszego o godz.20 z jego małżonki Bronisławy urodzonej Kaczmarek l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Orzeszyna i Marianna Chabryś.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*Nie ma podanej godziny.

346. Praszka
Działo się w Praszce 25.11/08.12.1907r. o godz.13.
Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna l.40 robotnik zamieszkały w Praszce, w towarzystwie świadków Antoniego Sieradzkiego l.50, i Wojciecha Szymańskiego l.48, oboje szewców zamieszkałych w Praszce, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Praszce 19.11/02.12. roku bieżącego o godz.4 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Jończyk l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszka, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Jończyk i Julianna Jończyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

356. Gana
Działo się w Praszce 02/15.12.1907r. o godz.13.
Stawił się osobiście Aleksy Orzeszyna l.27 robotnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Adama Matuszczyk l.41, i Józefa Dorczyńskiego l.28, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 29.11/12.12. roku bieżącego o godz.3 rano z jego małżonki Agnieszki urodzonej Stochniałek l.19.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Adam Matuszczyk i Julianna Dorczyńska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27049 przez Wojciech Orzeszyna
Za tę wiadomość podziękował(a): Jarosław Żukow

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27103 przez Jarosław Żukow
66. Gana
Działo się w Praszce 03/16.02.1908r. o godz.14.
Stawił się osobiście Walenty Orzeszyna l.46 rolnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Józefa Dorczyńskiego l.28, i Marcina Dorczyńskiego l.45, oboje rolnicy zamieszkali w Ganie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 01/14.02. roku bieżącego o godz.1 w nocy z jego małżonki Józefy urodzonej Krawczyk l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali Karol Gromadzki i Wiktoria Stochniałek.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

36. Gana
Działo się w Praszce 10/23.01.1910r. o godz.13.
Stawił się osobiście Jan Orzeszyna l.29 robotnik zamieszkały w Ganie w towarzystwie świadków Rocha Kłak l.32, i Adama Mrozek l.38, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gana, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 05/18.01.roku bieżącego o godz.20 z jego małżonki Marianny urodzonej Mistygacz l.20.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi zostali Piotr Matuszczyk i Katarzyna Jaroń.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

204. Gana
Działo się w Praszce 16/29.06.1910r. o godz.13.
Stawił się osobiście Aleksy Orzeszyna l.32 rolnik zamieszkały we wsi Gana, w towarzystwie świadków Aleksego Matuszczyka l.50, i Stanisława Szkudlarek l.35, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 12/25.06. roku bieżącego o godz.11 rano z jego małżonki Agnieszki urodzonej Stochniałek l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Paweł, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Szkudlarek i Marianna Matuszczyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

219. Gana
Działo się w Praszce 02/15.07.1910r. o godz.10 rano.
Stawił się osobiście Walenty Orzeszyna l.49 rolnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Adama Matuszczyk l.45, i Józefa Dorczyńskiego l.30, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana dnia wczorajszego o godz.22 z jego małżonki Józefy urodzonej Krawczyk l.42.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Wiktoria, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Dorczyński i Marianna Matuszczyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
6 lata 1 tydzień temu #27108 przez Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27236 przez Jarosław Żukow
39. Gana
Działo się w Praszce 24.01/06.02.1911r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Gajdy l.43 rolnika ze wsi Bieniec parafii Pątnów, i Franciszka Kokot l.45robotnika ze wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, l.25, robotnikiem zamieszkałym i urodzonym we wsi Gana, synem żyjących Franciszka i Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów robotników,
i Józefą Jochymską, panną, l.24, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną we wsi Gana, córką żyjących Franciszka i Marianny urodzonej Rzepka małżonków Jochymków rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 09/22, 16/29, 23.01/05.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykacki?, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez młodych i przez nas podpisany.

10. Gana
Działo się w Praszce 31.12/13.01. 1912/13r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Dorczyńskiego l.35, i Piotra Matuszczyka l.35, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Orzeszyną, kawalerem, l.27, zamieszkałym przy ojcu, urodzonym w Ganie, synem żyjącego Walentego i zmarłej Józefy urodzonej Pielgrzym małżonków Orzeszynów rolników,
i Katarzyną Matuszczyk, panną, l.18, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną w Ganie, córką żyjących Aleksieja i Marianny urodzonej Pończyk? małżonków Matuszczyków rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane 16/29, 23.12/05.01, 30.12/12.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowę przedślubną zawarli u Wieluńskiego notariusza Kazimierza Kaczkowskiego 27.12/09.01.roku bieżącego Nr.2006. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki? wikary parafii Praszka.
Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

34. Gana
Działo się w Praszce 09/22.01.1913r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Walentego Garncarek l.37 robotnika, i Walentego Smierd l.40 rolnika, oboje zamieszkałych we wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Rochem Orzeszyną, kawalerem, l.25, zamieszkałym i urodzonym w Ganie, synem zmarłego Franciszka i żyjącej Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów robotników,
i Katarzyną Garncarek, panną, l.18, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną w Ganie, córką żyjących Michała i Marianny urodzonej Smierd małżonków Garncarek rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane 23.12/05.01, 30.12/12.01, 06/19.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

32. Gana
Działo się w Praszce 08/21.01.1914r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Koj l.30 rolnika, i Rocha Orzeszyny l.26 robotnika, oboje zamieszkałych w Ganie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Markiem Mielczarek, kawalerem, l.21, robotnikiem, zamieszkałym we wsi Gana, urodzonym we wsi i parafii Dworszowice powiatu Noworadomskiego guberni Piotrkowskiej, synem Michaliny Mielczarek niezamężnej,
i Agnieszką Orzeszyna, panną, l.21, zamieszkałą przy matce, urodzoną we wsi Gana, córką zmarłego Franciszka i żyjącej Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 08/21, 15/28, 22.12/04.01. 1913/14r. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27237 przez Wojciech Orzeszyna
Dziękuję serdecznie!

