Topic-icon Tłumaczenie aktów z rosyjskiego

2 lata 3 miesiąc temu #26830 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27038 przez jaromir (Jarosław Żukow)
124. Strojec
Działo się w Praszce 08/21.04.1907r.*
Stawił się osobiście Wincenty Orzeszyna l.30 robotnik zamieszkały w Strojcu, w towarzystwie świadków Jana Pokorskiego l.42, i Franciszka Bakalarczyk l.37, oboje rolników zamieszkałych w Strojcu, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Strojec dnia wczorajszego o godz.20 z jego małżonki Bronisławy urodzonej Kaczmarek l.23.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Franciszek Orzeszyna i Marianna Chabryś.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.
*Nie ma podanej godziny.

346. Praszka
Działo się w Praszce 25.11/08.12.1907r. o godz.13.
Stawił się osobiście Piotr Orzeszyna l.40 robotnik zamieszkały w Praszce, w towarzystwie świadków Antoniego Sieradzkiego l.50, i Wojciecha Szymańskiego l.48, oboje szewców zamieszkałych w Praszce, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono w Praszce 19.11/02.12. roku bieżącego o godz.4 rano z jego małżonki Marianny urodzonej Jończyk l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszka, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Jończyk i Julianna Jończyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

356. Gana
Działo się w Praszce 02/15.12.1907r. o godz.13.
Stawił się osobiście Aleksy Orzeszyna l.27 robotnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Adama Matuszczyk l.41, i Józefa Dorczyńskiego l.28, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 29.11/12.12. roku bieżącego o godz.3 rano z jego małżonki Agnieszki urodzonej Stochniałek l.19.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Adam Matuszczyk i Julianna Dorczyńska.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27049 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)
The following user(s) said Thank You: jaromir (Jarosław Żukow)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27103 przez jaromir (Jarosław Żukow)
66. Gana
Działo się w Praszce 03/16.02.1908r. o godz.14.
Stawił się osobiście Walenty Orzeszyna l.46 rolnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Józefa Dorczyńskiego l.28, i Marcina Dorczyńskiego l.45, oboje rolnicy zamieszkali w Ganie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 01/14.02. roku bieżącego o godz.1 w nocy z jego małżonki Józefy urodzonej Krawczyk l.40.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Marianna, a rodzicami chrzestnymi zostali Karol Gromadzki i Wiktoria Stochniałek.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

36. Gana
Działo się w Praszce 10/23.01.1910r. o godz.13.
Stawił się osobiście Jan Orzeszyna l.29 robotnik zamieszkały w Ganie w towarzystwie świadków Rocha Kłak l.32, i Adama Mrozek l.38, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gana, i okazał nam dziecię płci męskiej, i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 05/18.01.roku bieżącego o godz.20 z jego małżonki Marianny urodzonej Mistygacz l.20.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi zostali Piotr Matuszczyk i Katarzyna Jaroń.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

204. Gana
Działo się w Praszce 16/29.06.1910r. o godz.13.
Stawił się osobiście Aleksy Orzeszyna l.32 rolnik zamieszkały we wsi Gana, w towarzystwie świadków Aleksego Matuszczyka l.50, i Stanisława Szkudlarek l.35, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana 12/25.06. roku bieżącego o godz.11 rano z jego małżonki Agnieszki urodzonej Stochniałek l.25.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Paweł, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Szkudlarek i Marianna Matuszczyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

219. Gana
Działo się w Praszce 02/15.07.1910r. o godz.10 rano.
Stawił się osobiście Walenty Orzeszyna l.49 rolnik zamieszkały w Ganie, w towarzystwie świadków Adama Matuszczyk l.45, i Józefa Dorczyńskiego l.30, oboje rolników zamieszkałych w Ganie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Gana dnia wczorajszego o godz.22 z jego małżonki Józefy urodzonej Krawczyk l.42.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Wiktoria, a rodzicami chrzestnymi zostali Józef Dorczyński i Marianna Matuszczyk.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27108 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27236 przez jaromir (Jarosław Żukow)
39. Gana
Działo się w Praszce 24.01/06.02.1911r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Gajdy l.43 rolnika ze wsi Bieniec parafii Pątnów, i Franciszka Kokot l.45robotnika ze wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, l.25, robotnikiem zamieszkałym i urodzonym we wsi Gana, synem żyjących Franciszka i Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów robotników,
i Józefą Jochymską, panną, l.24, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną we wsi Gana, córką żyjących Franciszka i Marianny urodzonej Rzepka małżonków Jochymków rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 09/22, 16/29, 23.01/05.02. roku bieżącego. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykacki?, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez młodych i przez nas podpisany.

