Topic-icon Prośba o tłumaczenie z języka rosyjskiego.

5 lata 4 miesiąc temu #20799 przez Jarosław Żukow
126. Mstyczów
Działo się we wsi Mstyczów 14/27.06.1904r. o godz.17.
Stawił się Bolesław (Ludwik Grzegorz trojga imion)* Kugler l.41, właściciel majątku Mstyczów, w tejże wsi zamieszkały, w towarzystwie Jana Luboń l.48, i Tomasza Luboń l.42, oboje rolników we wsi Mstyczów zamieszkałych, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Mstyczów 23.12.1903r./12.01.1904r. o godz.14 z jego małżonki Heleny urodzonej Domaszewska l.32.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Pawła Frelka administratora parafii Mstyczów, nadano imiona Anna Maria, a rodzicami chrzestnymi zostali Stefan Kugler i Aniela Horomańska. Akt ten z przyczyny choroby ojca opóźniony, oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i ojca dziecka podpisany. Świadkowie pisać nie umieją.
*dopisek na marginesie

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20824 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Pozdrawiam,
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20826 przez Jarosław Żukow
529.
Działo się w Warszawie w parafii Ewangelicko-Augsburgskiej 19.09/01.10.1878r. o godz.19.
Alfred Pess, l.35, urzędnik Warszawskiego telegraficznego okręgu, zamieszkały w Warszawie przy ulicy Mariackiej pod numerem 500?, w towarzystwie Edwarda Golc? l.57 byłego urzędnika, i Józefa Pace l.65 świadków, pierwszego w Warszawie, drugiego właściciela majątku Mstyczów zamieszkałego w tejże wsi, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie 19.31/08. roku bieżącego o godz.19 z jego małżonki Elżbiety urodzonej Holtz l.26.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Edward Józef Julian, a rodzicami chrzestnymi zostali wspomniany drugi świadek z Marią Golc i Julian Sallek z Adelajdą Sallek, i Teodor Trenkler z Matyldą Golc. Akt ten opóźniony z powodu nauki oświadczającego, przeczytany i podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20832 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20839 przez Jarosław Żukow
143.
Działo się w mieście Warszawie w parafii Ewangelicko-Augsburgskiej 19.11/01.12.1877r. o godz.13.
Oświadczamy że w obecności świadków Józefa Pace l.64, obywatela zamieszkałego we wsi Mstyczów, ojca pana młodego, i Edwarda Holtz l.56, byłego cenzora zamieszkałego w Warszawie, zawarto w dniu dzisiejszym religijny związek małżeński między Karolem Aleksandrem Pace, kawalerem, l.34, telegrafisty trzeciej kategorii Warszawskiej Telegraficznej Stacji, zamieszkałym w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem 56, urodzonym we wsi Bzów powiatu Olkuskiego, synem wyżej wspomnianego Józefa i Augusty urodzonej Pfeifer małżonków Pace, wyznania Ewangelicko-Augsburgskiej, i Bertą Elizą Holtz, panną, l.25, zamieszkałą tu w Warszawie przy rodzicach na ulicy Królewskiej pod numerem 27, urodzoną w Warszawie córką wyżej wspomnianego Edwarda i Marii urodzonej Wagner małżonków Holtz, wyznania Ewangelicko-Augsburgskiego.
Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym Ewangelicko-Augsburgskim kościele 30.10/11.11, i w dwie kolejne niedziele. Pozwolenia na wstąpienie w związek małżeński udzielił Naczelnik Warszawskiego Okręgu Telegraficznego 27.10. roku bieżącego pod numerem 7263.
Nowożeńcy oświadczają że umowy przedślubnej nie zawierali. Akt ten przeczytano i podpisano.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20871 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.

Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20880 przez Jarosław Żukow
98. Mstyczów
Działo się we wsi Mstyczów 01/13.05.1878r. o godz.13.
Stawił się Alfred Lembke l.34 inżynier zamieszkały w Moskwie, w towarzystwie Andrzeja Koczur l.54, i Iwana Luboń l.40, kolonistów zamieszkałych we wsi Mstyczów, i okazał nam dziecię płci żeńskiej i oświadczył że urodziło się ono we wsi Mstyczów, bieżącego dnia, miesiąca i roku o godz.2 po północy z jego małżonki Anny urodzonej Pes, l.21.
Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym przez księdza Ludwika Morysińskiego, miejscowego proboszcza nadano imię Natalia, a rodzicami chrzestnymi zostali Eugeniusz Knaut z Podlesic i Augusta Pes żona właściciela. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i ojca podpisany, świadkowie pisać nie umieją.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20964 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20975 przez Jarosław Żukow
8. Pietrkowice
Działo się w Pietrkowicach 16/28.01.1890r. o godz.15.
Stawili się świadkowie Michał Osiński? l.50, i Andrzeja Jędrzejak l.40, oboje gospodarzy z Pietrkowic, i oświadczyli nam że dnia wczorajszego o godz.15 zmarła Anna Wójcicka l.2,5 mająca, córka Adama i Marianny urodzonej Rojewska gospodarzy z Pietrkowic. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Anny Wójcickiej, akt ten niepiśmiennym świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #20981 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21000 przez Jarosław Żukow
8. Piotrkowice
Działo się w Piotrkowicach 16/28.01.1900r. o godz.4 wieczorem.
Stawił się Adam Wójcicki l.40, kolonista z Piotrkowic w gminie Wodzisław w towarzystwie świadków Jana Osińskiego l.34, i Józefa Skalmirskiego l.28, oboje kolonistów z Piotrkowic i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono wczoraj o godz.2 rano w Piotrkowicach z jego małżonki Marianny urodzonej Rojewska l.37. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Franciszek, a rodzicami chrzestnymi zostali Stanisław Skowronek i Wiktoria Osińska. Akt ten oświadczającym niepiśmiennym przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21009 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Pozdrawiam.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21014 przez Jarosław Żukow
999.
Działo się w Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych 19/31.12.1876r. o godz.7 po południu.
Stawił się Piotr Bartosiński służący l.33, zamieszkały w Warszawie na ulicy Pańskiej pod numerem 1210, w towarzystwie Andrzeja Pisula urzędnika, i Józefa Sochackiego lokaja, oboje zamieszkałych w Warszawie pełnoletnich, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Warszawie w jego mieszkaniu 09/21.12. roku bieżącego o godz.10 rano z jego małżonki Antoniny urodzonej Sobańska l.23. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imiona Zygmunt Tomasz, a rodzicami chrzestnymi zostali Andrzej Pisula i Franciszka Ke?wicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas i przez nich podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21016 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21019 przez Jarosław Żukow
25.
Działo się mieście Warszawie w kancelarii parafii Wszystkich Świętych 02/14.01.1877r. o godz.9 rano. Stawili się Piotr Bartosiński służący, ojciec zmarłego, i Władysław Kacperski stróż, oboje zamieszkali w Warszawie, pełnoletni, i oświadczyli że w Warszawie na ulicy Pańskiej pod numerem 1210, 31.12 zeszłego roku/ 11.01. roku bieżącego o godz.10 rano zmarł Zygmunt Bartoszyński, 22 dni mający, urodzony w Warszawie, syn wyżej wspomnianego Piotra i Antoniny urodzonej Sobańska małżonków Bartoszyńskich. po naocznym przekonaniu się o śmierci tego dziecka, akt ten przybyłym niepiśmiennym przeczytano, przez nas podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21020 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21029 przez Jarosław Żukow
Panie Tomaszu...
Drugi raz ten sam akt mam tłumaczyć? Poniżej już ma pan tłumaczenie ;)

Jaromir

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21030 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo przepraszam.
Jakoś mi trochę komputer szwankuje i mam kłopoty z załadowaniem metryk.Próbuje kilka razy załadować i to są chyba tego efekty.

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21031 przez Tomasz Szyrmer
Proszę o tłumaczenie tego załącznika do aktu ślubu.Czy pisze coś o ojcu młodego?
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21034 przez Jarosław Żukow
Rzymsko-Katolicka parafia Wszystkich Świętych w Warszawie
Oświadczamy świadkom że w tutejszym parafialnym kościele 22.01/03.02, 29.01/10.02, i 05/17.02. 1895r. opublikowano trzy zapowiedzi przed mającym odbyć się ślubem między Leonardem Stanisławem Szyrmer kawalerem, mechanikiem, zamieszkałym w tutejszej parafii, i Kazimierą Marią Markiewicz, panną przy matce zamieszkałą, w Warszawie w parafii Św. Andrzeja.
Przeszkód żadnych nie zgłoszono.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21036 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu - 5 lata 4 miesiąc temu #21044 przez Jarosław Żukow
4. Pietrkowice
Działo się w Pietrkowicach 08/20.06.1897r. o godz.18.
Stawił się Adam Wojcicki l.36 gospodarz z Pietrkowic w towarzystwie świadków Michała Osińskiego l.60 i Wincentego Skalmirskiego l.50, oboje kolonistów z Pietrkowic, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono w Pietrkowicach 05/17.06. o godz.4 wieczorem z jego małżonki Marianny urodzonej Rojewska l.34. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Jan, a rodzicami chrzestnymi zostali Wincenty Wojcicki i Anna Baran. Akt ten oświadczającemu i świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21048 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21067 przez Jarosław Żukow
20.
Działo się we wsi Pietrków 06/18.03.1883r.
Stawił się Adam Wójcicki l.22 tutejszy kolonista w towarzystwie Wincentego Ziółkowskiego l.50, i Wincentego Szkalmierskiego l.40, tutejszych kolonistów, i okazał nam dziecię płci męskiej i oświadczył że urodziło się ono tutaj, dnia wczorajszego o godz.16 z jego małżonki Marianny Rajewskiej l.20. Dziecięciu temu przy chrzcie świętym odprawionym w dniu dzisiejszym nadano imię Józef, a rodzicami chrzestnymi zostali Mateusz Wojda, i Marianna Ziółkowska. Akt ten niepiśmiennym świadkom przeczytano, przez nas tylko podpisany.

Jaromir
Za tę wiadomość podziękował(a): Tomasz Szyrmer

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

5 lata 4 miesiąc temu #21073 przez Tomasz Szyrmer
Bardzo dziękuję.
Proszę o kolejne tłumaczenie.
Tomek.
Załączniki:

Proszę Zaloguj , aby dołączyć do konwersacji.

Czas generowania strony: 0,000 s.