Wrzucam kolejne akta z wielką prośbą o tłumaczenie. Pochodzą z Genebazy, gdzie wymagane jest logowanie, więc wrzucam też jako załączniki:

Śl, akt 31 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,71

Śl, akt 36 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,74

Uro, akt 31 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,11

Uro, akt 144 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,41

orzech
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27395 przez Jarosław Żukow
31. Wierzbie
Działo się we wsi Ożarów 11/24.02.1914r. o godz.11 w południe.
Stawił się Wincenty Orzeszyna robotnik dniówkowy zamieszkały we wsi Wierzbie l.37, w towarzystwie Szymona Janika l.43, i Walentego Szczikały? l.36, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono wew si Wierzbie dnia wczorajszego o godz.5 rano z jego małżonki Bronisławy urodzonej Kaczmarek l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Adela, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Orzeszyna i Michalina Janik.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

144. Słoniny
Działo się we wsi Ożarów 31.08/13.09.1914r. o godz.14.
Stawił się Antoni Wira rolnik zamieszkały w gospodarstwie Słoniny l.45, w towarzystwie Adama Słoniny l.37, i Wojciecha Słoniny l.45, oboje rolników zamieszkałych w gospodarstwie Słoniny, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono 24.08/06.09. roku bieżącego o godz.18 z jego małżonki Ewy urodzonej Słonina l.46.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi zostali Michał Słonina i Katarzyna Słonina. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

31. Wierzbie
Działo się we wsi Ożarów 27.01/09.02.1914r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Wincentego Dudas? l.36, i Macieja Szkudlarka l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Orzeszyną l.29, wdowcem po Agnieszce Orzeszynie zmarłej we wsi Wierzbie zeszłego roku, synem zmarłego Balcera i Anastazji urodzonej Wolna małżonków Orzeszynów, urodzonym wew si gana, zamieszkałym we wsi Wierzbie,
i Eleonorą Lewicką, panną, l.19, córką Stanisława i Wiktorii urodzonej Hadrys? małżonków Lewickich, urodzoną i zamieszkałą we wsi Sołtysy przy rodzicach rolnikach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Ożarowskim parafialnym kościele, 25.01, 01.02, 08.02. nowego stylu. Sprzeciwów nie zgłoszono. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

36. Sołtysy
Działo się we wsi Ożarów 03/16.02.1914r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Łukasza Moskalka l.50, i Antoniego Gieraka l.52, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ożarów, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, robotnikiem dniówkowym, l.23, synem zmarłego Stanisława i Katarzyny urodzonej Krzemińska małżonków Orzeszynów, urodzonym i zamieszkałym we wsi Szyszków parafii Praszka,
i Franciszką Błach, panną, l.22, córką Mikołaja i Katarzyny urodzonej Rolnik? małżonków Błach, urodzoną i zamieszkałą we wsi Sołtysy.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Ożarowie i w Praszce w kościołach parafialnych 01, 08, i 15.02. nowego stylu. Sprzeciwów nie zgłoszono. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Wojciech Orzeszyna

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
5 lata 11 miesiąc temu #27455 przez Wojciech Orzeszyna
Bardzo dziękuję!

Poniżaj zamieszczam jeszcze kilka metryk z prośbą o tłumaczenie:
Akt 238 / 1905 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-6BN?i=81&cat=1921653

Akt 235 i 236 (bliźniaczki) / 1905 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW9-D2P?i=113

Akt 118 / 1906 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-6BB?i=160&cat=1921653

Akt 320 / 1906 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-XDF?i=227&cat=1921653

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 11 miesiąc temu #31212 przez Wojciech Orzeszyna
Wracam po dłużej przerwie :)
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów z niedawno opublikowanych skanów:

Akt 282 / 1911 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW9-65F?i=251

Akt 38 / 1912 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ...6R6?i=14&cat=1921653

Akt 294 / 1912 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ...GZ?i=101&cat=1921653

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 11 miesiąc temu #31346 przez Wojciech Orzeszyna
Nieaktualne :)

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32773 przez Beniamin Broniek
Witam
podłączając się do tematu zwracam się z uprzejmą prośbą o przetłumaczenie aktów:

Akt 31
szukajwarchiwach.pl/5/559/0/-/6/skan/ful...LI3W_JbfOP22zKJ7-JMQ

Akt 81
szukajwarchiwach.pl/5/559/0/-/1/skan/ful...1IVjM_BOFs8q2_NdK03A

Akt 41
szukajwarchiwach.pl/5/559/0/-/4/skan/ful...TD47bj7Bm4Y-O9V3Gxig


Pozdrawiam
Beniamin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32780 przez Stanisław Jegier
Te metryki nie dotyczą ziemi częstochowskiej.
Stanisław

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32782 przez Beniamin Broniek
Zgadza się. Ale może znajdzie się ktoś kto pomoże początkującemu genealogowi :)
Nie za bardzo wiem gdzie szukać pomocy, a już samo rozszyfrowanie cyrylicy pisanej odręcznie jest dla mnie dużym wyzwaniem.

Pozdrawiam
Beniamin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32789 przez Stanisław Jegier
Najprościej będzie zalogować się do towarzystwa działającego na terenie ziemi łomżyńskiej /nie jestem pewien, ale chyba Podlaskie Towarzystwo Genealogiczne/.
Może Pan także zalogować się do Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, tam tłumaczą metryki z całej Polski.

Pozdrawiam
Stanisław.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
4 lata 7 miesiąc temu #32799 przez Beniamin Broniek
Witam
dziękuję za pomoc. Właśnie zamieściłem prośbę na forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Pozdrawiam
Beniamin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.