10. Gana
Działo się w Praszce 31.12/13.01. 1912/13r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Dorczyńskiego l.35, i Piotra Matuszczyka l.35, oboje rolników zamieszkałych we wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Adamem Orzeszyną, kawalerem, l.27, zamieszkałym przy ojcu, urodzonym w Ganie, synem żyjącego Walentego i zmarłej Józefy urodzonej Pielgrzym małżonków Orzeszynów rolników,
i Katarzyną Matuszczyk, panną, l.18, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną w Ganie, córką żyjących Aleksieja i Marianny urodzonej Pończyk? małżonków Matuszczyków rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane 16/29, 23.12/05.01, 30.12/12.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowę przedślubną zawarli u Wieluńskiego notariusza Kazimierza Kaczkowskiego 27.12/09.01.roku bieżącego Nr.2006. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki? wikary parafii Praszka.
Akt ten Nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

34. Gana
Działo się w Praszce 09/22.01.1913r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Walentego Garncarek l.37 robotnika, i Walentego Smierd l.40 rolnika, oboje zamieszkałych we wsi Gana, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Rochem Orzeszyną, kawalerem, l.25, zamieszkałym i urodzonym w Ganie, synem zmarłego Franciszka i żyjącej Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów robotników,
i Katarzyną Garncarek, panną, l.18, zamieszkałą przy rodzicach, urodzoną w Ganie, córką żyjących Michała i Marianny urodzonej Smierd małżonków Garncarek rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane 23.12/05.01, 30.12/12.01, 06/19.01. roku bieżącego. Pozwolenie ojca panny młodej udzielone słownie. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

32. Gana
Działo się w Praszce 08/21.01.1914r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Stanisława Koj l.30 rolnika, i Rocha Orzeszyny l.26 robotnika, oboje zamieszkałych w Ganie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Markiem Mielczarek, kawalerem, l.21, robotnikiem, zamieszkałym we wsi Gana, urodzonym we wsi i parafii Dworszowice powiatu Noworadomskiego guberni Piotrkowskiej, synem Michaliny Mielczarek niezamężnej,
i Agnieszką Orzeszyna, panną, l.21, zamieszkałą przy matce, urodzoną we wsi Gana, córką zmarłego Franciszka i żyjącej Konstancji urodzonej Owczarek małżonków Orzeszynów rolników.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w tutejszym parafialnym kościele 08/21, 15/28, 22.12/04.01. 1913/14r. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Ślubu udzielił ksiądz Franciszek Rzykiecki, wikary parafii Praszka.
Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 2 miesiąc temu #27237 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)
Dziękuję serdecznie!

Wrzucam kolejne akta z wielką prośbą o tłumaczenie. Pochodzą z Genebazy, gdzie wymagane jest logowanie, więc wrzucam też jako załączniki:

Śl, akt 31 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,71

Śl, akt 36 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,74

Uro, akt 31 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,11

Uro, akt 144 / 1914: metryki.genbaza.pl/genbaza,detail,352707,41

orzech
Załączniki:

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #27395 przez jaromir (Jarosław Żukow)
31. Wierzbie
Działo się we wsi Ożarów 11/24.02.1914r. o godz.11 w południe.
Stawił się Wincenty Orzeszyna robotnik dniówkowy zamieszkały we wsi Wierzbie l.37, w towarzystwie Szymona Janika l.43, i Walentego Szczikały? l.36, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono wew si Wierzbie dnia wczorajszego o godz.5 rano z jego małżonki Bronisławy urodzonej Kaczmarek l.30.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Adela, a rodzicami chrzestnymi zostali Antoni Orzeszyna i Michalina Janik.
Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

144. Słoniny
Działo się we wsi Ożarów 31.08/13.09.1914r. o godz.14.
Stawił się Antoni Wira rolnik zamieszkały w gospodarstwie Słoniny l.45, w towarzystwie Adama Słoniny l.37, i Wojciecha Słoniny l.45, oboje rolników zamieszkałych w gospodarstwie Słoniny, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono 24.08/06.09. roku bieżącego o godz.18 z jego małżonki Ewy urodzonej Słonina l.46.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Antoni, a rodzicami chrzestnymi zostali Michał Słonina i Katarzyna Słonina. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

31. Wierzbie
Działo się we wsi Ożarów 27.01/09.02.1914r. o godz.10 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Wincentego Dudas? l.36, i Macieja Szkudlarka l.60, oboje rolników zamieszkałych we wsi Wierzbie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Antonim Orzeszyną l.29, wdowcem po Agnieszce Orzeszynie zmarłej we wsi Wierzbie zeszłego roku, synem zmarłego Balcera i Anastazji urodzonej Wolna małżonków Orzeszynów, urodzonym wew si gana, zamieszkałym we wsi Wierzbie,
i Eleonorą Lewicką, panną, l.19, córką Stanisława i Wiktorii urodzonej Hadrys? małżonków Lewickich, urodzoną i zamieszkałą we wsi Sołtysy przy rodzicach rolnikach.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Ożarowskim parafialnym kościele, 25.01, 01.02, 08.02. nowego stylu. Sprzeciwów nie zgłoszono. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

36. Sołtysy
Działo się we wsi Ożarów 03/16.02.1914r. o godz.11 rano.
Oświadczamy że w obecności świadków Łukasza Moskalka l.50, i Antoniego Gieraka l.52, oboje rolników zamieszkałych we wsi Ożarów, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Franciszkiem Orzeszyną, kawalerem, robotnikiem dniówkowym, l.23, synem zmarłego Stanisława i Katarzyny urodzonej Krzemińska małżonków Orzeszynów, urodzonym i zamieszkałym we wsi Szyszków parafii Praszka,
i Franciszką Błach, panną, l.22, córką Mikołaja i Katarzyny urodzonej Rolnik? małżonków Błach, urodzoną i zamieszkałą we wsi Sołtysy.
Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi opublikowane w Ożarowie i w Praszce w kościołach parafialnych 01, 08, i 15.02. nowego stylu. Sprzeciwów nie zgłoszono. Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
The following user(s) said Thank You: orzech (Wojciech Orzeszyna)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

2 lata 1 miesiąc temu #27455 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)
Bardzo dziękuję!

Poniżaj zamieszczam jeszcze kilka metryk z prośbą o tłumaczenie:
Akt 238 / 1905 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-6BN?i=81&cat=1921653

Akt 235 i 236 (bliźniaczki) / 1905 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW9-D2P?i=113

Akt 118 / 1906 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-6BB?i=160&cat=1921653

Akt 320 / 1906 (U):
familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPW9-XDF?i=227&cat=1921653

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 2 miesiąc temu #31212 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)
Wracam po dłużej przerwie :)
Bardzo proszę o przetłumaczenie aktów z niedawno opublikowanych skanów:

Akt 282 / 1911 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PW9-65F?i=251

Akt 38 / 1912 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ...6R6?i=14&cat=1921653

Akt 294 / 1912 (U)
www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ...GZ?i=101&cat=1921653

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

1 rok 1 miesiąc temu #31346 przez orzech (Wojciech Orzeszyna)

orzech

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #32773 przez Bendzi (Beniamin Broniek)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #32780 przez 6sJ (Stanisław Jegier)
Te metryki nie dotyczą ziemi częstochowskiej.
Stanisław

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #32782 przez Bendzi (Beniamin Broniek)
Zgadza się. Ale może znajdzie się ktoś kto pomoże początkującemu genealogowi :)
Nie za bardzo wiem gdzie szukać pomocy, a już samo rozszyfrowanie cyrylicy pisanej odręcznie jest dla mnie dużym wyzwaniem.

Pozdrawiam
Beniamin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 3 tygodni temu #32789 przez 6sJ (Stanisław Jegier)
Najprościej będzie zalogować się do towarzystwa działającego na terenie ziemi łomżyńskiej /nie jestem pewien, ale chyba Podlaskie Towarzystwo Genealogiczne/.
Może Pan także zalogować się do Polskiego Towarzystwa Genealogicznego, tam tłumaczą metryki z całej Polski.

Pozdrawiam
Stanisław.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

9 miesiąc 2 tygodni temu #32799 przez Bendzi (Beniamin Broniek)
Witam
dziękuję za pomoc. Właśnie zamieściłem prośbę na forum Polskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Pozdrawiam
Beniamin

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0.602 s.